Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SABİHA SERPİL KALKAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

E-posta : skalkan@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Sıçanlarda Siklofosfamid ile Oluşturulan Hepatotoksisiteye Geraniolün Olası Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Tamamlandı
Aktif
2. Gümüş Nanopartikülünün Boyut ve Doz Bağımlı Olarak Karaciğere Etkisinin Araştırılması
Tamamlandı
Aktif
3. Farklı boyutlardaki gümüs nanopartiküllerinin Caov 3 hücrelerinde apoptozis ve proliferasyona etkileri
Devam Ediyor
Aktif
4. Monokrotalin tarafından olusturulan oksidatif karaciger hasarına karsı selenyum ve vitamin E ninkoruyucu etkileri
Tamamlandı
Aktif