Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MUZAFFER ŞEKER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : mseker95@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Cavıtas Glenoıdalıs’in Multidedektör BT ile Morfometrik Analizi
1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY
KELEŞ ALİ,ÖZBEK ORHAN,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,AKIN SAYGIN DUYGU,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Kemik Materyallerin Karekod Uygulaması Aracılığıyla Anatomi Eğitimine Entegrasyonu
1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,İLERİ YUSUF YALÇIN,ŞEKER MUZAFFER,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,ŞAHİN GÖKALP,AÇAR GÜLAY,KELEŞ ALİ,GÜLER MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Foramen Mentale’nin Değişik Yaş Gruplarında Ortopantomografi ile Morphometrik Analizi
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR 2018)
KORKUT ZEHRA,ŞEKER MUZAFFER,MAĞAT GÜLDANE,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Restoration of detrited or damaged pieces of the dry human bone collection of the department of anatomy by synthetic materials
1st İnternational Mediterranean Anatomy Congress
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ŞEKER MUZAFFER,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ŞAHİN GÖKALP,ÖZEN KEMAL EMRE,ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Entegration of Bone Materail to Anatomy Education with QR Code
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,İLERİ YUSUF YALÇIN,ŞEKER MUZAFFER,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,çiçekçibaşı aynur emine,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,saygın duygu akın,ŞAHİN GÖKALP,açar gülay,keleş ali,güler mehmet akif
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Morphometric Analysis of Arteria Renalis with Multidetector Computerized Tomography
1st International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology/SANAR2018
ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT,ŞEKER MUZAFFER,POYRAZ NECDET,ÖZEN KEMAL EMRE,EROL SEYİT,AKIN SAYGIN DUYGU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Her Yönü ile Plexus Brachialis
18. Ulusal Anatomi Kongresi
UYSAL İSMİHAN İLKNUR,ŞEKER MUZAFFER,ÜNVER DOĞAN NADİRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. The Investigation of Medical Faculty Students’ Spatial Abilities and Anatomy Course Achievement
3rd Sarajevo Internatıonal Conference
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,AYDIN MUSTAFA,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. The Investigation of Medical Faculty Students Spatial Abilities
International Conferance on Social Science, Arts, Business and Education.
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,AYDIN MUSTAFA,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Anatominin Dünü Bugünü ve Geleceği Sessiz Dönüşüm
17. Ulusal Anatomi Kongresi
ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
12. Yüksek Öğretimde Akademik Teşvik Uygulamasının Ön Analizi
IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
13. Anatomi eğitiminde güncel teknolojilerin kullanımı
17. Ulusal Anatomi Kongresi
ŞAHİN GÖKALP,ŞEKER MUZAFFER,ALDUR MUHAMMET MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
14. Truncus coeliacus olgu sunumu
Anatomi Günleri 2014
Yılmaz MT, Şahin G, Buyukmumcu M, M Şeker, Keskin S, Özen KE.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
15. A morphometric study on proximal femur in dried bones
16. Ulusal Anatomi Kongresi.
Akın D, Aydın Kabakcı AD, Yılmaz MT, M Şeker, Korkut Z.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
16. Anatomi eğitiminde farklı bir yaklaşım Prof Dr Sami Zan
15. Ulusal Anatomi Kongresi
M Şeker, Yüzbaşıoğlu N.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
17. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 ve 3 sınıf öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı tercihleri ve Anatomi uzmanlığı hakkındaki tutumları
15. Ulusal Anatomi Kongresi
Yüzbaşıoğlu N, Nalbant A, Yiğit P, M Şeker, Şakul U.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
18. Arteria mesenterica superior dan direkt ayrılan arteria hepatica communis
15. Ulusal Anatomi Kongresi
Akın D., A.E. Çiçekcibaşı, E.N. Keskinöz, G. Kayan, M. Şeker, S. Keskin,
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
19. Sternal index a study on 734 MDCT
13. Ulusal Anatomi Kongresi.
Yılmaz MT, Ulusoy M, Uysal İU, Paksoy Y, M Şeker
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. Beyin ve Beyincik Hacimlerinin Sterolojik Olarak Değerlendirilmesi Ön Çalışma Raporu
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi.
Yılmaz TM, Cüce G, Şeker M, Kalkan S, Büyükmumcu M, Paksoy Y, Salbacak A, Cüce H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
21. MDCT görüntülerinde aorta abdominalis in farklı seviyelerindeki çap ölçümleri
13. Ulusal Anatomi Kongresi
Yılmaz M.T., M. Şeker, Y. Paksoy, A.E. Çiçekcibaşı,
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. The role of anatomy education and anatomical studies
13. Ulusal Anatomi Kongresi
Yılmaz M.T., M. Şeker, A.E. Çiçekcibaşı, Y. Paksoy
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. A projection to postgraduate education in anatomy A sample from Selcuk University
XIIth National Congress of Anatomy
M Şeker, Yılmaz T, Karaoglu N.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. An accessory foramen on skull base foramen ovale accessorium
XIIth National Congress of Anatomy,
Doğan N.Ü., Fazlıoğulları Z., Uysal İ.İ., M Şeker.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk iki sınıfı öğrencilerinde anksiyete ve depresyon olasılığı
V.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
Karaoglu N, M Şeker.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
26. Politikadan uzak dururum konu sağlık politikası bile olsa
V.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
Karaoglu N, Okka B, M Şeker.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
27. Hekim adayları hasta olduklarında ne bekler
V.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
M Şeker, Karaoğlu N, Kara F, Okka B.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
28. Öğrencilerimizin gözüyle probleme dayalı öğrenim oturumları
V.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
M Şeker, Karaoglu N, Uysal H, Bayır A, Uçar Albayrak C.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin bilgisayar tutum ölçeği değerlendirmeleri
V.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
Karaoglu N, M Şeker, Bodur S.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
30. Problems in cadever obtaining possible solutions
XIIth National Congress of Aanatomy,
Elhan A., M Şeker., Yeşilyurt H., Dinç A.H.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
31. Deneysel çalışmalarda hayvan hakları için 3R kuramı yeterli mi Dördüncü R veya fazlası gerekli mi Dünden bugüne hayvan deneylerinin bilimdeki yeri
II.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu
ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
32. Formaldehit ve yan ürünlerinin hayatımızdaki yeri
Konya Büyükşehir Belediyesi Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu
M Şeker., Aköz M, Sarsılmaz M.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
33. İğneyi önce kendimize batırdık Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğiticilik Becerilerini Artırma Ölçme ve Değerlendirme Kursu deneyimi
I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
M Şeker, Karaoglu N, Kara F.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
34. A projection to postgraduate education in anatomy a sample from selçuk university
12. Ulusal Anatomi Kongresi
Şeker M, Yılmaz MT, Karaoğlu N.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
35. Multiple variations of the abdominal aorta in a single cadaver
11. National Congress of Anatomy with International Participiation
Uysal İ.İ., A.E. Çiçekcibaşı, M.T. Yılmaz, Ö. Şanlı ve M. Şeker,
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
36. PubMed Verilerine Göre Tıp Eğitiminde İletişim Teknolojisinin Yeri
4. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi
M Şeker, Karaoglu N, Energin V M.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
37. Innervation of the palmar surface of the hand in human fetuses an anatomic study
10th National Congress of Anatomy
Unver Dogan N., Uysal II., Karabulut AK., Şeker M., Ziylan T
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. A survey on the anatomy teaching in Faculty of Dentistry Selcuk University
10th National Congress of Anatomy
Cicekcibasi A.E., I.I. Uysal, M. Şeker, T.M. Yilmaz, N. Unver Dogan, S. Bodur, A.K. Karabulut, A. Salbacak,
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
39. Truncus coeliacus un nadir bir varyasyonu
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
Çiçekcibaşı A.E., İ.İ. Uysal, M. Şeker, I. Tuncer, M. Büyükmumcu
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Distal femur morfometrik analizi MRI ve kuru kemikler üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
Murshed K.A., A.E. Çiçekcibaşı, A. Karabacakoğlu, M. Şeker ve T. Ziylan,
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Corpus callosum bölümlerinin midsagittal MRG nin morfometrik değerlendirilmesi Yaşın etkileri
VII. Ulusal Anatomi Kongresi
Murshed K.A., M. Şeker, Ö. Çorumluoğlu, T. Ziylan ve A.E. Çiçekcibaşı,
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
42. İnsan fetuslarında gonadal arterlerin orijin varyasyonları
VI. Ulusal Anatomi Kongresi
Çiçekcibaşı A.E., A. Salbacak, M. Şeker, T. Ziylan, M. Büyükmumcu, I.I. Uysal
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin temel tıp eğitimine ilişkin değerlendirmeleri
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitiminde Temel Tıp Bilimler Sempozyumu
Şeker M., M. Büyükmumcu, T. Ziylan, İ.İ. Uysal, A.E. Çiçekcibaşı
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
44. Septum primum septum secundum ve foramen ovale nin insan fötuslarında morfolojik ve morfometrik olarak incelenmesi
VI. Ulusal Anatomi Kongresi
Büyükmumcu M., I.I. Uysal, A. Salbacak, M. Şeker ,A.E. Çiçekcibaşı,
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
45. İkinci ve Üçüncü Trimestr İnsan Fetuslarında Plexus Brachialis i Oluşturan Yapıların Morfometrik Olarak İncelenmesi
XVIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u
Uysal I.I., M Şeker., Büyükmumcu M., Karabulut A.K., Ziylan T., Yücel N.
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. 2000 li Yıllarda Avrupa Birliğine Giriş Aşamasındaki Ülkemizde Deneysel Çalışma Etiği ve Standardizasyon
XVIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u
ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
47. Aktif Spor Yapan ve Yapmayan Yetişkinlerde Lumbal Vertebra ve Femur Boynu Kemik Dansitometri Ölçüm Sonuçlarının Yaş ve Cinse Göre Değerlendirilmesi
V.Ulusal Anatomi Kongresi
M Şeker., Uğurlu H., Büyükmumcu M., Uysal I.I., Karabulut A.K.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
48. Cervical 4 5 6 Spinal Sinirlerin Ön Köklerinin M scalenus anterior u Delerek Plexus brachialis Olşumuna Katılımı
V.Ulusal Anatomi Kongresi
M Şeker., Büyükmumcu M., Karabulut A.K., Uysal I.I., Ziylan T., Tuncer I.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
49. Fotuslarda Aorta ve Dallarının Mikrodiseksiyon Yöntemiyle morfometrik Araştırılması
V.Ulusal Anatomi Kongresi
Büyükmumcu M., M Şeker., Karabulut A.K., Ziylan T., Uysal I.I
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
50. Anatomi Anabilim Dallarının Gelişme Düzeylerinin İncelenmesi
V.Ulusal Anatomi Kongresi
Cankur N.Ş., M Şeker., Büyükmumcu M., Mesut R.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
51. İnsan Fetuslarında Plexus Brachialis Oluşumunda Görülen Morfolojik Varyasyonlar
V.Ulusal Anatomi Kongresi
Uysal I.I., M Şeker., Karabulut A.K., Büyükmumcu M., Ziylan T., Yücel N. İnsan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Anatomi teorik ve Pratik eğitiminde Multimedya kullanımının eğitim kalitesi üzerine etkileri 1996 1998 arası uygulamalar
I.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
M Şeker., Büyükmumcu M., Karabulut A.K., Uysal I.I., Yücel N.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
53. İnsan fötuslarında kalp büyümesindeki değişimin gebeliğin 2 ve 3 trimestrlarında ultrasonografi ve disseksiyonla karşılaştırılması
XVI.Gevher Nesibe Tıp Günleri, I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u
Karabulut A.K., Köylüoğlu B., M Şeker., Büyükmumcu M., Uysal I.I.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
54. Deneysel Araştırma Merkezlerimizin kuruluş işletim ve iletişim problemleri üzerine genel bir değerlendirme
XVI.Gevher Nesibe Tıp Günleri, I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u
M Şeker.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
55. Selçuk Üniversitesi nde Anatomi Dersi Alan Öğrenciler Üzerinde Yapılan Anket Değerlendirilmesi
4.Ulusal Anatomi Kongresi
Ziylan T., M Şeker., Büyükmumcu M., Tuncer I., Sert N., Uysal İ.İ., Küçükçelik H.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
56. Konya İlinde İlkokul Çocukları Üzerinde Bazı Antropometrik Vücut Ölçümleri
4.Ulusal Anatomi Kongresi
Salbacak A., M Şeker., Büyükmumcu M., Ziylan T., Uysal İ.İ., Kalkan S.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
57. 1997 Kalça Ekleminde Center Edge Açısının Yaşa ve Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi
4.Ulusal Anatomi Kongresi
Akkoyun Ö., Ziylan T., Büyükmumcu M., M Şeker., Sert N.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
58. Anatomi Eğitiminde Multimedya Kullanımı Üzerine Bir Deneme Dolaşım Sistemi Anatomisi
4.Ulusal Anatomi Kongresi
M Şeker., Büyükmumcu M., Hicranlı M.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
59. Ülkemizdeki Anatomi Anabilimdallarının 1997 Yılında Ulaştıkları İdari ve Fiziki Gelişim Düzeyleri Üzerine Yapılan Bir Anket Çalişması Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4.Ulusal Anatomi Kongresi
M Şeker., Büyükmumcu M., Cankur N.Ş., Mesut R.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
60. N peroneus superficialis ve N peroneus profundus un Somatomotor Dalları Arasında Nörotizasyon Çalışması
4.Ulusal Anatomi Kongresi
Büyükmumcu M., Üstün M.E., M Şeker., Kocaoğullar Y.
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
61. Kemoterapik bir ajan olan Dimethlsulfoxide DMSO ve Kan Testis Bariyeri
4. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi
Soylu R., Duman S., Ergene N., M Şeker., Acar H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
62. A survey on the satisfaction of the teaching of anatomy in Meram Faculty of Medicine
10 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ANATOMY
Uysal II, Cicekcibasi AE, Seker M., Unver Dogan N, Yılmaz TM, Bodur S, Buyukmumcu M, Ziylan T
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. An investigation of the variations of the segmental artery in human fetuses
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
Cicekcibasi AE, Ziylan T, Salbacak A, M. Büyükmumcu, M. Şeker
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
66. A survey on the anatomy teaching of anatomy in Faculty of Dentistry
10 TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ANATOMY
Cicekbasi AE, Uysal II, Seker M, , Yılmaz TM, Dogan UN, Bodur S, Karabulut AK, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
67. Anatomic course of sural nerve in human fetuses
21st Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior” Conference
Kabakcı ADA, Buyukmumcu M, Akin D, Yılmaz MT, M Şeker
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
68. Age related volume reductions of cerebral hemispheres in normal individuals A quantitative magnetic resonance imaging study
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
Murshed K.A., T. Ziylan, M. Şeker, A.E. Cicekcibasi, S. Acikgözöglu
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
69. The mandibular landmarks of the facial artery and vein by multidetector computed tomography angiography MDCTA an anatomical and radiological morphometric study
JOINT MEETING OF ANATOMICAL SOCIETIES
Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Kiresi D, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. The inferior mesenteric artery originating from the superior mesenteric artery with multidetector computed tomography angiography MDCTA
JOINT MEETING OF ANATOMICAL SOCIETIES
Yılmaz M.T., M. Şeker, A.E. Cicekcibasi, Y. Paksoy, M. Buyukmumcu,
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
71. A morphometric analysis of the important facial foramina by multidetector computed tomography
10th EACA Congress
Cicekcibasi A.E., D. Kiresi, M.T. Yilmaz, S. Gumus, M. Şeker ,M. Uyar,
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. Gender differences in the human brain an MRI volumetric study
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomist
Murshed K.A., M. Şeker, A.E. Cicekcibasi, T. Ziylan, S. Acikgözöglu
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
73. Volumetric changes of normal cerebral ventricles during aging determined by magnetic resonance imaging
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
Murshed K.A., A.E. Cicekcibasi, M. Şeker, T. Ziylan, S. Acikgözöglu
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
74. A morphometric study on the lumbar arteries of human foetuses and variations
International Symposium on Morphological Sciences
Salbacak, A., M. Şeker, A.E. Cicekcibasi, T. Ziylan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
75. Femur growth parameters in normal fetuses
International Symposium on Morphological Sciences
T Ziylan, KA Murshed, AE Cicekcibasi., I.I. Uysal, I. Tuncer ,M. Şeker
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
76. The development of the septum primum and secundum in human fetuses A gross morphometric study on the foramen ovale structure
International Symposium on Morphological Sciences
Büyükmumcu, M., A. Salbacak, I.I. Uysal, M. Şeker ve A.E. Cicekcibasi
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
77. A morphometric study on the renal artery of human foetuses and variations
International Symposium on Morphological Sciences
Cicekcibasi AE, T Ziylan, A Salbacak., M. Şeker, M. Büyükmumcu
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
78. Foetal thyroid gland A morphometric study
International Symposium on Morphological Sciences
Salbacak, A., M. Şeker, T. Ziylan, A.E. Cicekcibasi, I. Tuncer ,M Büyükmumcu
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
79. Sternal index a study on 734 MDCT
13. ULUSAL ANATOMY KONGRESİ
Yılmaz MT, Ulusoy M, Uysal İU, Paksoy Y, Şeker M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
80. A projection to postgraduate education in anatomy a sample from selçuk universit
12. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ
Seker M, Yılmaz MT, Karaoğlu N
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
81. The role of MDCT in anatomy education and anatomical studies
13. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ-SÖZLÜ
Yılmaz MT, Şeker M, Çiçekcibaşı AE, Paksoy Y
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
82. Morphometric study on scapular notch by multidedector CT preliminary report
10 TH CONGRESS OF EUROPEAN ASSOCİATİON OF CLİNİCAL ANATOMY-SÖZLÜ
Yılmaz MT, Gumuş S, Uysal II, Paksoy Y, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
83. A complex variation of branches of the femoral artery
10 TH INTERNATİONAL CONGRESS OF ANATOMY
Dogan UN, Cicekbasi AE, Yılmaz MT, Uysal II, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
84. The diamater measurement at differnt levels of abdominal aortae on MDCT images
13. ULUSAL ANATOMY KONGRESİ
Yılmaz MT, Şeker M, Paksoy Y, Çiçekcibaşı AE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
85. Multiple variations of the abdominal aorta in single cadaver
12. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ
Uysal II, Cicekbasi AE, Yılmaz MT, Şanlı O, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
86. The anatomic importance of multidetector computerize tomography angiography MDCTA in Leriche s syndrome
JOINT MEETING OF ANATOMICAL SOCIETIES
Yılmaz MT, Cicekcibasi AE, Seker M, Paksoy P
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
87. The evaluation of morphometry of mastoid process using multidetector computed tomography in a living population
; 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY (ISCAA)
Yılmaz MT, Cankara N, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
88. Aberrant renal arteries and its clinical significance a case report
4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY (ISCAA)
Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Büyükmumcu M, Şeker M, Keskin S, Güler İ, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
89. The morphometric analysis of the coeliac trunk and its branches with multidetector computed tomography angiography MDCTA
JOINT MEETING OF ANATOMICAL SOCIETIES
Yılmaz MT, Seker M, Paksoy Y, Cicekcibasi AE, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
90. Evaluation of the changes with the sex and the age in manubriosternal angle values measured by MDCT
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY
Ulusoy M, Yılmaz MT, Uysal II, Paksoy Y, Seker M, Gumuş S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
91. The morphometric development of the cranial nevre dural openings in human fetuses
INTERNATIONAL ANATOMICAL SCIENCES AND CELL BIOLOGY CONFERENCE
Yılmaz MT, Büyükmumcu M, Çiçekcibaşı AE, Salbacak A, Seker M, Ustun M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
92. Developments on the MDCT and radiological ımages new approaches in the clinical anatomy teaching
2009 10 TH CONGRESS OF EUROPEAN ASSOCIATION OF CLINICAL ANATOMY
Seker M, Paksoy Y, Yılmaz MT, Gumus S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
93. The evaluation of efficiency of MDCT in sex determining with sterna measurements
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY-SOZLÜ
Ulusoy M, Yılmaz MT, Uysal II, Paksoy Y, Seker M, Gumuş S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
94. Morphological and developmental analysıs of the sternum by MDCT prelımınary report Anatomist
2009 10 TH CONGRESS OF EUROPEAN ASSOCİATİON OF CLİNİCAL ANATOMY-SÖZLÜ
Yılmaz MT, Ulusoy M, Uysal II, Paksoy Y, Seker M, Gumuş S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
95. The morphometric analysis of the inferior phrenic arteries with multidetector computed tomography angiography MDCTA
JOINT MEETING OF ANATOMICAL SOCIETIES
Yilmaz MT, Seker M, Paksoy Y, Cicekcibasi AE, Buyukmumcu M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
96. The evaluation of morphometry of nasal bone and pyriform aperture using multidetector computed tomography in a living population
4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY (ISCAA)
Cankara N, Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
97. Evaluation of children 1 5 ages cerebrum volumes
4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY (ISCAA)
Cüce G, Şeker M, Kalkan S, Canbilen A, Sakarya ME, Cüce H, Yılmaz MT, Özbek O
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
98. Morphometric analysis of styloid process using multidetector computed tomography
4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY (ISCAA)
Yılmaz MT, Akın D, Çiçekcibaşı AE, Aydın AD, Şeker M, Sakarya ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
99. Right aortic arch with aberrant left subclavian artery
4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY (ISCAA)
Güler İ, Şeker M, Özbek O, Çiçekcibaşı AE, Koç O, Cankara N, Yılmaz MT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
100. Multiple variatons of the abdominal aorta in a single cadaver
11th National Congress of Anatomy
Uysal II, Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Şanlı Ö, Şeker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
101. When where and why Problem based learning in medical education from past to present
11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries
Karaoglu N, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
102. Changing from a teacher to a tutor in problem based learning
11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries
Karaoglu N, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
103. Knowledge and attitudes of medical students towards medical errors
2nd International Patient Safety Congress
Karaoglu N, Seker M, Kara F, Okka B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
104. Developments on the MDCT and Radiological images new approaches in the clinical anatomy teaching
10th Congress of EACA
Seker M, Paksoy Y, Yilmaz MT, Gumus S
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
105. A Morphometric analysis of the important facial foramina by multidetector computed tomography
10th Congress of EACA
Cicekcibasi AE, Kresi D, Yılmaz MT., Gumus S, Seker M, Uyar M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
106. Morphological and developmental analysis of the sternum by MDCT Priliminary Report
10th Congress of EACA
Yilmaz MT, Ulusoy M, Uysal İİ, Paksoy Y, Seker M, Gumus S
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
107. Morfometric study on suprascapular notch by multidetector CT Priliminary Report
10th Congress of EACA
Yilmaz MT, Gumus S, Uysal İİ, Paksoy Y, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
108. Muscular branches of femoral nevre and saphenous nevre in human fetuses
10th Congress of EACA
Fazlıoğulları Z, Uysal İİ, Karabulut AK, Dogan NÜ, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
109. There should be something more than advice A scenario named Who is right for empathy teaching
AMEE 2009 Conference
Karaoglu N, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
110. Problem based learning scenarios for multidisciplinary team work education beginning from undergraduates
15th Wonca Europe Conference
Karaoglu N, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
111. History of Problem based learning in medical education in Meram Medical Faculty
11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries
Seker M, Karaoglu N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
112. Patients rights according to medical students in patient safety bases
2. Uluslar arası Hasta Güvenliği Kongresi
Seker M, Karaoglu N, Okka B, Kara F
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
113. Problems in cadever obtaining possible solutions
XII th National Congress of Aanatomy
Elhan A, Şeker M, Yeşilyurt H, Dinç AH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
114. Deneysel çalışmalarda hayvan hakları için 3R kuramı yeterli mi Dördüncü R veya fazlası gerekli mi
II.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu
Şeker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
115. Formaldehit ve yan ürünlerinin hayatımızdaki yeri
Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu
Şeker M, Aköz M, Sarsılmaz M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
116. İğneyi önce kendimize batırdık
I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
Şeker M, Karaoglu N, Kara F
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
117. PubMed Verilerine Göre Tıp Eğitiminde İletişim Teknolojisinin Yeri
Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi
Şeker M, Karaoglu N, Energin V M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
118. Innervation of the palmar surface of the hand in human fetuses an anatomic study
10th National Congress of Anatomy
Unver Dogan N, Uysal II, Karabulut AK, Seker M, Ziylan T
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
119. A projection to postgraduate education in anatomy A sample from Selcuk University
XIIth National Congress of Aanatomy
Şeker M, Yılmaz MT, Karaoglu N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
120. An accessory foramen on skull base foramen ovale accessorium
XIIth National Congress of Aanatomy
Doğan NÜ, Fazlıoğulları Z, Uysal İİ, Şeker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
121. Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk iki sınıfı öğrencilerinde anksiyete ve depresyon olasılığı
UTEK'08
Karaoglu N, Şeker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
122. Politikadan uzak dururum konu sağlık politikası bile olsa
UTEK'08
Karaoglu N, Okka B, Şeker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
123. Hekim adayları hasta olduklarında ne bekler
UTEK ’08
Şeker M, Karaoğlu N, Kara F, Okka B
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. Öğrencilerimizin gözüyle probleme dayalı öğrenim oturumları
UTEK ’08
Şeker M, Karaoglu N, Uysal H, Bayır A, Uçar Albayrak C
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
125. Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin bilgisayar tutum ölçeği değerlendirmeleri
UTEK’08
Karaoglu N, Şeker M, Bodur S
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
126. A complex variation of branches of the femoral artery
10th National Congress of Anatomy
Unver Dogan N., Cicekcibasi AE, Yılmaz T, Uysal II, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe