Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SERDAR KARAKÖSE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : skarakose@erbakan.edu.tr
Dersler
1. Üriner Sistem Radyolojisi
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
2. Üriner Sistem Radyolojisi
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe