Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HÜSEYİN TOKGÖZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : htokgoz@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Hemofili Hastalarında Profilaktik Tedavinin Eklem Sağlığı Üzerine Olan Koruyucu Etkisinin Gözlemlendiği Çok Merkezli, Müdahalesiz, Gözlemsel İlaç Çalışması-B1831089
Birincil amaç: Hemofili hastalarında profilaktik tedavinin eklem sağlığı üzerine olan koruyucu etkisinin gözlemlenmesi.
Tamamlandı
Aktif
2. Einstein Junior Faz III: Venöz Trombozlu Çocuklarda Oral Rivaroxaban
Akut venöz tromboembolisi olan çocuklarda yaş ve vücut ağırlığına göre ayarlanmış rivaroxaban rejiminin güvenlilik ve etkililiğinin standart tedavi ile karşılaştırılarak değerlendirildiği, çok merkezli, açık etiketli, aktif kontrollü randomize çalışma
Tamamlandı
Aktif
3. - “Doğumdan 18 yaşın altına kadarki çocuklarda venöz tromboembolizmin tedavisinde dabigatran eteksilatın standart tedavi ile karşılaştırıldığı açık etiketli, randomize, paralel gruplu, aktif ilaç kontrollü, çok merkezli non-inferiyorite çalışması: DIVERSITY çalışması” başlıklı araştırma. EudraCT no: 2013-002114-12
Tamamlandı
Aktif