Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. KAZIM GEZGİNÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

E-posta : kgezginc@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Polikistik over sendromlu hastalarda siklik progesteron tedavisinin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi
FİKRİYE KARANFİL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
2. İnvitro fertilizasyon tedavi protokolü uygulanan infertil hastalarda serviks kanseri riskinin araştırılmasına yönelik vajinal smear örneklerinde micronucleus taraması
FEYZA ÖZÇELİK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
3. Gebelerde anksiyete ve depresyon düzeylerinin düşük doğum ağırlığı ve prematuriteye etkisi
BETÜL DİK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
4. Elektif sezaryen vakalarında uterin atoni gelişen ve gelişmeyen hastalarda serum kalsiyum düzeylerinin karşılaştırılması
AYŞEGÜL ÖZCAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
5. Gestasyonel diyabetes mellitus'un fetal umblikal kord beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) düzeylerine etkisi
MELİKE GEYİK BAYMAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
6. Primer hipertansiyonu olan gebe hastalarda fetal gelişim
AYŞEGÜL EVREN DİLMAÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020