Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MUAZZEZ BETİGÜL YÜRÜTEN ÇORBACIOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı

E-posta : myuruten@erbakan.edu.tr
Kişisel Bilgiler

Akademik Görevleri

PROFESÖR
1990 -
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Öğrenim Bilgisi

Tıpta Yandal Uzmanlık
1973 - 1980
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ / KLİNİK NÖRO-ELEKTROFİZYOLOJİ (DR)