Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HATİCE GÜL DURSUN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

E-posta : hdursun@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
2. Prostat kanserinde sentromer h proteinin ekspresyonunun değerlendirilmesi
İLKNUR KARALEZLİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2015
3. Türkiye'ye endemik olan salsola grandis türünün antioksidan ve insan kolon adenokarsinom hücre hattı (HT-29) üzerine antikanserojenik etkisinin araştırılması
SEDA ŞİRİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2017
4. Liquidambar orientalis mill. var. orientalis'in antioksidan, anti-karsinojenik, anti-inflamatuvar ve apoptotik etkilerinin hücresel ve moleküler düzeyde araştırılması
SÜMEYRA GÜLTEKİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2018
5. Rheum ribes L. bitki ekstrelerinin kolorektal kanser hücre hatlarında antikanserojenik etkisinin araştırılması
İLKNUR ÇINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2018