Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SABİHA SERPİL KALKAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

E-posta : skalkan@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
2. Koroner arter baypas cerrahisinde sık kullanılan greft damarlarının baypas öncesi histopatolojik özelliklerinin ve TGF-ß1 ekspresyonlarının değerlendirilmesi
DUYGU DURSUNOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2008
3. Deneysel diyabette dişi sıçan aortunda TGF-ß1 ekspresyonunun değerlendirilmesi ve aort katmanlarının ölçümlerinin karşılaştırılması
GÖKHAN CÜCE
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2010
4. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaca prenatal maruz kalmanın periferik sinir gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı melatoninin nöroprotektif etkinliğinin değerlendirilmesi
İLKNUR KESKİN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2011
5. Yaşlanmaya bağlı ovaryumlarda mezenkimal kök hücre ekspresyonu
GÖKÇE GÜNYÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
6. Primordiyal folikülden antral foliküle bazı sitokinlerin ekspresyonu ve değerlendirilmesi
RABİA KOÇ ÖZAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2014
7. Deneysel diyabette nigella sativa L. (çörek otu) yağının ovaryum morfolojisi ve oksidan sistem üzerine etkileri
HATİCE NUR ŞEFLEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2015
8. Gümüş nanopartikülünün boyut ve doz bağımlı olarak karaciğere etkisinin araştırılması
MEHMET ENES SÖZEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2017
9. Sıçanlarda siklofosfamid ile oluşturulan hepatotoksisiteye geraniolün olası koruyucu etkilerinin araştırılması
HALİME TUBA CANBAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2018