Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ IŞIK ÇİÇEK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

E-posta :
Bildiriler
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Oluşturmada Proaktif Stratejik Eğilim
SADAB 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
ÇİÇEK IŞIK,Dalkıran Özlem
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Ar-ge ve inovasyon farklılığında bireysel tutumlar
Internatinal conference on empirical economics social sciences
ÇİÇEK IŞIK,Türel Zeliha
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Türkiye Örneği İnsan Kaynakları Fonksiyonları İçin Bir Değerlendirme Öncülü Kurumsallaşma
15. Ulusal İşletmecilik Kongresi
ÇİÇEK IŞIK,HACIKURA EMİNE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
4. İşe bağlılığı ortaya çıkarmada yeni örgütsel parametreler Performans bildirimi ve örgütsel demografi
2. Global İşletme Araştırmaları Kongresi
ÇİÇEK IŞIK,ALPARSLAN AYÇA
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
5. İşletmelerin Kurumsal Web Sitelerinde Yer Alan İnsan Kaynakları Politikalarının İçerik Analizi
International Conference on Empirical, Economics, and Social Sciences,
Çavuş Sibel,ÇİÇEK IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. The role of working hours on work-life conflict
Global İşletme Araştırmaları Kongresi
ÇİÇEK IŞIK,GEZİCİ AYŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Kurum kültürü bağlamında kişi-örgüt uyumu: Bir uygulama
Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongres
ÇİÇEK IŞIK,ZEHİR CEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Organizasyonel Hafıza Sistemlerinin Etkinlik Değerlendirmesi
Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi,
DEDE HALİL,ÇİÇEK IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Identification different concept from commitment: the effect of tenure”,
17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
ÇİÇEK IŞIK,ÇALIŞKAN HAVVA GÜLNUR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. “Strategic management approach for organization development”
2nd International Congress of Management Economy and Policy
Kars Seda,ÇİÇEK IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. A way of organizational trust: Organizational socialization”,
Bülent Ecevit University
ÇİÇEK IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. A person group fit model as an antecedent of group performance
American Academic Research Society, 1 st International Conference on Business and Management
ÇİÇEK IŞIK,BİÇER İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Grup performansı değerlendirmesinde insan kaynakları yönetimi etkinliği
1. Global İşletme Araştırmaları Kongresi (Işık Üniversitesi)
Demir Mustafa,ÇİÇEK IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Örgüt kültürü boyutları ve etkileşimi Sağlık sektöründe bir uygulama
8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Lefke Avrupa Üniversitesi)
ATASEVEN BULUN MEHTAP,ÇİÇEK IŞIK,KIYAK MİTHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Grup birlikteliğinin bir öncülü kişi grup uyumu modeli
22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Selçuk Üniversitesi)
ÇİÇEK IŞIK,BİÇER İSMAİL HAKKI,EVCİMEN İDİL VEDİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Yönetici değerlendirmesinin öncülleri Değerler Uyumu ve İlişkisel Demografi
13.Ulusal İşletmecilik Kongresi (Marmara Üniversitesi)
ÇİÇEK IŞIK,BİÇER İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Psikolojik iyilik halinin well being örgütsel bağlamda belirleyicileri
1.Örgütsel Davranış Kongresi (Sakarya Üniversitesi)
ÇİÇEK IŞIK,EVCİMEN İDİL VEDİA,BİÇER İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Mediating role of value congruence on the relationship between relational demography and satisfaction from team leader a research in technology based organization
3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management
ÇİÇEK IŞIK,BİÇER İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Departman performansı öncüllerine yönelik bir çalışma hasta ilişkileri birimi
7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Selçuk Üniversitesi)
Demirok Semra,ÇİÇEK IŞIK,KIYAK MİTHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. İşyükü Performans Geri Bildirimi İş Hayatı Özel Hayat Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve Genel Yaşam Tatminine Etkisi
5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Okan Üniversitesi
Özlem İlhan,ÇİÇEK IŞIK,KIYAK MİTHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. İş yükü ve Performans Geri bildiriminin Genel Yaşam Tatminine Olan Etkisinde İş hayatı Özel hayat çatışmasının ara değişken rolü
6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi
Özlem İlhan,ÇİÇEK IŞIK,KIYAK MİTHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Organizational Culture and Quality Management
Türk Standartları Enstitüsü, Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri, Uluslararası Sempozyum,
ÇİÇEK IŞIK,BİÇER İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. A new antecedent of career commitment Work to family enrichment and positive spillover
5th International Conference on Technology, Innovation and Leadership Yıldız Teknik Üniversitesi
ÇİÇEK IŞIK,Tuğba karaboğa,ŞEHİTOĞLU YASİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Hemşirelerde Memnuniyet ve Öncül Faktörleri Farklı Ölçek Türleri ile Çoklu Karşılaştırma
9.Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi
ÇİÇEK IŞIK,Ferhan Balcılar,KIYAK MİTHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini Boyutları ve Öz yeterlik Düzeyi Karşılaştırması ünvan sektör ve kurum farklılığı etkisi
VIII. Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi
ÇİÇEK IŞIK,KIYAK MİTHAT,OYA BİÇER,MEHTAP AYDOĞDU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Acil Servisinde Çalışan Hemşirelerin Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri
VIII. Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi
NURCAN DAŞ,KIYAK MİTHAT,ÇİÇEK IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkilerinin Sağlık Çalışanlarında Değerlendirilmesi
VIII. Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi
ÇİÇEK IŞIK,KIYAK MİTHAT,ATASEVEN BULUN MEHTAP,ESRA AKTAŞ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Relationship between balance of job demands control and shared mission vision for blue collar employees
9 th International Strategic Management Conference
ÇİÇEK IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. The Effect Of Organizational Culture On Organizational Efficiency The Moderating Role Of Organizational Environment and CEO Values
7 th International Strategic Management Conference
ÇİÇEK IŞIK,KIYAK MİTHAT,ESRA AKTAŞ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce