Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AYNUR EMİNE ÇİÇEKCİBAŞI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : acicekcibasi@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. The contribution of the palmaris longus muscle to the strength of wrist flexion and extension.
The WCO-IOF-ESCEO
KARAHAN ALİ YAVUZ,BAKDIK SÜLEYMAN,ÖZEN KEMAL EMRE,ARSLAN SERDAR,YILDIRIM PELİN,ÖNCÜ FATİH,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. A Rare Case Of Celıac Trunk Branchıng Pattern Varıatıon
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
DİGİLLİ BETÜL,SAĞLAM ABDULSELAM,AÇAR GÜLAY,KOPLAY MUSTAFA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. VARİATİONS OF ABDOMİNAL AORTAVİSCERAL BRANCHİNG PATTERN BASED ON CTANGİOGRAPHİC ANALYSİS
41. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ-2020
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,SEHER NUSRET,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Variations In Branching Pattern Of Aortic Arch: An Anatomical Study Using CT AngiographyArcus Aortae Dallanma Paternindeki Anatomik Varyasyonların Bilgisayarlı TomografiAngiografi Görüntüleri Kullanılarak İncelenmesi
SANAR 2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,UYSAL EMİNE,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde 2P/4P Uzunluk Oranları ve Vücut Yağ Dağılımını Gösteren Parametrelerile El Kavrama Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
VI. International Congress onNatural and Health Sciences(ICNHS-2020)
AÇAR GÜLAY,DİGİLLİ BETÜL,SAĞLAM ABDULSELAM,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FEMUR / TIBIA RATEAND LOWER EXTREMITY MECHANICAL AXIS DEVIATION IN PATIENTSUNDERGOING ORTHOROENTGENOGRAPHY WITH PRESUMPTIVEDIAGNOSIS OF MEDIAL COMPARTMENT OSTEOARTHRITIS(MUHTEMEL MEDİAL KOMPARTMAN OSTEOARTRİT ÖN TANISIİLE ORTORÖNTGENOGRAFİ ÇEKİLEN HASTALARDA,FEMUR/TİBİA ORANI VE ALT EKSTREMİTE MEKANİK AKSDEVİASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ)
4. International 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 22 – 24 Ekim 2020, Mersin / Türkiye (Mediterranean Symposium, 22 - 24 October 2020, Mersin / Turkey)
KESKİN ARİF,AYTEKİN KÜRŞAD,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,AÇAR GÜLAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. A Case Of Left Isomerism In An Adult Patient
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
SAĞLAM ABDULSELAM,DİGİLLİ BETÜL,AÇAR GÜLAY,ATAŞ ABDULLAH ENES,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. A Case Of Sıtus Inversus Totalıs
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
SAĞLAM ABDULSELAM,DİGİLLİ BETÜL,AÇAR GÜLAY,KAYA BUĞRA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. A Rare Case Of Plunging Ranula
2nd International Congress on Sports,Anthropology, Nutrition, Anatomy andRadiology(SANAR2020)
DİGİLLİ BETÜL,SAĞLAM ABDULSELAM,AÇAR GÜLAY,ŞAHİN ÖZLEM,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. The Classification of the Digitalized Morphometric Analysis of Mandibular Shape and Angle with Respect to Gender in Young Adults
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA,SEHER NUSRET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. CT evaluation of cervical surface anatomy with vertebral levels in an adult population
20th National Anatomy Congress with International Participation
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,SEHER NUSRET,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Two rare variations in the branching pattern of arcusaortae and their clinical significance
20th National Anatomy Congress with International Participation
KESKİN ARİF,AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Correlation Between Digitalized Analysis of Nasal Morphometry and AcousticRhinometer in Young Adults
The International Medical Congress of Izmir Democracy University (IMCIDU’19)
AÇAR GÜLAY,ŞEKER MUZAFFER,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ERDEM RUKİYE ÖZÇELİK,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. ’Relationship of Adult Abdominopelvic Surface Anatomy to the Anatomical Planes And Lumbar Lordosis Angle Using CT Scans
1st International Mediterranean Anatomy Congress and 19th National Anatomy Congress (IMAC 2018)
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA,SEHER NUSRET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. CT Evaluation of Anatomical Variations and the Morphometry of the Frontal Sinus, Crista Galli and Sinus Septi Nasi
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
AÇAR GÜLAY,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KOPLAY MUSTAFA,Keleşoğlu Kazım Serhan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Morphological variations and morphometric analysis of sternum in multidedector computed tomography
20. Ulusal Anatomi Kongresi
ÖNLÜOĞLU ESGİL H GİZEM,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,AÇAR GÜLAY,ÖZEN KEMAL EMRE,GÜLER İBRAHİM,CEBECİ HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Restoration of detrited or damaged pieces of the dry human bone collection of the department of anatomy by synthetic materials
1st İnternational Mediterranean Anatomy Congress
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ŞEKER MUZAFFER,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ŞAHİN GÖKALP,ÖZEN KEMAL EMRE,ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Temporomandibular Disfonksiyonda FizyoterapiModaliteleri Depresyon Ve Uyku Kalitesi ÜzerineEtkili Mi?
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
DUMAN FATMA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,DAMLAR İBRAHİM,DOĞRU HÜZMELİ ESRA,KATAYIFÇI NİHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Anatomi anabilim dalı kemik koleksiyonunun hasarlı ve yıpranmiş parçalarının sentetik malzemelerle onarılması
1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ŞEKER MUZAFFER,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ÖZEN KEMAL EMRE,ŞAHİN GÖKALP,ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Restoration of detrited or damaged pieces of the dry human bone collection of the department of anatomy by synthetic materials
1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ŞEKER MUZAFFER,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ÖZEN KEMAL EMRE,ŞAHİN GÖKALP,ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. The morphometric analysis of subclavian artery by multidetector computed tomography (MDCT
1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi
ÖZEN KEMAL EMRE,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,AYDOĞDU DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Corona mortis vasküler anastomozu anatomik bir varyasyonmudur Stoppa yaklaşımında klinik anatomik bir çalışma
25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
GÜZEL YUNUS,ELMADAĞ NUH MEHMET,ARAZİ MEHMET,ÖZEN KEMAL EMRE,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Ligamentum Transversum Scapulae Superius un Kemikleşmesi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ GÜNLERİ
ÖZEN KEMAL EMRE,ŞAHİN GÖKALP,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,KIREŞİ DEMET,AKIN SAYGIN DUYGU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Morphometric analysis of joint elements and masticatory muscles in temporomandibular joint dysfunction
European Congress of Radiology (ECR)
DUMAN FATMA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ATCI N,DAMLAR I,DOĞRU E,ÖZTÜRK F,DUMAN TOLGA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Assessment of ultrasonographic sizes of median and ulnar nerves and association with antropometric measurements
X International Symposium on Clinical Anatomy
KARAHAN ALİ YAVUZ,ARSLAN SERDAR,ÖZEN KEMAL EMRE,ÖNCÜ FATİH,BAKDIK SÜLEYMAN,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Morphometric analysis of iliocaval region related to lumbar vertebra and aortic bifurcation on multidetector computed tomography
24th International Symposium on Morphological Sciences
KESKİNÖZ ELİF NEDRET,SALBACAK AHMET,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. Multidetector computed tomography MDCT study of inferior vena cava related to lumbar vertebra
24th International Symposium on Morphological Sciences
KESKİNÖZ ELİF NEDRET,SALBACAK AHMET,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Anatomic measurement of splenic volume on CT in adullt population with malignancy is there any association between cancer type and volume
24th International Symposium on Morphological Sciences
HAVVA KALKAN,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,KESKİN SUAT,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Morphometric analysis of greater palatin foramen with MDCT
24th International Symposium on Morphological Sciences
AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,ÖZEN KEMAL EMRE,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Morphometric investigation of tibia in dry bones
24th International Symposium on Morphological Sciences
AKIN SAYGIN DUYGU,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,KALA YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. S şeklinde kıvrılan bilateral arteria carotis interna vakası
16. Ulusal Anatomi Kongresi, 11 – 14 Eylül, Malatya, 2014.
Aydın Kabakcı Anıl Didem., Akın Duygu., Cicekcibasi Aynur Emine, Yılmaz Mehmet Tuğrul, Keskin Suat
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Microanatomical and topographical investigation of the common peroneal nerve fibular in human fetus
21st Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Stress and Behavior Conference
Akin Duygu., Yilmaz Mehmet Tuğrul., Kabakcı Aydın Anıl Didem., Buyukmumcu Mustafa, Cicekcibasi Aynur Emine
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Transfer of the Fifth Finger to Replace an Amputated Thumb A Preliminary Study
Journal of Reconstructive Microsurgery
Ince Bilsev., Gundeslıoglu Ayşe Özlem., Cicekcibasi Aynur Emine., Dadacı Mehmet, Inan Irfan, Buyukmumcu Mustafa
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Comparison of two different approaches to the pterygomaxillary junction in Le Fort 1 osteotomy an anatomic study
Oral and Maxillofacial Surgery Society 1st International Congress - SÖZLÜ
ÇANDIRLI C, ESEN A, KALAYCI D, EMLİK D, ÇİÇEKCİBAŞI AE, DOLANMAZ D
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Effects of extremely low frequency magnetic fields on the interphase silver stained nucleolar organiser regions and micronucleus frequency of mouse peripheral blood lymphocytes
Chinese Journal of Pathophysiology - SÖZLÜ
OKUDAN N, ÇELİK A, SALBACAK A, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, GÖKBEL H
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
36. Effects of extremely low frequency 50 Hz magnetic field on serum cortisol and testosterone levels and testis histology of the mice
Chinese Journal of Pathophysiology - SÖZLÜ
Okudan N, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, I. Celik, H. Gökbel, A. Salbacak, T. Telatar
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Microanatomical structure and topografic anatomy of ischiatic nerve in human fetuses
5th ISCAA and 1st Paneuropean Congress - SÖZLÜ
KABAKÇI A, BÜYÜKMUMCU M, YILMAZ MT, ÇİÇEKCİBAYI AE, AKIN D
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
38. Subtemporal transzygomatic approach for proximal superficial temporal artery to posterior cerebral artery bypass
9th EACA Congress - SÖZLÜ
BÜYÜKMUMCU M, ULKU CH, ÇİÇEKCİBAŞI AE, CENGİZ SL, ÜSTÜN ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
39. Determination of the effects of extremely low frequency electromagnetic fields on the percentages of peripheral blood leukocytes and histology of lymphoid organs of the mouse
9th EACA Congress - SÖZLÜ
BÜYÜKMUMCU M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ÇELİK I, SALBACAK A, ÖZKAN Y, OKUDAN N
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. A modified technique for bypass of the external carotid artery to the proximal middle cerebral artery
6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery - SÖZLÜ
ÖZTÜRK K, CENGİZ SL, ÇİÇEKCİBAŞI AE, SALBACAK A, ÜSTÜN ME
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Reconstruction of large nasal septal perforations by a galeal pericranial flap an anatomical and technical study
6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery - SÖZLÜ
ÖZTÜRK K, KELES B, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin temel tıp eğitimine ilişkin değerlendirmeleri
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitiminde Temel Tıp Bilimler Sempozyumu
ŞEKER M, BÜYÜKMUMCU M, ZİYLAN T, UYSAL II, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
43. Morphometric analysis on the squamous part of the occipital bone in the human skuul
XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi
ZİYLAN T, TUNCER I, MURSHED KA, BÜYÜKMUMCU M, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
44. İnsan fötuslarında kalça eklemine katılan acetabulum ligamentum capitis femoris ile caput femoris in morfometrik özellikleri ve aralarındaki ilişki
VI. Ulusal Anatomi Kongresi
UYSAL II, SALBACAK A, BAYAKMUMCU M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, KAPICIOĞLU İS
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
45. Fetusta böbrek füzyon anomalisi L tipi böbrek
VI. Ulusal Anatomi Kongresi
ÇİÇEKCİBAŞI AE, MURSHED KA, TUNCER I, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Orta Anadolu da yaşayan femur kemiklerinin osteometrik analizi
VI. Ulusal Anatomi Kongresi
ZİYLAN T, KARABULUT AK, MURSHED KA, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
47. Corpus callosum bölümlerinin midsagittal MRG nin morfometrik değerlendirilmesi Yaşın etkileri
VII. Ulusal Anatomi Kongresi
MURSHED KA, ŞEKER M, ÇORUMLUOĞLU Ö, ZİYLAN T, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
48. Basis crani de yer alan önemli bazı oluşumların morfometrik değerlendirilmesi Cinsiyet ile ilişkisi
VII. Ulusal Anatomi Kongresi
ÇİÇEKCİBAŞI AE, ZİYLALN T, MURSHED KA. TUNCER I
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
49. Foramen magnum un morfometrik analizi Cinsiyet ile ilişkisi
VII. Ulusal Anatomi Kongresi
MURSHED KA, ÇİÇEKCİBAŞI AE, TUNCER I
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
50. Yetişkinlerde oculer parametrelerin morfometrik olarak değerlendirilmesi
VII. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER I, KAMIŞ Ü, ÖZKAĞNICI A, ÇİÇEKCİBAŞI AE, MURSHED KA, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
51. Elektromanyetik alanların ratların beyin dokusu ve plazma MDA düzeyleri üzerine etkisi
II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu
KÖYLÜ Ö, GÜRBİLEK M, ÇİÇEKCİBAŞI A, BODUR S, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Na K ATPaz enzim aktivitesi ve elektromanyetik alan arasındaki ilişki
Elektromanyetik alanların, ratların beyin dokusu ve plazma MDA düzeyleri üzerine etkisi
KÖYLÜ Ö, GÜRBİLEK M, TOPÇU C, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
53. İnsan fetuslarında trakeobronşial ağacın morfometrik gelişimi
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
TUNCER I, ARIBAŞ OK, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
54. V hemiazygos un yokluğu olgu sunumu
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
UYSAL II, ÇİÇEKCİBAŞI AE, DOĞAN NÜ, KARABULUT AK, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
55. Arcus palmaris superficialis in varyasyonları ve klinik önemi
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
ÇİÇEKCİBAŞI AE, TAĞIL SM, BÜYÜKMUMCU M, SALBACAK A, ÖĞÜN TC
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
56. Truncus coeliacus un nadir bir varyasyonu
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
ÇİÇEKCİBAŞI AE, UYSAL II, ŞEKER M, TUNCER I, BÜYÜKMUMCU M,
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
57. Distal femur morfometrik analizi MRI ve kuru kemikler üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
MURSHED KA, ÇİÇEACİBAŞI AE, KARABACAKOĞLU A, ŞAKAR M, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
58. Beyin bölümlerinin cinsiyet ve yaşa göre farklılıkları
VIII. Ulusal Anatomi Kongresi
UFACIK A, BÜYÜKMUMCU M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, PAKSOY Y
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
59. A survey on the anatomy teaching in Faculty of Dentistry Selcuk University
10th National Congress of Anatomy
ÇİÇEKCİBAŞI AE, UYSAL II, ŞEKER M, YEILMAZ MT, DOĞAN NÜ, BODUR S, KARABULUT AK, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
60. A survey on the satisfaction of the teaching of anatomy in Meram Faculty of Medicine
10th National Congress of Anatomy
UYSAL II, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ŞEKER M, DOĞAN NÜ, YILMAZ MT, BODUR S, BÜYÜKMUMCU M, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
61. Right hepatic artery originated from superior mesenteric artery
10th National Congress of Anatomy
ÇİÇEKCİBAŞI AE, DOĞAN NÜ, FAZLIOĞULLARI Z, OĞUÇ SANLI O, BÜYÜKMUMCU M, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
62. A high division of sciatic nerve
10th National Congress of Anatomy
ÇİÇEKCİBAŞI AE, DOĞAN NÜ, ARICAN S, KARABULUT AK, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
63. A complex variation of branches of the femoral artery
10th National Congress of Anatomy
DOĞAN NÜ, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, UYSAL II, ŞEKER M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
64. Arterial and muscular variations in the upper limb of a single cadaver
11. National Congress of Anatomy with International Participiation
UYSAL II, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, DOĞAN NÜ, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
65. Multiple variations of the abdominal aorta in a single cadaver
11. National Congress of Anatomy with International Participiation
UYSAL OO, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, ŞANLI Ö, ŞEKER M,
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
66. M sternocleidomastoideus ve m scalenus anterior un unilateral varyasyonlarının bir olgusu
Uluslar Arası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi
FAZLIOĞULLARI Z, ÇİÇEKCİBAŞI AE, DOĞAN NÜ, YILMAZ MT, BÜYÜKMUMCU M, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
67. Boyun bölgesinde unilateral damar ve sinir varyasyonlarının bir olgusu
Uluslar Arası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi
DOĞAN NÜ, ÇİÇEKCİBAŞI AE, FAZLIOĞULLARI Z, YILMAZ MT, UYSAL II, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
68. Beyin hemisferlerinin hacim farklılıklarının stereolojik olarak değerlendirilmesi ön çalışma raporu
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
CÜCE G, YILMAZ MT, GÖLTEKİN B, ÇİÇEKCİBAŞI AE, KALKAN S, AKTAN TM, DUMAN S, CANBİLEN A, GÜMÜŞ S, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
69. İnsan fetuslarında nervus vagus un fasikül seyri
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
CÜCE G, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, CÜCE H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
70. İnsan fetuslarında nervus vagus un fasikül seyri
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
CÜCE G, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, CÜCE H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
71. MDCT görüntülerinde aorta abdominalis in farklı seviyelerindeki çap ölçümleri
13. Ulusal Anatomi Kongresi
YILMAZ MT, ŞEKER M, PAKSOY Y, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
72. Arteria mesenterica superior dan direkt ayrılan arteria hepatica communis
15. Ulusal Anatomi Kongresi
AKIN D, ÇİÇEKCİBAŞI AE, KİSKİNÖZ EN, KAYAN G, ŞEKER M, KESKİN S
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
73. Böbreklerin çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile morfometrik analizi
15. Ulusal Anatomi Kongresi
AKIN D, YILMAZ MT, ÖZBEK O, ÖZBİNER H, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, AYDIN KABAKÇI AD
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
74. İnsan fetuslarında penis gelişiminin morfometrik analizi
15. Ulusal Anatomi Kongresi
YILMAZ MT, AKIN D, AYDIN KABAKÇI AD, ŞAHİN G, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
75. Fetal Biyometri Persentil Değerimiz II Biparietal Çap
34. Ulusal Radyoloji Kongresi
YILMAZ MT, KESKİN S, AKIN D, KALKAN H, AYDIN KABAKÇI AD, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
76. Fetal Biyometri Persentil Değerimiz I Femur Uzunluğu
34. Ulusal Radyoloji Kongresi
YILMAZ MT, KESKİN S, AKIN D, KALKAN H, AYDIN KABAKÇI AD, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
77. Radial arter grefti kullanılarak maksiller arterle proksimal orta serebral arter arası bypass uygulaması
Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi SÖZLÜ
ÜSTÜN M, BÜYÜKMUMCU M, ÜLKÜ Ç, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ARBAĞ H, GÜNEY Ö
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
78. Septum primum septum secundum ve foramen ovale nin insan fötuslarında morfolojik ve morfometrik olarak incelenmesi
VI. Ulusal Anatomi Kongresi SÖZLÜ
BÜYÜKMUMCU M, UYSAL II, SALBACAK A, ŞEKER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
79. İnsan fetuslarında gonadal arterlerin orijin varyasyonları
VI. Ulusal Anatomi Kongresi SÖZLÜ
ÇİÇEKCİBAŞI AE, SALBACAK A, ŞEKER M, ZİYLAN T, BÜYÜKMUMCU M, UYSAL II
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
80. Farklı şiddetteki çok düşük frekanslı 50 Hz elektromanyetik alanların albino farelerin serum kortizol ve testesteron düzeyleri üzerine etkileri
XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi SÖZLÜ
OKUDAN N, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, ÇELİK İ, GÖKBEL H, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. Morphometric analysis of styloid process using multidetector computed tomography
International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) & XIVth National Congress of Anatomy
YILMAZ MT, ÇİÇEACİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, ŞEKER M, KESKİN S, GÜLER I, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
82. Foetal thyroid gland A morphometric study
International Symposium on Morphological Sciences - SÖZLÜ
SALBACAK A, ŞEKER M, ZİYLAN T, ÇİÇEKCİBAŞI AE, TUNCER I, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
83. Laktasyon dönemi protein enerji malnütrüsyonlu ratlarda mandibula ve diş gelişimi üzerine morfometrik bir çalışma
VI. Ulusal Anatomi Kongresi SÖZLÜ
ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
84. İnsan fetuslarında multiple renal arter tiplerinin araştırılması
VI. Ulusal Anatomi Kongresi SÖZLÜ
ÇİÇEKCİBAŞI AE, UYSAL II, KARABULUT AK, ZUYLAN T, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
85. A maxillaris ve a carotis interna nın supraclinoid bölümü arasında a radialis grefti kullanılarak yapılan bypass çalışması
VII. Ulusal Anatomi Kongresi
BÜŞÜKMUMCU M, ÜLKÜ CH, ÜSTÜN ME, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ARBAĞ H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
86. İnsan fetuslarında arteria carotis communis in bifurkasyon seviyesi ve arteria carotis externa nın dallarının varyasyonlarının araştırılması
VII. Ulusal Anatomi Kongresi
ZÜMRE Ö, SALBACAK A, ÇİÇEACİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
87. The role of anatomy education and anatomical studies
13. Ulusal Anatomi Kongresi SÖZLÜ
YILMAZ MT, ŞEKER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, PAKSOY Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
88. Glandulae suprarenales adrenal bezler in çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile morfometrik analizi
15. Ulusal Anatomi Kongresi SÖZLÜ
AKIN D, YILMAZ MT, ÖZBEK O, ÖZBİNER H, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, AYDIN KABAKÇI AD
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
89. The mandibular landmarks of the facial artery and vein by multidetector computerize tomography angiography MDCTA An anatomical and radiological morphometric study
Joint Meeting of Anatomical Societies
ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, KIREŞİ D, ŞEKER M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
90. Morphometry for caudal epidural block using multidetector computed tomography in a pediatric population
International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) & XIVth National Congress of Anatomy
ÇİÇEKCİBAŞI AE, BORAZAN H, ARICAN S, YILMAZ MT, SAKARYA ME
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
91. A complex variation of the parietal and visceral branches of the abdominal aorta
10th EACA Congress
DOĞAN ÜNVER N, FAZLIOĞULLARI Z, YILMAZ MT, UYSAL II, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ULUSOY M, GÜNASLAN P
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
92. Modified medial stoppa approach for surgical treatment of acetabular fractures a clinical anatomical study
10th EACA Congress
KAÇIRA BK, ARAZİ M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, DEMİRCİ S
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
93. Morphometric analyzes of the development of nasal cavity in human fetuses
10th EACA Congress
ALTUNTAŞ YILMAZ N, ÇİÇEKCİBAŞI AE, EMLİK D, YILMAZ MT, KELEŞ B, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
94. Superficial temporal artery graft for bypass of the maxillary to proximal middle cerebral artery using transantral approach
2nd International Symposium Microneurosurgical Anatomy- SÖZLÜ
ARBAG H, ÜSTÜN ME, ÇİÇEKCİBAIŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, TORUN F
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
95. Radial artery graft for bypass of the maxillary to proximal posterior cerebral artery
Otolaryngology-Head and Neck Surgery - SÖZLÜ
ÜLKÜ CH, ÜSTÜN M, BÜYÜKMUMCU M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
96. Saphenous vein graft for bypass of the external carotid artery to supraclinoid internal carotid artery using a modified technique an anatomical and technical study
2nd International Symposium Microneurosurgical Anatomy - SÖZLÜ
ÜLKÜ CH, ÜSTÜN ME, BÜYÜKMUMCU M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, OYAR Y, TORUN F
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
97. Investigation og magnetic fields effects on Na K ATPase enzyme activity and lipid peroxidation in the intestine of the rats
28th meeting of the federation of European biochemical societies
TOPÇU C, KARAGÖZOĞLU E, GURBİLEK M, KOYLU O, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
98. A morphometric study on the lumbar arteries of human foetuses and variations
International Symposium on Morphological Sciences
SALBACAK A, ŞEKER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ZİYLAN T
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
99. Femur growth parameters in normal fetuses
International Symposium on Morphological Sciences
ZİYLAN T, MURSHED KA, ÇİÇEKCİBAŞI AE, UYSALII, TUNCER I, ŞEKER M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
100. An assessment of nasal and orbital parameters in human fetuses
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
ACAR M, SALBACAK A, ÇCİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, ŞAHİN TK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
101. An investigation of the variations of the segmental artery in human fetuses
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
ÇİÇEKCİBAŞI AE, ZİYLAN T, SALBACAK A, BÜYÜKMUMCU M, ŞEKER M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
102. Association of the absence palmaris longus muscle with the variational superficial palmar arch
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
ÇİÇEKCİBAŞI AE, TAĞIL SM, OGÜN TC, BÜYÜKMUMCU M, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
103. The investigation of palate anatomy in human fetuses
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
DOĞAN UNVER N, UYSAL II, ÇİÇEKCİBAŞI AE, TOPAL Z, TUNCER I
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
104. Volumetric changes of normal cerebral ventricles during aging determined by magnetic resonance imaging
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
MUSHED KA, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ŞEKER M, ZİYLAN T, AÇIKGÖZOĞLU S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
105. Age related volume reductions of cerebral hemispheres in normal individuals A quantitative magnetic resonance imaging study
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists
MURSHED KA, ZİYLAN T, ŞEKER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, AÇIKGÖZOĞLU S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
106. Gender differences in the human brain an MRI volumetric study
4th Asian-Pacific International Congress of Anatomist
MURSHED KA, ŞEKER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ZİYLAN T, AÇIKGÖZOĞLU S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
107. A morphometric analysis of the important facial foramina by multidetector computed tomography
10th EACA Congress
ÇİÇEKCİBAŞI AE, KIREŞİ D, YILMAZ MT, GÜMÜŞ S, ŞEKER M, UYAR M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
108. The transmastoid decompression of labyrinthine meatal segment of the facial nerve a comparative radioanatomic study
10th EACA Congress
KELEŞ B, EMLİK D, UYAR Y, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ÖZTÜRK K
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
109. An anatomical study on the femoral artery branching patterns in human fetuses
10th EACA Congress
FAZLIOĞULLARI Z, KARABULUT AK, UYSAL II, ÇİÇEACİBAŞI AE, DOĞAN UNVER N
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
110. An anomalous course of the superficial branch of the radial artery
10th EACA Congress
TAĞIL SM, BOZKURT MC, KUVAT SV, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
111. The morphometric development of the cranial nerve dural openings in human fetuses
International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference
YILMAZ MT, BÜYÜKMUMCU M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, SALBACAK A, ŞEKER M, ÜSTÜN ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
112. Morphometrical study of sacrum bone in adults by multidetector computerize tomography MDCT
International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference
DUMAN T, TUNCER I, ÇİÇEKCİBAŞI AE, KIREŞİ D, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
113. A comparative study of MRI of cervical spinal cord and canalis vertebralis areas at the same level in healthy individuals
International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference
DUMAN F, ZUYLAN T, KIREŞİ D, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
114. The volume of brain stem with stereologic method on magnetic resonance imaging
6th International Congress of Pathophysiology
BÜYÜKMUMCU M, CÜCE G, YILMAZ MT, ÇİÇEKCİBAŞI AE, PAKSOY Y, ŞEKER M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
115. The volume of lateral ventricles with stereologic method on magnetic resonance imaging
6th International Congress of Pathophysiology
BÜYÜKMUMCU M, YILMAZ MT, CÜCE G, ÇİÇEKCİBAŞI AE, PAKSOY Y, KALKAN S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
116. The evaluation of the hypoglossal canal types by multidetector computed tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
YILMAZ MT, ÇİÇEKCİBAŞI AE, TEZER M, KIREŞİ D, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
117. The morphometric analysis of the inferior phrenic arteries with multidetector computed tomography angiography MDCTA
Joint Meeting of Anatomical Societies
YILMAZ MT, ŞEKER M, PAKSOY Y, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
118. The anatomic importance of multidetector computerize tomography angiography MDCTA in Leriche s syndrome
Joint Meeting of Anatomical Societies
YILMAZ MT, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ŞEKER M, PAKSOY Y
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
119. The morphometric analysis of the important bone structures on internal skull base in living individuals with multidetector computed tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
GÖKÇE C, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, KIREŞİ D
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
120. The morphometric analysis of the important bone structures on external skull base in living individuals with multidetector computed tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
GÖKÇE C, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, KIREŞİ D
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
121. The review of the clival canal by multidetector computerize tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, TEZER M, KIREŞİ D, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
122. The inferior mesenteric artery originating from the superior mesenteric artery with multidetector computed tomography angiography MDCTA
Joint Meeting of Anatomical Societies
YILMAZ MT, ŞEKER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, PAKSOY Y, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
123. The morphometric analysis of the coeliac trunk and its branches with multidetector computed tomography angiography MDCTA
Joint Meeting of Anatomical Societies
YILMAZ MT, ŞEKER M, PAKSOY M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, SALBACAK
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
124. Development of tracheal hyaline cartilage in second and third trimesters of human fetuses a preliminary report
Joint Meeting of Anatomical Societies
CÜCE G, ÇİÇEKCİBAŞI AE, YILMAZ MT, CÜCE H, AKTAN TM, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
125. A case of coeliacomesenteric trunk
Joint Meeting of Anatomical Societies
YILMAZ MT, TEZER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE, AYDIN KABAKÇI AD, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
126. The evaluation of morphometry of nasal bone and pyriform apertura using multidetector computed tomography in a living population
International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) & XIVth National Congress of Anatomy
CANKARA N, YILMAZ MT, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ŞEKER M, SAKARYA ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
127. The evaluation of morphometry of mastoid process using multidetector computed tomography in a living population
International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) & XIVth National Congress of Anatomy
YILMAZ MT, CANKARA N, ÇİÇEKCİBAŞI AE, ŞEKER M, SAKARYA ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
128. Aberrant renal arteries and its clinical significance a case report
International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) & XIVth National Congress of Anatomy
YALMAZ MT, ÇİÇEKCİBAŞI AE, BÜYÜKMUMCU M, ŞEKER M, KESKİN S, GÜLER I, SALBACAK A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
129. Right aortic arch with aberrant left subclavian artery
International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) & XIVth National Congress of Anatomy
GÜLER I, ŞEKER M, OZBEK O, ÇİÇEKCİBAŞI AE, KOÇ O , CANKARA N, YILMAZ MT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
130. The development of the septum primum and secundum in human fetuses A gross morphometric study on the foramen ovale structure
International Symposium on Morphological Sciences
BÜYÜKMUMCU M, SALBACAK A, UYSAL II, ŞEKER M, ÇİÇEKCİBAŞI AE
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
131. A morphometric study on the renal artery of human foetuses and variations
International Symposium on Morphological Sciences -SÖZLÜ
ÇİÇEKCİBAŞI AE, ZİYLAN T, SALBACAK A, ŞEKER M, BÜYÜKMUMCU M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce