Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. GİRAY KARALEZLİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı

E-posta : gkaralezli@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Kronik böbrek yetmezliğinde erektil disfonksiyon prevelansı ve diyaliz hastalarında Sildenafil Sitrat'ın etkinliği
MUSTAFA YILDIZ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Üroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2000
2. Prostat kanserli hastalarda ; gleason skoru , kemik metastazı ve PSA değeri arasındaki ilişkinin retrospektif olarak incelenmesi
TALİP GÖKTAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Üroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013