Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SERDAL KAYA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü
Uçak Mühendisliği Anabilim Dalı

E-posta :
Bildiriler
1. A New Strategy for the Synthesis of Beta- and Gamma-Carbolines
8. Inernational Drug Chemistry Conference: Design, Synthsi, Production and Standardization of Drug Active Substances
KAYA SERDAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Synthesis, Propargylation and Cyclization Reactions of 2,2-Biindole
3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences-Trabzon (ICAFOP 2019)
TAN MELTEM,KAYA SERDAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. A New Methods to Synthesize Halocondoritol Derivatives The Potential Alpha Glycosidase Inhibitor
1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi
KAYA SERDAL,KILBAŞ BENAN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
5. N Sübstitüe İndol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Reaksiyonları
2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi
KAYA SERDAL,MENGEŞ NURETTİN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
6. N Sübstitüe İndol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Reaksiyonları Pirazinoindol N oksit Sentezi ve Oksim Oksim Düzenlenmesi
2. Ulusal Organik Kimya Kongresi
KAYA SERDAL,MENGEŞ NURETTİN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
7. Synthesis of pyrazolo pyrazino and pyrazolo diazepino indole derivatives via alkyne cyclization reactions
Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, TRAMECH VIII
KAYA SERDAL,BAŞÇEKEN SİNAN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
8. Oxime Oxime Rearrangement via Gold Catalyzed Alkyne Cyclization Reactions of N Alkyne Substituted Indole Derivatives
Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry
KAYA SERDAL,MENGEŞ NURETTİN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
9. Gold Catalyzed Alkyne Cyclization Reactions of N Alkyne Substituted Indole Derivatives Oxime Oxime Rearrangement
13. Ibn Sina International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry
KAYA SERDAL,MENGEŞ NURETTİN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
10. İndol Halkasına Kondense Olmuş 6 ve 7 Üyeli Azot Atomu İçeren Heterohalkalı Sistemlerin Tasarlanması Üzerine Yapılan Çalışmalar
1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi
ŞEYBEK ALİ FATİH,KAYA SERDAL,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. Bromosiklohekzentriol Sentezi Quercitol Sentezi için Anahtar Bileşik
25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi
KAYA SERDAL,KILBAŞ BENAN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Halokonduritol Sentezinde Yeni Bir Yöntem
24. Ulusal Kimya Kongresi
KAYA SERDAL,KILBAŞ BENAN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
13. Polihidroksisiklopentan Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem
24. Ulusal Kimya Kongresi
DOĞAN ŞENGÜL DİLEM,ALTUN YASEMİN,KAYA SERDAL,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
14. Intramolecular Gold Catalyzed and NaHSupported Cyclization Reactions of N Propargyl Substituted Indole Derivatives Synthesis of Pyrazolodiazepinoindole Pyrazolopyrazinoindole and Pyrrolopyrazinoindole Derivatives
Anatolian Conference onSynthetic Organic ChemistryACSOC II
KAYA SERDAL,BAŞÇEKEN SİNAN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
15. Gold Catalyzed NaH Supported Cyclization Reactions of N Propargyl Pyrrolo and Indole Derivatives
28. Ulusal Kimya Kongresi
BAŞÇEKEN SİNAN,BALCI METİN,KAYA SERDAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
16. Organik Kimyada Yeni Bir Düzenlenme Oksim Oksim Düzenlenmesi
2. Ulusal Organik Kimya Kongresi
ÖZER MERVE SİNEM,GÜVEN SİNEM,KAYA SERDAL,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Yeni Bir Yöntemle Bis aminoinositol Sentezi
26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi
KORKMAZ NALAN ÇOKOL,KAYA SERDAL,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. İndol Halkasına Kondense Pirazin ve Oksazin Bileşiklerinin Sentezlenmesi
2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi
ŞEYBEK ALİ FATİH,KAYA SERDAL,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. İndol Kondense Pirazin N Oksit Halkasının Oluşturulması ve Reaksiyon Mekanizmasının DFT Yöntemi ile Modellenmesi
1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı
KAYA SERDAL,SARI ÖZLEM,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. A New Insight to Synthesize Haloconduritol Derivatives
Internatıonal Chemical and Chemical Engineering Conference
KAYA SERDAL,KILBAŞ BENAN,BALCI METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce