Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SABİHA SERPİL KALKAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

E-posta : skalkan@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Gümüş Nanopartikülünün Boyut ve Doz Bağımlı Olarak Böbreklere Etkisinin Aaraştırılması
14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
SÖZEN MEHMET ENES,CANBAZ HALİME TUBA,GÜLTEKİN BURCU,ÇETİNKAYA KARABEKİR SEDA,CÜCE GÖKHAN,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Vitamin E and selenium treatment of monocrotaline induced kidney damage in rats
15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry
CÜCE GÖKHAN,SÖZEN MEHMET ENES,CANBAZ HALİME TUBA,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,ÖZ BAĞCI Fatma,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Evaluation of the oxidant-antioxidant enzymes and apoptosis of rats treated with vitamin E and selenium against monocrotaline induced hepatotoxicity
15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry
CÜCE GÖKHAN,CANBAZ HALİME TUBA,SÖZEN MEHMET ENES,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Investigation of the potential protective effects of geraniol on cyclophosphamide-induced hepatotoxicity in rats
1st International Mediterranean Anatomy Congress
CANBAZ HALİME TUBA,KALKAN SABİHA SERPİL,KOCABAŞ Rahim,SÖZEN MEHMET ENES,CÜCE GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Gümüş Nanopartikülünün Boyut ve Doz Bağımlı Olarak Böbreklere Etkisinin Araştırılması
14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
SÖZEN MEHMET ENES,CANBAZ HALİME TUBA,GÜLTEKİN BURCU,ÇETİNKAYA SEDA,CÜCE GÖKHAN,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Gümüş nanopartikülünün boyut ve doz bağımlı olarak karaciğere etkisinin araştırılması
14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
SÖZEN MEHMET ENES,KALKAN SABİHA SERPİL,AKÖZ MEHMET,CANBAZ HALİME TUBA,CÜCE GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Paklitaksel Ve Mirtazapinin A2780 Hücrelerine Etkilerinin Proliferasyon Ve ApoptozisYönünden Değerlendirilmesi
14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
KOÇ TUĞBA,CÜCE GÖKHAN,ŞAHİN ZAFER,KESKİN İLKNUR,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. The Effect of Zinc Oxide Nanoparticles and Cyclophosphamide on Testicular Histology, Apoptosis and Oxidane-Antioxidane Levels of Rats
Proceedings of the 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry
atasoy nureddin,CÜCE GÖKHAN,balcı tevfik,AKÖZ MEHMET,CANBAZ HALİME TUBA,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Tocilumuzabın spinal kord iskemi reperfüzyon hasarında nöroprotektf etkilerinin incelenmesi
12.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KALKAN ERDAL,KALKAN SABİHA SERPİL,KILINÇ İBRAHİM,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Evaluation of the oxidant-antioxidant enyzmes and apoptosis of rats treated with vitamin E and selenium against monocrotalin induced hepatotoxicity
Proceedings of the 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry
CÜCE GÖKHAN,CANBAZ HALİME TUBA,SÖZEN MEHMET ENES,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Vitamin E and selenium treatment of monocrotaline induced kidney damage in rats
Proceedings of the 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry
CÜCE GÖKHAN,SÖZEN MEHMET ENES,CANBAZ HALİME TUBA,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,öz bağcı fatma,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Tocilumuzabın spinal kord iskemi reperfüzyon hasarında nöroprotektif etkilerinin incelenmesi
12.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KALKAN ERDAL,KALKAN SABİHA SERPİL,KILINÇ İBRAHİM,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Çörek Otu tohumu yağının diyabetik sıçan aortunda intima media kalınlığı ve Bax ve Kaspaz 3 ekspresyonuna etkisi
Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
CÜCE GÖKHAN,SÖZEN MEHMET ENES,ÇETİNKAYA SEDA,CANBAZ HALİME TUBA,ŞEFLEK HATİCE NUR,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Metil metan sülfonatın fare böbreğinde yaptığı hasara kurkuminin etkileri
Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
CÜCE GÖKHAN,ÇETİNKAYA SEDA,İŞTEZ NİLAY,KÜÇÇÜKTÜRK SERKAN,SÖZEN MEHMET ENES,KALKAN SABİHA SERPİL,CİĞERCİ İBRAHİM HAKKI,DEMİREL HASAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Nigella sativa tohum yağının deneysel diyabet modelinde ovaryum hacmi oksidan sistemler XIAP ve NF kB ekspresyonuna etkisi
Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
ŞEFLEK HATİCE NUR,KALKAN SABİHA SERPİL,CÜCE GÖKHAN,KILINÇ İBRAHİM,SÖZEN MEHMET ENES
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
16. Siklofosfamid Ve Vitamin E Uygulamasinin Karaciğer Üzerine Olan Etkileri
XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, p:253, Ankara University / Ankara -Türkiye.
Cuce G, Çetinkaya S, Koc T, Esen HH,Limandal C, Balcı T, Kalkan S, Akoz M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
17. Siklofosfamid kaynaklı sıçan gonadotoksisitesinde E vitamini nin olası rolünün immünohistokimyasal yöntemlerle araştırılması
XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, p:177, Ankara University / Ankara -Türkiye.
Limandal C, Cuce G, Keskin I, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
18. Siklofosfamid ve Vitamin E uygulamasinin böbrek üzerine olan etkileri
XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, p:157, Ankara University / Ankara -Türkiye
Cüce G, Esen HH, Koç T, Canbaz HT, Limandal C, Kalkan S, Gürbilek M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
19. Yaşlanmaya bağlı ovaryumlarda mezenkimal kök hücre ekspresyonu
XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, p:129, Ankara University / Ankara -Türkiye.
Günyüz G, Kalkan SS, Cüce G
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. Farklı Yaş Gruplarındaki Sıçanlarda Aort Duvarında Elastik Lif Organizasyonu
XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, p: 99, Ankara University / Ankara -Türkiye.
Cüce G, Gültekin B, Kalkan S, Canbilen A, Canbaz HT, Özak RK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
21. Beyin ve beyincik hemisferlerinin stereolojik olarak değerlendirilmesi Ön çalışma raporu
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Yılmaz MT, Cüce G, Şeker M, Kalkan SS, Büyükmumcu M, Paksoy Y, Salbacak A, Cüce H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
22. Beyin hemisferlerinin hacim farklılıklarının stereolojik olarak değerlendirilmesi Ön çalışma raporu
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Cüce G, Yılmaz MT, Gültekin B, Çiçekcibaşı AE, Kalkan SS, Aktan TM, Duman S, Canbilen A, Gümüş S, Ziylan T
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. İnsan fetuslarında nervus medianus ve nervus ulnaris gelişimi
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Doğan NÜ, Cüce G, Uysal İİ, Kalkan SS, Aksoy E
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. Histomorfometrik ve Stereolojik olarak nervus medianus gelişiminde bazı morfolojik veriler
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Cüce G, Keskin İ, Aksoy G, Duman S, Uysal İİ, Aktan TM, Şaylan A, Doğan NÜ, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Histologic evaluation of effects of bee venom on heart and aorta
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Ornat E, Tosun M, Taner A, Melek M, Avşar A, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
26. Histologic anaysis of saphanous vein in coronary bypass operated hypertension patients older than 50 years old
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Dursunoğlu D, Aktan TM, Kalkan S, Narin C, Okka B, Duman S, Gültekin B
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
27. Konya İlindeki İlkokul Çocukları Üzerinde Antromometrik Vücut Ölçümleri
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Salbacak A, Şeker M, Büyükmumcu M, Ziylan T, Uysal İ, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. İnsan İnvertebral Disk Materyalinin Lipofussin Pigmenti
Türk Nöroşirürji Derneği 10.Bilimsel Kongresi
Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Dağtekin A
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Ratlarda Mide Mast Hücreleri Üzerien Akut Etanol Alınımının Etkisi
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Yüncü M, Kalkan SS, Çerçi M, Duman S, Aktan M, Cüce H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
30. Kemoterapötik Bir Ajan Olan DMSO Dimethylsulfoxid ve Kan Beyin Bariyeri
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Duman S, Soylu R, Ergene N, Uysal H, Kalkan SS, Türk S, Canbaz S
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
31. İyonik ve Noniyonik Kontrast Maddelerin İnvitro Olarak İnsan Eritrositlerinin Morfolojilerine Olan Etkilerinin Faz Kontrast Mikroskop ile Değerlendirilmesi
Ulusal Kongre Poster Bildiri
Soylu R, Ödev K, Cüce H, Duman S, Salbacak A, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
32. Koroner Baypas Greftleri Arasında TGFB1 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Ulusal Kongre Sözlü Bildiri
Dursunoğlu D, Kalkan SS, Aktan TM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
33. The Morphologic Appearance of Umblical Cord At Light Microscopy Level in Preeclamptic Pregnants
XI.Session des Journess Medicales Blakanıques
Soylu R, Duman S, Çolakoğlu M, Cüce H, Salbacak A, Şeker M, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
34. The Effectts of CO2 pneuoperitoneum on apoptotic index in peritoneum
Uluslar Arası Kongre Sözlü Bildiri
Tosun M, Kalkan SS, Samli H, Arikan Y, Solak M, Sahin AD, Söylemez Z
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
35. Evaluation of TGF ß1 expression between the coronary bypass grafts
Uluslar Arası Kongre Poster Bildiri
Dursunoğlu D, Kalkan SS, Aktan TM
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
36. P53 expression in human male fetal gonads during second trimester
Uluslar Arası Kongre Poster Bildiri
Tosun M, Tosun E, Kalkan SS, Avunduk MC
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
37. The histological study of the effects of Alpha Lipoic Acid and Methylprednesolone on the liver tissues of the rats underwent surgical operations
Uluslar Arası Kongre Poster Bildiri
Gültekin B, Cuce G, Canbilen A, Kalkan SS, Gültekin M, Ceran S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
38. The volume of lateral ventricles with stereologic method on magnetic resonance imaging
Uluslar Arası Kongre Poster Bildiri
Büyükmumcu M, Yılmaz MT, Cüce G, Çiçekcibaşı AE, Paksoy Y, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
39. Evaluation of tgf beta1 expression and comparison the thickness of different aort layers in experimental diabetes
Uluslar Arası Kongre Poster Bildiri
Cuce G, Kalkan SS, Esen HH
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
40. The volume of lateral ventricles with stereologic method on magnetic resonance imaging
Uluslar Arası Kongre Poster Bildiri
Büyükmumcu M, Yılmaz MT, Cüce G, Çiçekcibaşı AE, Paksoy Y, Kalkan SS
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
41. Deneysel diyabette pankreas dokusunda İGF1 ekspresyonunun değerlendirilmesi
Ulusal Kongre Sözlü Bildiri
KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
42. Evaluation of mast cell numbers in experimental endotoxemia
Joint meeting of Anatomical Socıetis
Cüce G, Yurt AÖ, Aktan TM, Kalkan S, Duman S, Canbilen A, Cüce H
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
43. Germe tip kuvvetlerin kemik dokusunun gelişimi sürecine etkisi
Ulusal Kongre Sözlü Bildiri
KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
44. The Effects of cooling on urinary bladder contraction in diabetic and nondiabetic rats
Uluslar Arası Kongre Poster Bildiri
Gökbel H, Atalık KE, Okudan N, Kalkan SS, Cüce G
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce