Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AYNUR EMİNE ÇİÇEKCİBAŞI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : acicekcibasi@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. İnsan fötuslarında cavitas nasi gelişiminin morfometrik analizi
NESLİHAN ALTUNTAŞ YILMAZ
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
2. Multidedektör compüterize tomografi (mdct) ile basıs cranıı üzerindeki önemli kemik oluşumlarının morfometrik analizi
CİHAN GÖKÇE
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
3. Arteria subclavia'nın çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile morfometrik analizi
KEMAL EMRE ÖZEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora
2015
4. Articulatio temporomandibularis disfonksiyonu olan bireylerde eklem ve çiğneme kaslarının morfometrik analizi ve kuru iğneleme yönteminin etkileri
FATMA DUMAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Doktora
2015
5. Multidedektör bilgisayarlı tomografide sternum'un morfolojik varyasyonları ve morfometrik analizi
HURİYE GİZEM ÖNLÜOĞLU ESGİL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019