Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET KOÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

E-posta : mkoc@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Glioblastoma Multiforme ve Lokal ileri evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tanılı hastalarda radyoterapi sonrası akut faz protein düzeylerindeki değişiklikler
Radyoterapi ve akut faz proteinleri
Devam Ediyor
Aktif
3. Glioblastoma Multiforme ve Lokal ileri evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tanılı hastalarda radyoterapi sonrası akut faz protein düzeylerindeki değişiklikler
Radyoterapi ve akut faz proteinleri
Devam Ediyor
Aktif
4. Glioblastoma Multiforme ve Lokal ileri evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tanılı hastaların radyasyona cevabında IFN gamma IL 6 ve TNF alfa nın prognostik değeri
Radyoterapinin interlökinlere etkisi
Devam Ediyor
Aktif
5. Radyoterapi Alan Meme Kanserli Hastalarda Radyasyon Dozuna Bağlı Olarak Gelişen Çeşitli Hasarların Mikronükleus Üzerine Etkisinin Araştırılması S Ü BAP Proje No 10401063
Radyoterapi mikronükleus
Devam Ediyor
Aktif
6. Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Ve Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Uygulanan Radyoterapiye Tümör Cevabının Eritrosit Zarı Na K Atpaz Enzim Aktivitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Radyoterapi ve Na K ATPaz enzim ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
7. Evaluation of Running Wheel Behavior in Transgenic TGF alpha and EGFR Mice Department of Radiation Oncology University of Virginia Charlottesville VA USA
Tamamlandı
Aktif
8. Analysis of cytokines in ECOG E4Z02 A Phase III randomized study of l carnitine supplementation for fatigue in patients with cancer
Kanser tedavisi uygulanan hastalarda sitokinlerin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
9. Kemoradyoterapi alan mide kanserli hastalarda PTEN EGFR HER2 ve IGF 1R ekspresyonunun prognostik önemi
Kemoradyoterapi uygulanan hastalarda yeni prognostik faktörlerin değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Aktif
10. Total vücut ışınlaması uygulanan ratlarda radyoterapi melatonin amifostin ve timokinonun bazı doku karaciğer parotis tükrük bezi beyin ve testis ve eritrosit Na K ATP az enzim aktivitesi ve total antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması
Radyoterapinin oluşturduğu hasarın engellenmesinde amifsotin ve timokinonun etkileri
Devam Ediyor
Aktif