Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SERDAR KARAKÖSE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : skarakose@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Prostat kanseri tanısında prostat spesifik antijen ve transrektal ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması ve altı kadran prostat biyopsisinin yeri
BEKİR BÖREKÇİ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1997
2. Paranazal sinüs tümör ve tümör benzeri lezyonlarının tanısında bilgisayarlı tomografinin yeri
HÜSEYİN ÇETİN
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1997
3. Temporomandibular eklem iç yapı bozukluğunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve klinik bulgularla korelasyonu
GANİME DİLEK EMLİK
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1999
4. Edinsel beyaz cevher hastalıklarının ayırıcı tanısında manyetik rezonans görüntüleme
ERGÜN DENİZ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2001
5. 28-40 haftalar arasındaki normal ve komplike gebelerde doppler ultrasonografinin yeri
AYŞE YÜCEAKTAŞ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2001
6. İnfertilitede manyetik rezonans histerosalpingografinin etkinliği
ERTUĞRUL YALINKILIÇ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2003
7. Kolon patolojilerinde bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans kolonografi
RAHİME HAYKIR
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2003
8. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile yapılan dakriyosistografi ve nazolakrimal duktus patolojilerinin tanı ve tedavisinin planlanmasındaki rolü
MEMDUHA AKYOL
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2009
9. Hepatosellüler karsinomda kemoterapötik ajan (Doksorubisin) yüklü mikrosferlerle yapılan transarteriyel kemoembolizasyon tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
AHMET KÜÇÜKAPAN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2011
10. Behçet hastalarında anterior mediastinal yağın bilgisayarlı tomografide kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesi
İBRAHİM ERDEM GÖKMEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015
11. BT eşliğinde transtorasik akciğer biyopsileri: sonuçlar, komplikasyonlar ve bunlara etki eden faktörler
ÖZGÜ ALCALI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020