Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALİ ACAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

E-posta : aliacar@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. İntrauterin gelişme geriliği izlenen olgularda genel doppler ultrasonografi bulguları ile maternal ve perinatal klinik özelliklerin karşılaştırılması
ALİ HAYDAR KANTARCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
2. Gebelik kaybı olmayan abortus imminensli olgularda gebelik sonuçları
ELMAS ULUER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
3. 2010- 2014 yılları arasında kliniğimizde postpartum kanamalı hastalarda uygulanan cerrahi tekniklerin retrospektif analizi
ADEVİYE ELÇİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
4. ÜÇÜNCÜ TRİMESTER İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ OLAN GEBELER,ÜÇÜNCÜ TRİMESTER NORMAL GEBELER VE SAĞLIKLI GEBE OLMAYAN GÖNÜLLÜLERİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ CİHAZI İLE GÖZDE KOROİD KALINLIK ÖLÇÜMÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI
BAYRAM CAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
5. Multifetal redüksiyon ve selektif terminasyon yapılan olguların sonuçları
SEVCAN SARIKAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
6. Anormal invaziv plasenta olgularında konservatif cerrahi yapılan hastalar ile sezeryan histerektomi yapılan hastaların maternal sonuçlarının karşılaştırılması
RAMAZAN BÜLBÜL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019
7. Alloimmunizasyona bağlı anemi nedeniyle intrauterin transfüzyon yapılan olguların fetal ve neonatal sonuçları
NARMIN MAMMADOVA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020