Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SERDAL KAYA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü
Uçak Mühendisliği Anabilim Dalı

E-posta :
Projeler
1. Giresun Ordu Sahil Şeridi PAH Kirliliğinin Tespiti
Karadeniz yarı kapalı 4.2 x 105 km2 geniş bir havzaya sahip bir denizdir. En derin yeri 2212 m ve İstanbul Boğazı ile dar ve sığ bir kanal ile Akdeniz’e bağı haricinde diğer denizlerden ayrılmış izole durumdadır. Su değişiminin olmayışı 150-200 m derinlikten sonra daimi anoksik bir tabaka oluşturmuştur. Karadeniz kapladığı havza alanı ile kendi deniz alanından beş kat daha geniş ve 21 Avrupa ülkesini içine alacak büyüklüktedir. Deniz ortamları Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) bileşikleri gibi kirleticilerden kolaylıkla etkilenebilirler. PAH’lar kömür, fosil yakıtlar, ağaç, orman yangınları, volkanik aktiviteler, petrol kaçakları gibi organik materyallerin tam yanmaması sonucu çevrede oluşabilen kirleticilerdir[1-5]. PAH’lar kabul görmüş çevresel kirleticilerdir ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Acentesi tarafından mutajenik ve kanserojen etkilerinden dolayı öncelikli kirleticiler listesine koymuştur [6,7]. PAH’lar başta deri, akciğerler ve mesane olmak üzere vücudun çeşitli organlarına zarar verebilmektedirler.Üretimin yoğun olduğu birçok ülkede yüzey suyu ve sedimentteki PAH kirlilik seviyesini belirlemeye yönelik araştırmalar yapılmıştır [1-7]. Türkiye’de yapılan çalışmalar ise sınırlı sayıda olup alıcı su ortamlarında yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut proje önerisinin amacı Giresun-Ordu kıyı şeridi boyunca tespit edilen istasyonlardan alınacak su, sediment, ve midye numunelerinde bulunan PAH’ların (16 adet) konsantrasyonları belirlenecek ve dünyada yapılan ilgili çalışmalarla mukayesesi yapılacaktır. Giresun-Ordu kıyı şeridi PAH kirliliğinin mevcut durumu tespit edilerek ortaya konulmuş olacaktır. Bu bölgede PAH kirliliği üzerine yapılacak bir ilk proje olacağı için önem kazanmaktadır.
Tamamlandı
Aktif
2. 2,6-Dibromo-3-Aminostiril BODIPY Türevinin Sentezi ve Teorik Hesaplamalarının Yapılması
Proje çerçevesinde literatürde ilk kez 2,6-dibromo-3-aminostiril Bodipy türevinin sentezi yapılacaktır. Yapılacak olan bu sentez esnasında uygulanacak olan Knoevenagel kondenzasyon reaksiyona ait stereoseçicilik üzerine de teorik hesaplamalarının yapılması planlanmaktadır. Not: Sunmuş olduğumuz proje, T.C. Giresun Üniversitesi, BAP Koordinatörlüğü, Öncelikli Alan Listesi’nde yer bulmaktadır (Malzeme ve proses teknolojileri, Kanser Araştırma, Tanı, Tedavi ve Malzeme bilimi ve Sensörler alanlarında yer bulabilecektir).
Tamamlandı
Aktif
4. Yeni Bir Metot ile Beta- ve Gama-Karbolin Türevlerinin Sentezi: Oxopropaline-G Toplam Sentezi (TÜBİTAK)
Yapılan proje çerçevesinde Karbolin türevlerinin sentezi literatürde ilk kez hetero-Diels-Alder reaksyionu üzerinden gerçekleştirilecektir.
Devam Ediyor
Aktif
5. MCN Kodlu Kimyasal Malzeme Sentez Çalışmaları (ROKETSAN)
Roket yakıt bileşenlerinden olan MCN kodllu malzemenin belirlenen içeriğine ait bileşenlerin sentezi ve eşdeğer numane hazılrama çalışmaları yapılmıştır.
Tamamlandı
Aktif
6. MCN Kodlu Kimyasal Malzeme için Karakterizasyon ve Sentez Prosedürü Belirlenmesi (ROKETSAN)
Roket yakıt bileşenlerinden olan MCN kodllu malzemenin içerik belirleme ve eşdeğer numune hazırlanma metotlarının belirlenme çalışmaları yapılmıştır.
Tamamlandı
Aktif
7. Antioksidan Malzeme İçerik Belirleme Çalışmaları (ROKETSAN)
Gerçekleştirilen proje çerçevesinde katı roket yakıt bileşeni olarak kullanılan ve yurtdışından ithal edilen ”Antioksidan Malzeme” içeriğinin belirilenerek Milli imkanlarla sentezi ve karışımının oluşturulması sağlanmıştır (Savunma Sanayi Millileştirme Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmiştir).
Tamamlandı
Aktif
8. Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın ve İyot Katalizörlüğündeamino Alkillerden Çıkılarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı (TÜBİTAK)
Yeni heterosiklik sistemlerin altın ve iyot katalizörlüğündeamino alkillerden çıkılarak heterosiklizasyon yöntemi ile tasarımı
Tamamlandı
Aktif
9. Kolloidal Parçacıkların Katı Yüzeylere Seçimli Olarak Dizinlerinin Oluşturulması ve Uygulamaları (TÜBİTAK-COST)
Tamamlandı
Aktif