Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ IŞIK ÇİÇEK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

E-posta :
Yönetilen Tezler
2. Kişi-grup uyumunun grup performansına olan etkisinde işle bütünleşmenin rolü: Grup kültürü ve informal iletişimin etkisi
Emine Hacıkura
/ /
Yüksek Lisans
3. Stratejik insan kaynakları perspektifinde çalışanları elde tutma: birey, grup ve işletme düzey uygulamalar”
Gonca Teke Bayduran
/ /
Yüksek Lisans
4. Etik değer-sosyal sorumluluk ilişkisinde sektörel etmenler
Ayşen Gezici
/ /
Yüksek Lisans
5. Kurum değerlendirmesi ve bireyin performans algısı arasındaki farklılığın grup performansı ve insan kaynakları fonksiyonlarının etkinliği üzerindeki rolü
Mustafa Demir
/ /
Yüksek Lisans
6. Cam tavan sendromunun ortaya çıkışında rol belirsizliği ve örgütsel adalet anlayışı: Ulusal kültürün etkisi
Azamad Mnck
/ /
Yüksek Lisans
8. Yetki devri sorunu ve izlenim yönetimi davranışının ortaya çıkmasında ilişkisel demografi: Ulusal kültürün etkisi
Meerbeck Abdumanap Uulu
/ /
Yüksek Lisans
9. Orta ölçekli işletmelerde insan kaynakları yönetiminin stratejik iş ortaklığı değerlendirmesi: Örgütsel çevre ve güç aralığı etkisi
Senem Güler
/ /
Yüksek Lisans
10. İnformal iletişimin ortaya çıkışında belirsizlik altında karar verme yönelimi: yetki devri sorunu ve kurumsallaşma etkisi
Hasan Ulusoy
/ /
Yüksek Lisans
11. Stratejik İnsan kaynakları yönetimi perspektifinde organizasyon geliştirme süreci: performans değerleme fonksiyonu
Seda Kars
/ /
Yüksek Lisans
12. Organizasyon kültürünün bilgi paylaşımı ve bilgi teknolojileri kabulüne etkisi: Formalleşme ve ulus kültürünün rolü
Nasrin Mohammadi
/ /
Yüksek Lisans
13. “Organizasyonel sessizliğin bir öncülü olarak kurum kültürü: Etik liderliğin rolü
Fadime Özbek
/ /
Yüksek Lisans
14. Grupla bütünleşme ve etik davranış için yeni öncüller: Değerler uyumu ve örgütsel demografİ
Yasemin Kaya
/ /
Yüksek Lisans
15. Kurum değerlendirmesi ve bireyin performans algısı farklılığının grup performansı ve insan kaynakları fonksiyonları etkinliği üzerindeki rolü
MUSTAFA DEMİR
Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
16. Etik değerler-sosyal sorumluluk ilişkisinde sektörel etmenler
AYŞEN GEZİCİ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
17. Stratejik insan kaynakları perspektifinde organizasyon geliştirme süreci: Performans değerleme fonksiyonu
SEDA KARS
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
18. Grupla bütünleşme ve etik davranış için yeni öncüller; değerler uyumu ve örgütsel demografi
YASEMİN KAYA
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
19. Cam-tavan sendromun ortaya çıkmasında rol belirsizliği ve örgütsel adaletin etkisi: Ulus kültürün şartlı değişken rolü
AZAMAT DZHOLOEV
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
20. Yetki devri sorunu ve izlenim yönetimi davranışının ortaya çıkmasında ilişkisel demografi: Ulusal kültürün etkisi
MEERBEK ABDUMANAP UULU
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
21. Stratejik insan kaynakları perspektifinde çalışanları elde tutma: Birey, grup ve işletme düzeyi uygulamalar
GONCA TEKE BAYBURAN
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
22. Organizasyon kültürünün bilgi paylaşımı ve bilgi teknolojileri kabulüne etkisi: Formalleşme ve ulusal kültürü rolü
NASRIN MOHAMMADİ LANBARAN
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
23. İnsan kaynakları yönetiminin stratejik iş ortaklığı değerlendirmesinde kurumsal çevrenin rolü
SENEM YILMAZ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
24. Uyum bağlamında grup performansının öncülleri
EMİNE HACIKURA
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020