Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

PROF.DR. TURAN PAKSOY

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

E-posta : tpaksoy@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Malzeme ihtiyaç planlama sürecinde parti-hacimlendirme probleminin karar destek sistemleri ile çözümlenmesi
ALİHAN GÜZELDÜLGER
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
2. Tedarik zinciri yönetiminde üretim/dağıtım planlama karar sürecinde tasarım ve optimizasyon
EMİNE B. CAVLAK
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
3. Kalite fonksiyon göçerimi yaklaşımı ile tedarikçi seçimi: Araç üstü vinç imal eden bir işletmede uygulama
BEYHAN TOPAK
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2009
4. Piston-gömlek imal eden bir işletmede yatırım analizleri için karar destek sistemi geliştirilmesi
HASAN OĞUZ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
5. Bulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu
MEHMET CEBECİ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
6. Yapı malzemeleri üreten bir işletmede yalın dönüşüm
FATMA NUR TEPELİ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2012
7. Demontaj hattı dengeleme problemi içeren kapalı çevrim tedarik zincirlerinin bulanık ortamda modellenmesi ve optimizasyonu
EREN ÖZCEYLAN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2013
8. Nesnelerin interneti ile kapalı döngü tedarik zinciri optimizasyonu: Yeni bir model önerisi
BELKIZ TORĞUL
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2015
9. Evaluation of lean manufacturing awareness and performance of petrochemical companies in middle east by using AHP method
IBRAHIM I.I. ALJBOUR
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
10. Çok kriterli karar verme yöntemine dayalı yeşil tedarikçi seçimi: Rüzgar türbin kulesi üreten bir işletmede uygulama
ÖZGE EROL
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
11. Şehirlerin sürdürülebilirlik performanslarının bir bulanık çok kriterli karar verme tekniği ile değerlendirilmesi
AHMET ŞEPİT
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
12. Enerji sürdürülebilirliği için yenilenebilir enerji kaynaklarının BWM yöntemi ile değerlendirilmesi
SEZİ BİLGİÇ
Konya Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019