Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MUZAFFER ŞEKER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : mseker95@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Fetus Mikrıdiseksiyon Kursu 1
Mikrodiseksiyon
Tamamlandı
Aktif
2. Yutma Güçlüğü Bulunan, Şizofreni Tanılı Hastalarda Yutma Bozuklukları Rehabilitasyonu’nun Etkinliğinin Araştırılması.
Yutma Güçlüğü Bulunan, Şizofreni Tanılı Hastalarda Yutma Bozuklukları Rehabilitasyonu’nun Etkinliğinin Araştırılması.
Tamamlandı
Aktif
3. N suralis in insan fetuslarında anatomik seyri
Tamamlandı
Aktif
4. Anatomi Anabilim Dalı Kemik Koleksiyonunun Hasarlı ve Yıpranmış Parçalarının Sentetik Malzemelerle Onarılması
Kemik kolleksiyonunda bulunan kemklerin sentetik malzemelerleonarılması konusunda çeşitli denemeler yapılması ve denenen malzemelerin karşılaştırılması
Tamamlandı
Aktif
6. Yeni Eğitim Geliştirme Tekniklerinin Kullanımı ve Tıp Eğitiminde Program Değerlendirmesi üzerine bir çalışma
Tamamlandı
Aktif
7. Deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere deney hayvanı üretimi üzerine yeni bir model denemesi
Tamamlandı
Aktif
8. Fötüslerde damar ve sinir seyir ve gelişimlerinin mikro diseksiyonla morfolojik açıdan incelenmesi
Tamamlandı
Aktif
9. Anatomi eğitiminde maket ve kadavra materyalinin eğitime katkısı eğitim materyali olarak kadavra nın uygun şartlarda saklanması
Tamamlandı
Aktif