Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HÜSEYİN TOKGÖZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : htokgoz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili hastalarda gelişen osteonekroz olguları ve özellikleri çok merkezli çalışma
6. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
SAL ERTAN,YENİCESU İDİL,KOÇAK ÜLKER,KAYA ZÜHRE,YILDIRMAK ZEYNEP YILDIZ,CELKAN TİRAJE,DİKME GÜRCAN,SUNAMAK EVRİM,IŞIK MELEK,ÖZBEK NAMIK,YARALI NEŞE,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,TÜFEKÇİ ÖZLEM,YILMAZ ŞEBNEM,ÖREN HALE,TUĞCU DENİZ,KARAKAŞ ZEYNEP,KARAMAN SERAP,KEBUDİ REJİN,ZENGİN EMİNE,SARPER NAZAN,AYLAN GELEN SEMA,YILMAZ KARAPINAR DENİZ,AYÇİÇEK ALİ,TAHTAKESEN TUBA NUR,ÖZDEMİR GÜLNİHAL,BÖR ÖZCAN,ÖZDEMİR ZEYNEP CANAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Afibrinogenemia Experience: Multicenter study
13th congress of european association for hemophilia and allied disorders.
TUNCEL DEFNE AY,GÖK VEYSEL,PEKPAK ESRA,TOKGÖZ HÜSEYİN,ACIPAYAM CAN,yılmaz ebru,ÖREN AYŞE CEYDA,ÖZCAN ALPER,ÜNAL EKREM,AKBAYRAM SİNAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,PATIROĞLU TÜRKAN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
11. Afibrinogenemia Experience: Multicenter Study
13th Annual Congress of European Association for Hemophilia and Allied Disorders 2020
TUNCEL DEFNE AY,GÖK VEYSEL,PEKPAK ESRA,TOKGÖZ HÜSEYİN,ACIPAYAM CAN,YILMAZ EBRU,ÖREN AYŞE CEYDA,ÖZCAN ALPER,KARAKÜKCÜ MUSA,ÜNAL EKREM,AKBAYRAM SİNAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,PATIROĞLU TÜRKAN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
12. Kemoterapi Alan Febril Nötropenili Çocuk Hastada Gelişen Konjestif Kalp Yetmezliği.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
YILMAZ HÜSEYİN,SARAÇ UĞUR,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,ŞAP FATİH,TOKGÖZ HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Mediastinal Lenfadenomegali ve Supraventriküler Ektopi Birlikteliği.
. 18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,YILMAZ HÜSEYİN,TOKGÖZ HÜSEYİN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Transfüzyon Bağımlı Olmayan Talasemilerde Transfüzyon ve Şelasyon Durumu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopati Alt Grubu Çalışma Sonuçları
12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
KARAKAŞ ZEYNEP,fettah ali,erdem arzu yanal,TOKGÖZ HÜSEYİN,Oymak Yeşim,KARAMAN SERAP,özdemir karadaş nihal,YARALI HÜSNİYE NEŞE,ÖREN HALE,orhan mehmet fatih,Bör Özcan,AKBAYRAM SİNAN,keskin ebru yılmaz,Vergin Canan,özdemir canan,YENİCESU İDİL,evim melike sezgin,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Acute Lymphoblastic Leukemia in Childhood: Single Center 10 Years Experience: Retrospective Analysis
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
erol aytekin selma,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
16. Kistik Fibrozis ile Von Willebrand Hastalığı Birlikteliği Olan Bir Olgu Sunumu
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
ÖZYALVAÇ BÜŞRA,PEKCAN SEVGİ,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Hipereozinofilik Sendrom ile Prezente Olan Hiperimmunglobulin E Sendromu
45.Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KELEŞ SEVGİ,OLCAY LALE,terzi yunus kasım,sezer oya,varan birgül,apak burcu belen,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Türkçe
18. Enteral B12 Vitamini Tedavisi Sonrası İstemsiz Hareketleri Başlayan 12 Aylık İnfant
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
gültekin ümit,zaimoğlu ayşegül,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
İngilizce
19. Soğuk Tip Otoimmun Hemolitik Anemi ile Prezente Olan Pediatrik Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuri Vakası
45.Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Türkçe
20. Serin Threonin Kinaz-4 (STK-4) Eksikliği Zemininde B Hücreli Nonhodgkin Lenfoma Gelişimi
12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KELEŞ SEVGİ,ÜNER AYŞEGÜL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Türkçe
21. Primer İmmun Yetmezlik Zemininde Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi
12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Türkçe
22. Yenidoğan Döneminde Akselere Faz ile Başvuran Chediak Higashi Olgusu
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
keçeci ramazan,yılmaz fatma hilal,yücel mehmet,emiroğlu nuriye,TOKGÖZ HÜSEYİN,KELEŞ SEVGİ,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
İngilizce
23. Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Hastada Meropeneme Bağlı Gelişen Halüsinasyon Ve Deliryum Tablosu
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
ay salih,türe esra,coşkun zehra nihan,YAZAR ABDULLAH,akın fatih,ÇAKSEN HÜSEYİN,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
İngilizce
24. Nadir Bir Kalıtsal kanama Bozukluğu: Faktör V Eksikliği
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
zaimoğlu ayşegül,ışık ümit,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
İngilizce
25. Brucella Presenting with Pancytopenia
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
özbek ümmü seleme,akcan özge metin,çokbiçer abdülkerim,kaplan merve,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
İngilizce
26. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with EBV and influenza B virus infection in a 2-year-old
. 1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
şanal kamil uğur,akcan özge metin,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
İngilizce
27. Brusellaya Sekonder Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
şanal kamil uğur,akcan özge metin,TOKGÖZ HÜSEYİN,çopur ahmet
Aktif
İngilizce
28. Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Nadir Gelişen Jejunoileal Perforasyon ve Yönetimi
1. Uluslar arası Rumi Pediatri Kongresi
avcı muhammed yusuf ozan,sarı menduha,eldeniz ceyda,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
İngilizce
39. Travma ile gelen hastada nöroblastom tanısı
TOD 52. Ulusal Kongresi
GÜNEŞ İREM,BELVİRANLI SELMAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Co-existence of Kasabach Merritt Syndrome and Plasental Chorioangioma in a Prematura Infant
Perinatal Medicine
GÜLTEKİN NAZLI DİLAY,YILMAZ FATMA HİLAL,FINDIK SIDDIKA,PEKİN AYBİKE,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Co-existence of Kasabach-Merritt Syndrome and Placental Chorioangioma in a Premature Infant
Perinatal Medicine
GÜLTEKİN NAZLI DİLAY,YILMAZ FATMA HİLAL,FINDIK SIDDIKA,PEKİN AYBİKE,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Akut Lenfoblastik Lösemi Ve Artemis Gen Defektli Olgu Sunumu
5. Klinik İmmünoloji Kongresi
KAPAKLI HASAN,KARASELEK MEHMET ALİ,KAYA AYNUR,GÜL YAHYA,HAZAR SAYAR ESRA,TOKGÖZ HÜSEYİN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KELEŞ SEVGİ,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Lökosit adezyon defekti tip 3 ve ve Juvenil Miyelomonositik Lösemi Birlikteliği
6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,kuşçu demet,notarangelo Luigi,KELEŞ SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. Solunum Sıkıntısı İle Başvuran Bir Olguda BCG Disseminasyonu ve Juvenil Miyelomonositik Lösemi Birlikteliği
6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Zamani Ayşegül
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. Yeni Bir Dominant Beta Talasemi Mutasyonu Tanımlanan Beta Talasemi İntermedia Olgusu
44. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Balasar Mine
Aktif
Türkçe
46. İmmün Disregülasyonu Olan Hastalarımızda Foxp3 Ekspresyonunun Akımsitometrik Olarak Değerlendirilmesi
Uluslararası 4.Klinik İmmünoloji Kongresi
PEKCANDANOĞLU TUĞBA ESRA,KELEŞ SEVGİ,ÇELİKBİLEK ÇELİK ŞEYMA,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KAPAKLI HASAN,GÜNER ŞÜKRÜ NAİL,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Ülkemizde pediatrik hematoloji kliniklerinde tromboz: Çok merkezli çalışma sonuçları
44.ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ
ÖREN HALE,TÜFEKÇİ ÖZLEM,SEZGİN EVİM MELİKE,BAYTAN BİROL,GÜNEŞ ADALET MERAL,ÇAKMAKLI HASAN FATİH,ERTEM MEHMET,ERKOL TUNCER GÜL HATİCE,İLERİ DİLBER TALİA,AYLAN GELEN SEMA,ZENGİN EMİNE,SARPER NAZAN,AKYAY ARZU,ÖZGEN ÜNSAL,ÖZDEMİR GÜL NİHAL,AYDOĞDU GÖNÜL,ŞALCIOĞLU ZAFER,HİLKAY KARAPINAR TUBA,OYMAK YEŞİM,VERGİN RAZİYE CANAN,YILMAZ KARAPINAR DENİZ,BALKAN CAN,KAVAKLI RAMAZAN KAAN,ÜNAL SELMA,GÜZELKÜÇÜK ZELİHA,ÖZBEK NAMIK YAŞAR,YILMAZ ŞEBNEM,ÜNAL EKREM,KARAKÜKÇÜ MUSA,PATIROĞLU TÜRKAN,AYTAÇ EYÜPOĞLU ŞEVKİYE SELİN,ÇETİN MUALLA,ÖZDEMİR ZEYNEP CANAN,BÖR ÖZCAN,GÖK VEYSEL,ÖNER AHMET FAİK,KARAMAN SERAP,KARAKAŞ ZEYNEP,KAYA ZÜHRE,YENİCESU İDİL,KOÇAK ÜLKER,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,YENİGÜRBÜZ DEMİR FATMA,AKARSU SAADET,CELKAN TÜLİN TİRAJE,TÜREDİ YILDIRIM AYŞEN,GÜLEN HÜSEYİN,ATASEVEN EDA,TÜRKER MERAL,BAHADIR AYŞENUR,ERDURAN EROL,AKBAYRAM SİNAN,AY YILMAZ,YILMAZ KESKİN EBRU,ÜNÜVAR AYŞEGÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. ÜLKEMİZDE TROMBOSİTOPENİK ÇOCUKLARDAELTROMBOPAG DENEYİMİ VE TEDAVİYE BAĞLI DEMİREKSİKLİĞİ GELİŞİMİ
44. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ
YOZGAT AYÇA KOCA,LEBLEBİSATAN GÖKSEL,KARAKAŞ ZEYNEP,ERDURAN EROL,CELKAN TİRAJE,KOÇAK ÜLKER,BENGOA ŞEBNEM,ÖZDEMİR GÜL NİHAL,ÜNAL CANGÜL ŞULE,ZENGİN EMİNE,OYMAK YEŞİM,MALBORA BARIŞ,TOKGÖZ HÜSEYİN,GÖKÇEBAY DİLEK,ÇAKMAKLI HASAN FATİH,ÖREN HALE,KARAMAN SERAP,YARALI NEŞE,ŞAŞMAZ HATİCE İLGEN,ÖZBEK NAMUK YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Haemophilia A Patient Who Was Admitted with Swelling in the Thigh was Diagnosed with Femoral Arter Pseudaneurysm
European Association for haemophilia and allied disorders and the haemostasis and thrombosis
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. MUTATION ANALYSIS AND CLINICAL SPECTRUM IN PATIENTS WITH BERNARD SOULIER SYNDROME A SINGLE CENTER EXPERIENCE
20th Congress of European-Hematology-Association
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,PECCİ ALESSANDRO
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. Prevalance of Sickle Cell Anemia and Beta Thalassemia Trait in Prematerial Screening in Konya Urban Area Turkey
12th International Conference on Thalassemia and Other Hemoglobinopathies, 14th TIF conference for Patients and Parents
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Güler Ekrem
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. SUCCESSFUL PROPHYLACTIC USE OF RECOMBINANT ACTIVATED FACTOR VII RFVIIA IN A PATIENT WITH CONGENITAL FVII DEFICIENCY AND INHIBITORS TO FVII
17th congress of the european hematology association
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Lavigne Lissalde G,Giansily Blaizot Muriel
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. SUCCESSFUL USE OF FONDAPARINUX IN A CHILD WITH HEPARIN INDUCED THROMBOCYTOPENIA RELATED TO ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND PROTHROMBIN
17th congress of european hematology association
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,DEMİR AHMET MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. SPONTANEOUS RUPTURE OF SPLEEN IN A CHILD WITH EWAN S SYNDROMEAND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
17th congress of european hematology association
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ATAŞ BÜLENT,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
55. 25 günlük osteopetrorikets olgusu
9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
EMİROĞLU MELİKE,TOKGÖZ HÜSEYİN,ak erdem,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Bernard Soulier Sendromu ve Glanzman Trombastenisi Tanısıyla İzlenen Olgularımızda Mutasyon Analizi
9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,AKAR NEJAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. NOVEL MUTATIONS IN THE GPIIB GENE IN TURKISH CHILDREN WITH GLANZMANN THROMBASTHENIA
19th congress of European Hematology Association
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,AKAR NEJAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
58. Faktör XI eksikliği görülen bir hastada mutasyon analizi
40. Ulusal Hematoloji Kongresi
AK ERDEM,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. SLE zemininde gelişen antifosfolipid sendromuna bağlı Budd Chiari sendromu ve yaygın batın içi tromboz
40. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,AK ERDEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. Calretikülin Mutasyonu ile Karakterize Pediatrik Esansiyel Trombositemia Olgusu
41. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KÜÇÜKKAYA REYHAN,Hançer Veysel Sabri
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
61. WASP geninde mutasyon ile karakterize X e bağlı trombositopeni olgusu
41. Ulusal hematoloji kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. Artemis Gen Defektine Bağlı Primer İmmun Yetmezlik Zemininde Gelişen Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu
10. Ulusal Pediatrik hematoloji kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Köse Doğan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
63. Çocukluk Çağında Skuamöz Hücreli Karsinom
10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Köse Doğan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
64. Nadir Görülen Bir Pediatrik Akut Miyeloblastik Lösemi Olgusu t 2 6 p13 q25 ile Karakterize Guglielmo Sendromu
10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Köse Doğan,Zamani Ayşegül
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. Nadir Görülen Bir Çocukluk Çağı Kanseri T Large Granüler Lenfositik Lösemi Tanısı Alan Bir Pediatrik Olgu
10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Köse Doğan,ÜNER AYŞEGÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Çocukluk Çağında Nadir Bir Lenfadenopati Sebebi Kikuchi Fujimoto Hastalığı
10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Köse Doğan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip II Tanılı 3 Kardeş Olgu
10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Köse Doğan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Turkish National Severe Congenital Registry
7th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, JMML and Bone Marrow Failure Syndromes
Karapınar Deniz Yılmaz,PATIROĞLU TÜRKAN,Metin A,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Celkan Tiraje,Yılmaz B,Karapınar TH,Akıncı B,Akar H Haluk,TOKGÖZ HÜSEYİN,Kıykım A Aslan,Yıldırım Z Keskin,Gökçe Müge,Bay Ali,Atabay B,Karasu Gülsün Tezcan,Bengoa Şebnem Yılmaz
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
69. A Schwachman Diamond Syndrome Patient with AML and a del 10p clone in bone marrow
European Cytogenetics Association (ECA) ’xx9th European Cytogenetics Conference’xx
Zamani Ayşegül,TOKGÖZ HÜSEYİN,Tunçez Ebru,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ACAR AYNUR,YILDIRIM MAHMUT SELMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. Del 12 p13 associated with IGH rearrengement ib B cell Acute Lymphoblastic Leukemia with Down Syndrome
9th European Cytogenetic Conference
Durakbaşı Dursun H Gül,TOKGÖZ HÜSEYİN,Tunçez Ebru,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Zamani Ayşegül,Acar Aynur,Yıldırım Mehmet Selman
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
71. ALL L2 with t 8 14 q24 q32 associated with tetrasomy 1q andhomozygous deletion of p16
European Conference of Human Genetics
Tunçez Ebru,TOKGÖZ HÜSEYİN,Acar Aynur,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Zamani Ayşegül,Yıldırım Mahmut Selman
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. SPONTANEOUS DUODENAL HEMATOMA IN A PATIENT WITH GLANZMANN S THROMBASTHENIA
18th congress of European hematology Association
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
73. Primer İmmun Yetmezlik Zemininde Hemofagositik Lenfohistiyositoz Gelişen 6 Olgunun Değerlendirilmesi
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
74. Primer Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanısı ile Takip Edilen 13 Olgunun Değerlendirilmesi Sözel sunum
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,BALTA GÜNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
75. 5q31 Delesyonuna Bağlı Gelişen Bir Pediatrik Miyelodisplastik Sendrom Olgusu
36. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ACAR HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
76. Sea Blue Histiyositoz ile Karakterize Bir Niemann Pick Hastalığı Olgusu
XXXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Çınar Demir Bahar
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
77. Rituksimab ile Başarıyla Tedavi Edilen Bir İnfant Otoimmun Hemolitik Anemi Olgusu
XXXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
78. Kemoterapiye Bağlı Sekonder AML M3 Gelişen Bir Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu
XXXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
79. Down Sendromu Olan İki Yenidoğanda Konjenital Lösemi Olgu sunumu
Neonatal Hematoloji Sempozyumu
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ALTUNHAN HÜSEYİN,ANNAGÜR ALİ,ÖRS RAHMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
80. Nadir Görülen Bir Faktör Eksikliği Faktör II Eksikliği Olgusunda Sünnet Operasyonunun Yönetimi
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KILIÇASLAN ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. Çocuk Hematoloji Kliniğinde Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura Tanısı Alan 184 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
Kıraç Mine,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
82. Çocuk Çağı Akut Lösemilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
Yümlü Kadir,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
83. Lösemi Tedavisi Sırasında Transvers Miyelopati Gelişen İki Olgu
Lösemi Tedavisi Sırasında Transvers Miyelopati Gelişen İki Olgu
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
84. Akut Undiferansiye Lösemi Tanısı Alan Bir Pediatrik Olgunun Yönetimi
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
85. İnfantil Hemanjiomu Olan Bir Bebeğin Sık Tekrarlayan Kanamalarının Topikal Ankaferd Blood Stopper ile Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
ALTUNHAN HÜSEYİN,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. CD3 zeta eksikliği ve Evans Sendromu
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
87. Langerhans Hücreli Histiyositoz Tanısı ile İzlenen 5 Olgu
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
88. Hiperimmunglobulin E Sendromlu Bir Hastada Otoimmun Hemolitik Anemi ve Antifosfolipid Sendromu Birlikteliği
8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,REİSLİ İSMAİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
89. Glanzman Trombastenili Bir Adolesan Olguda Gelişen Mediastinal Hematom Neticesinde Gösterilen Faktör V Leiden Mutasyonu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
90. İmatinib Mesilata Bağlı Gelişen Beyin Ödemi ve Pseudotümör Serebri Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
91. İktiyozis ve Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Prezente Olan Glanzman Trombastenisi Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
92. Ataksi Telenjektazi ile Birliktelik Gösteren Otoimmun Lenfoproliferatif Sendrom Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
93. Santral Sinir Sistemini Tutan Hemofagositik Lenfohistiyositoz ile Prezente Olan Griscelli Sendromu Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
94. Ağır Karaciğer Yetmezliği ve Akut Respiratuvar Distres Sendromu ile Prezente Olan Bir Hemofagositik Lenfohistiyositoz Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
95. Fanconi Aplastik Anemisi Gelişen Bir Klinefelter Sendromu Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
96. Down Sendromu ve Konjenital Lösemi Tanısı Alan İki Yenidoğan Olgu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
97. İmatinib rezistansı Nedeniyle Endikasyon Dışı Olarak Dasatinib Kullanılan Bir Pediatrik Kronik Miyeloid Lösemi Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
98. Akkiz Aplastik Anemili Çocuk Hastada Rinosporidiyozis
7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
Keser Melike,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,Acıpayam Can,ARBAĞ HAMDİ,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
99. Nadir Görülen Bir Lenfadenopati Sebebi Castleman Sendromu Olgusu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
100. Otoimmun Lenfoproliferatif Sendrom ile Orak Hücreli Anemi Taşıyıcılığı Birlikteliği
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
101. Chediak Higashi Sendromu Tanısı Alan Bir Olgunun Sunumu
XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
102. Yaygın Değişken İmmun Yetmezlikli Bir Hastada Pür Granülositer Seri Aplazisi ile Karakterize Otoimmun Nötropeni
7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
ÇALIŞKAN ÜMRAN,ARTAÇ HASİBE,TOKGÖZ HÜSEYİN,Acıpayam Can
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
103. Herediter Sferositozlu Bir Hastada Akut Sitomegalovirus Enfeksiyonu Sonrasında Gelişen ALL yi Taklit Eden Benign Lenfositoz
7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
104. Pseudotümör Serebri Gelişen Pure Red Cell Aplazi Olgusu
7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Aydın Kürşad,Acıpayam Can
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
105. Pridoksine Cevaplı Sideroblastik Anemi ve Hemokromatozise Yol Açan Yeni Bir Aminolevulinat Sentaz Gen Mutasyonu
7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
YÜKSEKKAYA HASAN ALİ,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,ESEN HACI HASAN,BERDELİ AFİG,PAKSOY YAHYA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
106. Valproik Asit Kullanan Bir Epileptik Olguda Akut Promyelositik Lösemiyi Taklit Eden Kemik İliği Supresyonu ve İmmun Trombositopeni
7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Keser Melike
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
107. Proteinurisi olan Chediak Higashi li Olguda Böbrek Biyopsi Bulguları
19. Ulusal Patoloji Kongresi
ESEN HACI HASAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Sönmez F Cavide,PERU HARUN,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
108. Sudden Onset Vision Loss as an Initial Manifestation of Elevated Serum Lipoprotein a Levels
62nd Annual Scientific and Standardization Committee Meeting of the International Society on Thrombosis and Haemostasis
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,OKKA MEHMET,KERİMOĞLU HÜRKAN,BİTİRGEN GÜLFİDAN
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
109. Bone Marrow Necrosis and Pulmonary Thrombosis Associated with Antiphospholipid Syndrome
62nd Annual Scientific and Standardization Committee Meeting of the International Society on Thrombosis and Haemostasis
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
110. Antiphospholipid Antibodies in Children with Immune Thrombocytopenic Purpura
62nd Annual Scientific and Standardization Committee Meeting of the International Society on Thrombosis and Haemostasis
ŞAHİNKAYA ŞAHİKA,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
111. NADİR GÖRÜLEN İKİ PEDİATRİK LENFOMA OLGUSU KUTANÖZ T HÜCRELİ VE KUTANÖZ B HÜCRELİ LENFOMA
5. ulusal pediatrik hematoloji sempozyumu
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
112. Vahşi mantar zehirlenmesi araştırılırken saptanan konjenital faktör VII eksikliği
13. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi
EMİROĞLU HALİL HALDUN,EMİROĞLU MELİKE,TOKGÖZ HÜSEYİN,ŞEN YAŞAR,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
113. MPL W515K Mutation in a Pediatric Case of Essential Thrombocytopenia Presenting with Budd Chiari Syndrome
Biennial Congress of Thrombosis-EMLTD Congress 2016
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,HANÇER VEYSEL SABRİ,Küçükkaya Reyhan
Aktif
İngilizce
114. Spontaneous Duodenal Obstruction Due To Intramural Hematoma in a Patient with Glanzmann s Thrombasthenia
World Federation of Haemophilia Congress 2016
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
İngilizce
115. Nadir Görülen Mutasyona Sahip Üç Pediatrik Esansiyel Trombositoz Vakası
42. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,HANÇER VEYSEL SABRİ,KÜÇÜKKAYA REYHAN
Aktif
Türkçe
116. İnhibitör Antikoru Pozitif Konjenital Faktör VII Eksikliği Olan İki Pediatrik Olgu
42. Ulusal Hematoloji Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Türkçe
117. Ülkemizdeki Juvenil Myelomonositik Lösemili Hastaların Tanı Tedavi ve Klinik İzlemleri Çok Merkezli Çalışma
42. Ulusal Hematoloji Kongresi
TÜFEKÇİ ÖZLEM,KOÇAK ÜLKER,KAYA ZÜHRE,YENİCESU İDİL,ALBAYRAK CANAN,albayrak davut,BENGOA ŞEBNEM,PATIROĞLU TÜRKAN,karakükçü musa,ÜNAL EKREM,İnce Elif Ünal,İLERİ DİLBER TALİA,ERTEM MEHMET,celkan tiraje,ÖZDEMİR GÜL NİHAL,kaçar dilek,yaralı neşe,özbek Namık yaşar,Karapınar Tuba,vergin canan,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,Evim Melike segin,güneş adalet meral,YILMAZ KARAPINAR DENİZ,UYGUN VEDAT,KARASU GÜLSÜN,özdemir mehmet akif,koç ahmet,ERDURAN EROL,atabay berna,haldun öniz,ÖREN HALE
Aktif
Türkçe
118. Talasemi Majörlü Hastalarda Vücut Demir Birikiminin Değerlendirilmesinde Serum GDF 15 Hormon Düzeyinin Değeri
42. Ulusal Hematoloji Kongresi
UÇMAN MAHMUT,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Türkçe
119. Heterozigot Munch Mutasyonu İle Karakterize Primer Hemofagositik Lenfohistiyositoz
II. Hematolojik Genetik Sempozyumu
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,BALTA GÜNAY,KÜPESİZ OSMAN ALPHAN
Aktif
Türkçe
120. Ağır Konjenital Nötropeni Ulusal Verilerimiz
II. Hematolojik Genetik Sempozyumu
YILMAZ KARAPINAR DENİZ,PATIROĞLU TÜRKAN,METİN AYŞE,ÇALIŞKAN ÜMRAN,CELKAN TİRAJE,YILMAZ BARIŞ,KARAPINAR TUBA,AKINCI BURCU,AKAR HİMMET HALUK,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÖZDEMİR GÜL NİHAL,KIYKIM AYÇA,KILINÇ YURDANUR,OYMAK YEŞİM,OLCAY LALE,İLERİ DİLBER TALİA,ARAL YUSUF ZİYA,BAY ALİ,ATABAY BERNA,KAYA ZÜHRE,ONAY HÜSEYİN,ÖZKINAY FERİŞTAH FERDA,KARASU GÜLSÜN,BENGOA ŞEBNEM,YEŞİLİPEK MEHMET AKİF
Aktif
Türkçe
121. Çocuklarda Nadir Görülen Bir Hemoglobinopati Hemoglobin C Talasemi
2. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Türkçe
122. ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA GELİŞEN OSTEONEKROZ OLGULARI VE ÖZELLİKLERİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
6.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU, ADANA.
SAL ERTAN,YENİCESU İDİL,KOÇAK ÜLKER,KAYA ZÜHRE,YILDIRMAK ZEYNEP YILDIZ,CELKAN TİRAJE,DİKME GÜRCAN,SUNAMAK EVRİM,IŞIK MELEK,ÖZBEK NAMUK YAŞAR,YARALI NEŞE,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,TÜFEKÇİ ÖZLEM,YILMAZ ŞEBNEM,ÖREN HALE,TUĞCU DENİZ,KARAKAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
123. Uzun L, Kutlu R, Çalışkan Ü, Tokgöz H. Beta Talasemi Majorlu Hastalarda İskemik Modifiye Albumin (İMA) Seviyesi ve Kardiyak Komplikasyonlarla İlişkisi.
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
Urgan Latife,KUTLU RUHUŞEN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. JUVENILE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA IN TURKEY: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 65 PATIENT.
22nd Congress of the European Hematology Association
TÜFEKÇİ ÖZLEM,KOÇAK ÜLKER,KAYA ZÜHRE,YENİCESU İDİL,ALBAYRAK CANAN,ALBAYRAK DAVUT,BENGOA ŞEBNEM,PATIROĞLU TÜRKAN,karakükçü musa,ÜNAL EKREM,ünal ince elif,İLERİ DİLBER TALİA,ERTEM MEHMET,CELKAN TÜLİN TIRAJE,ÖZDEMİR GÜL NİHAL,kaçar dilek,yaralı neşe,ÖZBEK NAMIK,KÜPESİZ OSMAN ALPHAN,karapınar tuba,VERGİN CANAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,SEZGİN Evim Melike,BAYTAN BİROL,GÜNEŞ ADALET MERAL,YILMAZ KARAPINAR DENİZ,KARAMAN SERAP,UYGUN VEDAT,KARASU GÜLSÜN,YEŞİLİPEK MEHMET AKİF,KOÇ AHMET,ERDURAN EROL,ATABAY BERNA,ÖNİZ HALDUN,ÖREN HALE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
125. Co-existence of Kasabach-Merritt Syndrome and Placental Chorioangioma in a Premature Infant
PERİNATAL MEDİCİNE 2017
GÜLTEKİN NAZLI DİLAY,YILMAZ FATMA HİLAL,FINDIK SIDDIKA,PEKİN AYBİKE TAZEGÜL,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
126. VON WİLLEBRAND HASTALIĞI VE FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ BİRLİKTELİĞİ
43. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
127. LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ VE EWİNG SARKOMU TEDAVİSİ SONRASINDA GELİŞEN PEDİATRİK AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİ
43. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
128. Nadir Görülen Bir Faktör Eksikliği: Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Prezente Olan Konjenital Faktör V Eksikliği
11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
ZAİMOĞLU AYŞEGÜL,GÜLTEKİN ÜMİT,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
129. Talasemi Majör Tanılı Olgularda Vücut Demir Birikiminin Değerlendirilmesinde Serum GDF-15 Düzeyinin Önemi
11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
Uçman Mahmut,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
130. THE IMPORTANCE OF SERUM GDF-15 LEVELS TO ASSESS IRON OVERLOAD IN PATIENTS WITH THALASSEMIA MAJOR
22nd Congress of the European Hematology Association
Uçman Mahmut,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
131. CONGENITAL FACTOR VII DEFICIENCY WITH INHIBITORS TO FVII: REPORT OF TWO CASES
10th Annual Congress of EAHAD
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,Giansily Blaizot Muriel
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
132. hipotalamik hamartoma bağlı puberte prekoks ve faktör 7 eksikliği birlikteliği: olgu sunumu
12.ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi
SELVER EKLİOĞLU BERAY,ATABEK MEHMET EMRE,TOKGÖZ HÜSEYİN,SELVER MUHAMMED BURAK,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
133. Juvenile Myelomonocytic Leukemia in Turkey: A Retrospective Analysis of 65 Patient
EHA
TÜFEKÇİ ÖZLEM,KOÇAK ÜLKER,KAYA ZÜHRE,YENİCESU İDİL,ALBAYRAK CANAN,ALBAYRAK DAVUT,BENGOA ŞEBNEM,PATIROĞLU TÜRKAN,KARAKÜKCÜ MUSA,ÜNAL EKREM,İNCE EU,İLERİ DİLBER TALİA,ERTEM MEHMET,CELKAN TÜLİN TIRAJE,ÖZDEMİR GÜL NİHAL,SARPER NAZAN,KAÇAR DE,YARALI NEŞE,ÖZBEK NAMIK,KÜPESİZ ALPHAN,KARAPINAR TE,VERGİN CANAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,SEZGİN EVİM MELİKE,BAYTAN BİROL,MERAL GÜNEŞ ADALET,YILMAZ KARAPINAR DENİZ,KARAMAN SERAP,UYGUN VEDAT,KARASU GÜLSÜN,YEŞİLİPEK MEHMET AKİF,KOÇ AHMET,ERDURAN EROL,ATABAY BERNA,ÖNİZ HALDUN,ÖREN HALE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
134. Hemofili A Olgusunda Travmatik Hifema: Klinik Özellikler ve Tedavi Yaklaşımı
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BELVİRANLI SELMAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TOKGÖZ HÜSEYİN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
139. PLASMA LEPTIN NEUROPEPTIDE Y GHRELIN AND ADIPONECTIN LEVELS AND CAROTID ARTERY INTIMA MEDIA THICKNESS IN EPILEPTIC CHILDREN TREATED WITH VALPROATE
29th International Epilepsy Congress
TOKGÖZ HÜSEYİN,Aydın Kürşad,Oran Bülent,KIYICI AYSEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
140. TEKRARLAYAN SAF ERİTROİD APLAZİ KLİNİĞİNE YOL AÇAN PARVOVİRUS B19 ENFEKSİYONU OLAN BİR İNFANT OLGUNUN YÖNETİMİ
5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu
TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
142. Nonketotik Hiperglisinemi 5 Olgu sunumu
VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi
Kaya Ülkühan,Aydın Kürşad,ENERGİN VESİLE MELTEM,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
143. Serebral Palsili Olgularımızın Değerlendirilmesi 194 Olgunun Retrospektif Analizi
VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi
Aydın Kürşad,TOKGÖZ HÜSEYİN,Kaya Ülkühan,TOKGÖZ OSMAN SERHAT,ENERGİN VESİLE MELTEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
144. Akut Dissemine Ensefalomiyelit 12 Olgunun Retrospektif Analizi
VIII. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi
Kaya Ülkühan,Aydın Kürşad,ENERGİN VESİLE MELTEM,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe