Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALİ DEMİR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : ademir@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Hepatorenal sendromlu hastalarda , plazma ve idrar `'Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin'' (NGAL) düzeyleri
GÖKHAN GÜNGÖR
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2011
2. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası pankreatit profilaksisinde intramüsküler ve rektal diklofenak uygulamasının karşılaştırılması
RAMAZAN UÇAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
3. Diklofenak sodyum ve oktreotidin farelerde caerulein ile indüklenmiş akut pankreatit tedavisi üzerine etkisi
ÖZLEM ÖZER ÇAKIR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık
2013
4. Dört yıllık ercp vakalarının retrospektif değerlendirilmesi
CEM ONUR KIRAÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015
5. Toksik hepatit tanısı alan hastalarda laboratuar değerleri, karaciğer biyopsi sonuçları ve yapılan tıbbi işlemlerin retrospektif değerlendirilmesi
MUZAFFER UĞRAKLI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
6. Konya ilindeki erişkin çölyak hastalarının epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi
MUHAMMED MUHİDDİN ER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018