Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HÜSEYİN TOKGÖZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : htokgoz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Çocukluk çağında akut lenfoblastik lösemi: 10 yıllık tek merkez deneyimimiz
SELMA EROL AYTEKİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
2. Talasemi majör tanılı hastalarda kalp ve karaciğer demir birikiminin değerlendirilmesinde serum gdf-15 (growth dıfferentiation factor-15) hormon düzeyinin, T2* MRI ölçümleri ile karşılaştırılması
MAHMUT UÇMAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
3. Akut lösemili çocuklarda nötropenik ateş ataklarının değerlendirilmesi
BÜŞRA ÖZYALVAÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2021
4. HEMOFİLİ VE NADİR FAKTÖR EKSİKLİĞİ TANILI OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEYNEP KUZU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2021