Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HATİCE GÜL DURSUN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

E-posta : hdursun@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Antikanser potansiyeli saptanan Liquidambar orientalis Mill. var. orientalis ve Rheum ribes ekstraktlarının hücre döngüsü ve apoptoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve etken madde içeriklerinin kromotografik yöntemler kullanılarak belirlenmesi
Tamamlandı
Aktif
2. Türkiye’ye endemik olan Achillea ketenoglui (Ankara civanperçemi) türünün ve Casticin flavonoidinin kolon kanseri hücreleri üzerindeki anti-kanser potansiyellerinin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
3. Liquidambar orientalis Mill var orientalis in antikarsinojenik antiinflamatuvar antioksidan ve apoptotik etkilerinin hücresel ve moleküler düzeyde araştırılması
Kanser Hücre Kültürü Sitotoksisite Ekspresyon Analizi Western blotting
Devam Ediyor
Aktif
4. Rheum Ribes bitki ekstraktlarının kolorektal kanser hücre hatlarında antikanserojenik etkisinin araştırılması
Kanser Hücre Kültürü Sitotoksisite Ekspresyon Analizi Western blotting miRNA
Devam Ediyor
Aktif
5. Türkiye ye endemik olan Salsola grandis türünün antioksidan ve insan kolon adenokarsinom hücre hattı HT 29 üzerine antikarsinojenik etkisinin araştırılması
Hücre kültürü Kanser
Tamamlandı
Aktif
6. Türkiye ye endemik olan Achillea ketenoglui Ankara civanperçemi türünün ve Casticin flavonoidinin kolon kanseri hücreleri üzerindeki anti kanser potansiyellerinin değerlendirilmesi
Hücre kültürü Kanser Sitotoksisite Apoptoz
Devam Ediyor
Aktif
8. Psoriasis vulgaris de Glutatyon S Transferaz Gen Polimorfizmleri
Moleküler Psoriasis
Tamamlandı
Aktif
9. Psoriasis vulgarisli hastalarda N Asetil Transferaz gen polimorfizmlerinin araştırılması
Moleküler Psoriasis
Tamamlandı
Aktif
10. Psoriasis Vulgarisli Hastalarda Sitotoksik T Lenfosit Antijen 4 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması
Moleküler Psoriasis
Tamamlandı
Aktif
11. Prostat Kanserlerinde Sentromer H Proteininin Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Moleküler Kanser
Tamamlandı
Aktif
12. Serebral Venöz Trombozlu Türk Hastalarda TAFI Gen Polimorfizmleri
Moleküler Polimorfizm
Tamamlandı
Aktif
13. İnfertil erkeklerde sigara kullanımının anöploidiye olan etkisinin FISH yöntemi ile incelenmesi
Moleküler Sitogenetik
Tamamlandı
Aktif
14. İnfertil erkeklerde Y kromozomu mikrodelesyonlarının incelenmesi
Moleküler Genetik
Tamamlandı
Aktif
15. Sigaranın bukkal mukoza hücrelerinde ürotelyal hücrelerde ve periferik kan lenfositlerindeki genotoksik etkileri
Genotoksisite Mutajenite
Tamamlandı
Aktif
16. Akbaş ve kangal Irkı Anadolu çoban köpeklerinin kromozomları üzerinde karyotipik çalışmalar
Sitogenetik
Tamamlandı
Aktif
17. Kronik üriner enfeksiyonlu hastaların ürotelyal hücrelerinde ve periferik kan lenfositlerinde Mikronukleus frekansı
Genotoksisite Mutajenite
Tamamlandı
Aktif