Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MUZAFFER ŞEKER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : mseker95@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
3. Anatomi Eğitiminde Güncel Teknolojilerin Kullanımı
Gökalp Şahin
/ /
Doktora
4. Fetuslarda plexus brachialis oluşumuna katılan yapıların morfometrik analizi ve morfolojik varyasyonların araştırılması
İSMİHAN İLKNUR UYSAL
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anatomi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1999
5. Aorta abdomınalıs ve dallarının multıdetektor BT anjıografi yöntemi ile morfometrik analizi
MEHMET TUĞRUL YILMAZ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora
2010
6. Foramen mentale'nin değişik yaş gruplarında ortopantomografi ile morfometrik analizi
ZEHRA KORKUT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2015
7. Multidedektör bilgisayarlı tomografi ile lumbosakral geçişsel vertebranın morfometrik analizi
MEHMET AKİF GÜLER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
8. Arteria renalis'in multidedektör bilgisayarlı tomografi ile morfometrik analizi
HÜSEYİN CAHİT ÖZTEKİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
9. İnsan fetal kadavralarında ayak morfometrisi
İDRİS DENİZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
10. Major kognitif bozukluk tanısı alan hastalarda evrelerine göre MR görüntüleri üzerinden hippocampus ve intrakranial oluşumların morfometrik analizi
NURULLAH YÜCEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora
2019
11. Truncus coelıacus ve arterıa mesenterıca superıor' un mdbt ile morfometrik olarak incelenmesi
MEHMET BURAK KORKUT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020