Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. FATİH KESKİN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : fkeskin@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. PRECURSOR B-CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA PRESENTING AS SPINAL EPIDURAL LESION CO-EXISTING WITH ANEURYSM OF BIFURCATION OF RIGHT MIDDLE CEREBRAL ARTERY
XIII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
ARAÇ DENSEL,KESKİN FATİH,SERTDEMİR MAHMUT,ESEN HACI HASAN,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Komşu Segment Hastalığı.Servikal Bölgede Komşu Segment Hastalığı: Stabilizasyon.
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Surgical Treatment of Degenerative Lumbar Scoliosis.
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
4. Komşu Segment Hastalığı
Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi,
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
5. Servikal Disk Hernisi: Diskektomi, endikasyonlar, cerrahi teknik, püf noktalar.
Konya Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Bilgi Güncelleme Toplantısı:VI
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
6. Spinal Cerrahide Yandaş Hastalıkların Yönetimi
Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
7. İntramedüller Tümör Cerrahisi
Güncel Nöroşirürji Toplantısı Paneli
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
8. Spinal Enfeksiyonlar. Primer omurga hastalıklarında cerrahi tedavinin yeri.
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Paneli
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
9. SERVİKAL DİSK HERNİSİ:DİSKEKTOMİ,ENDİKASYONLAR,CERRAHİ TEKNİK,PÜF NOKTALAR
KONYA BÖLGESEL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİLGİ GÜNCELLEME TOPLANTISI:VI
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Subarachnoid Hemorrhage As a Neurological Emergency
7th İntercontinental Emergency Medicine
ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,ARAÇ DENSEL,SERT OSMAN,GÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Surgical Treatment of Cervical Spinal Trauma Emergencies
7th İntercontinental Emergency Medicine Congress
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,ARAÇ DENSEL,KENAN MEHMET,SERT OSMAN,GÜL MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Travmatik L1-2 Spondilopitozis
12.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. The Effects of Steroids in Traumatic Thoracolumbar Junction Patients on Neurological Outcome
XVI. World Congress of Neurosurgery
İLİK MUSTAFA KEMAL,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Effect of Adalimumab on Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury.
XVI. World Congress of Neurosurgery
KARATAŞ YAŞAR,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KILINÇ İBRAHİM,CÜCE GÖKHAN,UYAR MEHMET,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. A CASE OF SUBDURAL EMPYEMA WHICH IMITATES EPIDURAL HEMATOMA AFTER HEAD TRAUMA
5 th Intercontinental Emergency Medicine Congress International Critical Care And Emergency Medicine Congress
ERDİ MEHMET FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KESKİN FATİH,ARAÇ DENSEL,İZCİ FERDA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Treatment of a case with chronic epidural hematoma mimicking lumbar spinal mass: Laminoplasty
Joint Meeting of İstanbul Spine Masters ISMISS TURKEY 2018
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,İZCİ EMİR KAAN,ARAÇ DENSEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. An alternative option for the surgical treatment of type II odontoid fractures: Stabilization with C1 translaminar and C2 pedicle screw
Joint Meeting of İstanbul Spine Masters ISMISS TURKEY 2018
KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,ERDİ MEHMET FATİH,ARAÇ DENSEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Multilevel spinal epidural hematoma causing cauda equina syndrome due to S1-S2 fracture-dislocation: Case report
XIII. Uluslararası türk omurga kongresi
ARAÇ DENSEL,KESKİN FATİH,SÖNMEZ EVREN,KENAN MEHMET,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Endovascular treatment of intracranial aneurysms using the Wowen Endobridge (WEB) device: A retrospective analysisi
XVI. Balkan Congress of Radiology
KAYA HASAN EMİN,BAKDIK SÜLEYMAN,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. A case of Glomangioma locatedin the thoracic vertebra
XIII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESKİN FATİH,ARAÇ DENSEL,ERDİ MEHMET FATİH,ESEN HACI HASAN,KENAN MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. Kalvaryal kitle-Langerhans hücreli histiyositoz
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,SERTDEMİR MAHMUT,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Spina bifida cerrahisinde klinik deneyim:42 Olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
ARAÇ DENSEL,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,SERT OSMAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. Faset kistini taklit eden lomber disk hernisi
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,SÖNMEZ EVREN,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Lumbosakral miksopapiller ependimom
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,SÖNMEZ EVREN,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Servikal spinal kord basısıne neden olan plazmositom
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,SERTDEMİR MAHMUT,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Fırsatçı enfeksiyon taklidi yapan lenfoma
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,SERT OSMAN,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Rezülasyon gösteren kronik subdural hematom
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,AYHAN LOKMAN,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Torakal dar kanal ve laminoplasti
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,SERTDEMİR MAHMUT,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. ’THORACAL MENENGIOMA WITH AORTIC COARTACTION: A CASE REPORT’’
XVII BALKAN CONGRESS OF RADİOLOGY
ARAÇ DENSEL,KENAN MEHMET,AYHAN LOKMAN,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KOCAOĞULLAR YALÇIN,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Oksipital hemanjiom
Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KENAN MEHMET,ARAÇ DENSEL,AYHAN LOKMAN,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. A CASE OF UPPER THORACİC ARTERİOVENOUS MALFORMATİON PRESENTİNG WİTH SPONTANEOUS SUBARACHNOİD HEMORRHAGE AND İTS ENDOVASCULAR TREATMENT
XVII BALKAN CONGRESS OF RADİOLOGY ,HERAKLİON,GRETE,GREECE
ARAÇ DENSEL,KENAN MEHMET,SERTDEMİR MAHMUT,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
69. A PARAPLEGIC CASE CAUSED BY THORACOLUMBAR COMBINED FRACTURE-DISLOCATION THAT HAS SHOWN NEUROLOGICAL IMPROVEMENT IN THE ACUTE POST-OPERATIVE PHASE
5 th Intercontinental Emergency Medicine Congress International Critical Care And Emergency Medicine Congress
KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,ERDİ MEHMET FATİH,ARAÇ DENSEL,İZCİ FERDA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
115. Primer Omurga Enfeksiyonlarında Cerrahi Tedavini Yeri
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Enfeksiyonlar Toplantısı
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
116. İNTRAMEDÜLLER TÜMÖR CERRAHİSİ
GÜNCEL NÖROŞİRÜRJİ TOPLANTISI(KOÇ Ü. HASTANESİ-ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
117. Spinal Cerrahide Yandaş Hastalıkların Yönetimi
Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
118. KOMŞU SEGMENT HASTALIĞI:SADECE DEKOMPRESYON
TND 32. BİLİMSEL KONGRESİ
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
119. Spinal Kist Hidatik Cerrahi Tedavisinde Stratejiler ve Uzun Süreli Takibin Önemi
Türk Nörosirurji Dernegi 31.Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
120. Hipofiz adenomlarının tedavisinde endoskopik transfenoidal cerrahi sonuçlarımız: 70 olgunun retrospektif degerlendirilmesi.
Türk Nörosirurji Dernegi 31.Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,ERYILMAZ MEHMET AKİF,İZCİ EMİR KAAN,KARATAŞ YAŞAR,KESKİN FATİH,ÖTER AKIN,GÜNEY AHMET ÖNDER,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
121. Brown-Sequard sendromuna neden olan akut servikal disk hernisi olgusu
12.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,ERDİ MEHMET FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
122. Çocukluk çağında spontan gelişen çok seviyeli akut lomber subdural hematom olgusunda cerrahi tedavi seçimi:Laminoplasti
12.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
123. Kronik Böbrek Yetmezligine Sekonder Gelisen Hiperparatiroidizmin Nadir Bir Komplikasyonu Omurganın Brown Tümörü
12.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,KENAN MEHMET,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. Tocilumuzabın spinal kord iskemi reperfüzyon hasarında nöroprotektif etkilerinin incelenmesi
12.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KALKAN ERDAL,KALKAN SABİHA SERPİL,KILINÇ İBRAHİM,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
125. Spinal Enstrumantasyon cerrahisinde malpraktis örnekleri ve endikasyon sartının önemi
Türk Nörosirurji Dernegi 31.Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,GÜNEY AHMET ÖNDER,İZCİ EMİR KAAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
126. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNE SEKONDER GELİŞEN HİPERPARATİROİDİZMİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU OMURGANIN BROWN TÜMÖRÜ
12. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRESİ
KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,KENAN MEHMET,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
127. TRAVMATİK L1-2 SPONDİLOPİTOZİS
12. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRESİ
KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
128. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SPONTAN GELİŞEN ÇOK SEVİYELİ AKUT LOMBER SUBDURAL HEMATOM OLGUSUNDA CERRAHİ TEDAVİ SEÇİMİ: LAMİNOPLASTİ
12. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRESİ
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
129. Primer Omurga Tümörleri Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Sabah Semineri
KESKİN FATİH
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
130. Surgical Treatment of Degenerative Lumbar Scoliosis
TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu
KESKİN FATİH
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
131. MENİNGOMYELOSEL DEFEKTLERİNİN KAPATILMASINDA ERKEN CERRAHİ VE PRİMER KAPAMANIN ÖNEMİ KENDİ DENEYİMİMİZ
TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ
KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,DADACI MEHMET,GÜLTEKİN NAZLI DİLAY,KARATAŞ YAŞAR,KESKİN FATİH,GÜNEY AHMET ÖNDER,ÖRS RAHMİ,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
132. A RARE CAUSE OF THE ISCHEMIC STROKE MIDDLE CEREBRAL ARTERY DISSECTING ANEURYSM
TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ
ERDİ MEHMET FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,TOĞUŞLU GÖKHAN,KOÇ OSMAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
133. SAÇLI DERİNİN TRİŞİLEMMAL KİSTİ
TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KENAN MEHMET,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
134. PRİMER VE SEKONDER GLİOBLASTOMLARDA TİYOREDOKSİN REDÜKTAZ 1 EKSPRESYONU
TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ
ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,ESEN HACI HASAN,KARATAŞ YAŞAR,FINDIK SIDDIKA,KESKİN FATİH,FEYZİOĞLU BAHADIR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
135. KAFA TRAVMASI SONUCU MEYDANA GELEN BEYİN ÖDEMİNE BAĞLI UNKAL HERNİASYON VE POSTERİOR SEREBRAL ARTER ENFARKTI
TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ
KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
136. KRONİK SUBDURAL HEMATOM CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN İNTRAPARENKİMAL VE İNTRAVENTRİKÜLER HEMORAJİ
TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ
KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,GÜNEY AHMET ÖNDER,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
138. KANAMAMIŞ ANEVRİZMALARDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KOÇ OSMAN,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
139. SERVİKAL OMURGA KIRIĞI OLAN TRAVMA HASTALARINDA CERRAHİ ZAMANLAMANIN NÖROLOJİK İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,İLİK MUSTAFA KEMAL,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
140. Radiofrequency Ablation Of A Rare Pathology Vertebral Intraosseous Lipoma
XIII. Balkan Congress of Radiology
ÖZBEK ORHAN,KESKİN FATİH,KAYA HASAN EMİN,GÜLER İBRAHİM,NAYMAN ALAADDİN,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
141. ADÖLESAN ÇAĞDA LOMBER DİSK HERNİSİ İKİ OLGU NEDENİYLE
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,TOĞUŞLU GÖKHAN,KALKAN ERDAL,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
142. Kanıta Dayalı Tıp Açısından Servikal Disk HernilerineYaklaşımModeratör Gökhan Bozkurt Serdar KabataşKonuşmacı Ersin Hacıyakupoğlu Ethem Taner Göksu Fatih Keskin
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
143. Vertebroplasti Kifoplasti Olgu sunumu ve tartışma
Minimal invaziv omurga cerrahisi ''Güncel yaklaşımlar sempozyumu''
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
144. Atipik ve malign meningiomalarModeratör Yusuf İzciKonuşmacı Özgür Demir Fatih Keskin Hacı Ali Genç
Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
145. Alt ekstremite tuzak nöropatileriModeratör İlker SolmazKonuşmacı H Serdar Işık Fatih Keskin Bilgehan Solmaz Bülent Bekar
Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
146. Alt servikal travma olgu sunumlarında olgu konuşması
Servikal Travmalar Paneli
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
147. OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA HASTASINDA ORTA SEREBRAL ARTER ANEVRİZMASI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,İZCİ EMİR KAAN,KENAN MEHMET,KOÇ OSMAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
148. DİSTAL ANTERİOR KOROİDAL ARTER ANEVRİZMASI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN ARTERİO VENÖZ MALFORMASYON OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
149. İNTRASEREBRAL HEMATOM İLE PREZENTE OLAN ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON OLGUSU VE ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,TOĞUŞLU GÖKHAN,KOÇ OSMAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
150. SUBARAKNOİD KANAMAYA BAĞLI SEREBRAL VAZOSPAZMINTİYOREDOKSİN SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,KILINÇ İBRAHİM,KESKİN FATİH,FEYZİOĞLU BAHADIR,ESEN HACI HASAN,KARATAŞ YAŞAR,UYAR MEHMET,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
151. ALT EKSTREMİTE YUMUŞAK DOKU ANJİOSARKOMUNUN SEREBRAL METASTAZI OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
152. MEME KANSERLİ HASTADA İZOLE DURAL KALVARYAL METASTAZ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİHERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR,İZCİ EMİR KAAN,KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
153. MULTİPLE SEREBRAL ANEVRİZMA OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KESKİN FATİH,İZCİ EMİR KAAN,KENAN MEHMET,KOÇ OSMAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
154. SAKRAL KANAL VE HİATUSUN EPİDUROSKOPİK GİRİŞİMSEL İŞLEMLERE KILAVUZLIK AÇISINDAN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE MORFOMETRİK ANALİZİ
Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kongresi
KILIÇASLAN ALPER,KESKİN FATİH,BABAOĞLU OZAN,GÖK FUNDA,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,ÖZBİNER HÜSEYİN,ÖZBEK ORHAN,KOÇ OSMAN,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
155. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI SERVİKAL VERTEBRAL RİKETS VE BOYUN AĞRISI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
156. 13 YAŞINDA ERKEK HASTADA KALSİFİYE LOMBER DİSK HERNİSİ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,İZCİ EMİR KAAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
157. SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
AKGÜL MEHMET,KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
158. TORAKAL VERTEBRA ÇÖKME KIRIĞINA NEDEN OLAN KİST HİDATİK OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,ALTINOK TAMER,KAYA BÜLENT,KURTOĞLU ERDİNÇ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
159. UZUN SÜRE İNHALER STEROİD KULLANAN KOAH LI BİR ERİŞKİNDE ANALJEZİKLERE YANIT VERMEYEN MULTİSEVİYE VERTEBRAL ÇÖKME KIRIĞI İLE İLİŞKİLİ BEL VE SIRT AĞRISI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
160. OMURGANIN KESİCİ ALET YARALANMASI VE CERRAHİ YAKLAŞIM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,KURTOĞLU ERDİNÇ,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,TOĞUŞLU GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
161. ORBİTA KIRIKLARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,YARAR SERHAT,JASHARLLARİ LORENC,KAYA BÜLENT,GÜNDEŞLİOĞLU AYŞE ÖZLEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
162. BEHÇET HASTALIĞI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN SEREBRALANEVRİZMA OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KOÇ OSMAN,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,TOĞUŞLU GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
163. TORAKAL DİSK HERNİSİNE ANTEROLATERAL TRANSTORASİKYAKLAŞIM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,SASANİ MEHDİ,KAYA BÜLENT,ALTINOK TAMER,GÜLTEKİN MUSTAFA,İZCİ EMİR KAAN,TOĞUŞLU GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
164. KAFA TRAVMASI SONRASI RÜPTÜRE OLAN DERMOİD KİSTOLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
165. CONUS MEDULLARIS SYNDROME DUE TO DORSALLY MIGRATED THORACIC DISC HERNIATION
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,AKAY RAMAZAN,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
166. TORAKAL BÖLGE YERLEŞİMLİ İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLERLİPOM OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH,TOĞUŞLU GÖKHAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
167. NARKOTİK İLAÇ BAĞIMLISI HASTADA GELİŞEN LUMBOSAKRALPOTT HASTALIĞI OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,ERDİ MEHMET FATİH,DALBAYRAK SEDAT,KAYA BÜLENT,İZCİ EMİR KAAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
168. ATLANTOAKSİAL İNSTABİLİTEDE POSTERİOR C1 C2 FÜZYON
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,GÖMLEKSİZ CENGİZ,SASANİ MEHDİ,ÖKTENOĞLU TUNÇ,SÜZER SÜLEYMAN TUNCER,ÖZER ALİ FAHİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
169. SPONTAN KAROTİKO JÜGÜLER FİSTÜL OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KOÇ OSMAN,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
170. OKSİPİTAL KEMİKTE EOZİNOFİLİK GRANÜLOM
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,SASANİ MEHDİ,KEBUDİ REJİN,ÖZER ALİ FAHİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
171. ENDOMETRİAL SERVİKAL KARSİNOMLU BİR HASTADAİNTRAKRANİAL METASTAZI TAKLİT EDEN ATİPİK MENENJİOMOLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
172. ODONTOİD TİP II KIRIKLARINDA ANTERİOR ODONTOİD VİDAFİKSASYON UYGULANAN VAKALARIN KLİNİK SONUÇLARI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,GÖMLEKSİZ CENGİZ,SASANİ MEHDİ,ÖKTENOĞLU TUNÇ,SÜZER SÜLEYMAN TUNCER,ÖZER ALİ FAHİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
173. EPİDURAL HEMATOMU TAKLİT EDEN ALIŞILMAMIŞ DURALMETASTAZLAR İKİ OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
174. ENTEROCOCCUS FAECALİS İN NEDEN OLDUĞU CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KOCAOĞULLAR YALÇIN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
175. TRAVMATİK LOMBER VERTEBRA BURST KIRIĞINA EŞLİK EDEN ÇOK SEVİYELİ LOMBER EPİDURAL HEMATOM OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
AYDIN MURAT,KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
176. AKUT PARAPLEJİ İLE KLİNİK BULGU VEREN AYRIK OMURİLİKMALFORMASYONU OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
177. OLAĞANDIŞI YERLEŞİM GÖSTEREN KONDROMA OLGUSU İNTRAKRANİAL FALKS KONDROMASI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,SASANİ MEHDİ,SAV AYDIN,BAYHAN MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
178. PRİMER MULTİPLE TORAKAL SPİNAL PNET OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
179. LOMBER DİSK HERNİSİNDE SPONTAN GERİLEME
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
YAVUZ SERVET,KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
180. KUVVET KAYBI YAPMAMIŞ LOMBER DİSK HERNİASYONUNA BAĞLI CAUDA EQUİNA SENDROMU OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
181. OS ODONTOİDEUM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KARATAŞ YAŞAR,KESKİN FATİH,ARAÇ DENSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
182. FAR LATERAL DİSK HERNİSİ OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
183. TRAVMATİK VERTEBRA ÇÖKME KIRIKLARINDA VERTEBROPLASTİ DENEYİMLERİMİZ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
YAVUZ SERVET,KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
184. İNFRATENTORYAL YERLEŞİMLİ ARAKNOİD KİST OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,ÖZKAL ERTUĞ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
185. PEDİATRİK HASTADA İNTRAKRANİYEL YERLEŞİMLİ DEV KİST HİDATİK
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KAYA BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
186. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMEDE TERS KLİNİK BULGU VERENLOMBER DİSK HERNİSİ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
187. TORAKOLOMBER BİLEŞKENİN KIRIKLI ÇIKIK TRAVMASINDAPOSTERİOR YAKLAŞIMLA TEDAVİ OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
188. İPSİLATERAL ICA PETROKAVERNÖZ SEGMENTTE ÇİFTANEVRİZMANIN PİPELİNE STENT EMBOLİZASYONU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KOÇ OSMAN,ÖZBEK ORHAN,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
189. İNTRAKRANİYEL KAPİLLER HEMANJİOM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,ÖZKAL ERTUĞ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
190. GEÇ TEŞHİS EDİLMİŞ NÖROLOJİK DEFİSİTİ OLMAYAN TRAVMATİK C6 7 DİSLOKASYON OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KURTOĞLU ERDİNÇ,DÜNDAR SERHAT,ERDİ MEHMET FATİH,KAYA BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
191. GASSERİAN GANGLİON RADYOFREKANS TERMOKOAGULASYONU SONRASI GELİŞEN TRİGEMİNAL HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
İLİK MUSTAFA KEMAL,ERDİ MEHMET FATİH,İLİK FAİK,KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
192. POSTERİOR FOSSA CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN SEREBELLAR MUTİZM VE UYGUNSUZ ADH SENDROMU BİRLİKTELİĞİ OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KOCAOĞULLAR YALÇIN,ÖZKAL ERTUĞ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
193. SUBDURAL HEMATOM DRENAJI SONRASI ARTIŞ GÖSTERENKONTRAKUP EPİDURAL HEMATOM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
YAVUZ SERVET,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,BİLAL BORA,KARAVELİ ARZU,SONDEMET ÇETİN,BAYKAL İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
194. POSTERİOR SPİNAL ENSTRÜMANTASYON SONRASI GELİŞEN KOMŞU SEGMENT HASTALIĞI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
195. MYELOMALAZİYE NEDEN OLAN OS ODONTOİDEUM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
ERDİ MEHMET FATİH,DEMİRAY DERYA YAVUZ ,HAVAN NURİ,İLİK MUSTAFA KEMAL,KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
196. KANAMIŞ DİSTAL A2 ANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER KOİLEMBOLİZASYONU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KALKAN ERDAL,KOÇ OSMAN,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
197. ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTADA ENFEKSİYON GELİŞİRSEENSTRÜMANTASYON NE ZAMAN ÇIKARILMALI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
198. SPİNAL EPİDURAL KAPİLLER HEMANJİOM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KOCAOĞULLAR YALÇIN,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
199. GLİOBLASTOMA MULTİFORMENİN FARKLI LOKALİZASYONDANÜKSÜ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,ÖZKAL ERTUĞ,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
200. SEREBELLAR GLİOBLASTOMA MULTİFORME OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,ERDİ MEHMET FATİH,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
201. ÜST TORAKAL FRAKTÜR DİSLOKASYONLU 2 OLGUNUN POSTERİOR YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
202. MENENJİOM KLİNİĞİNİ TAKLİT EDEN STROKE OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KURTOĞLU ERDİNÇ,DÜNDAR SERHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
203. BİRBUÇUK FRONTO ORBİTAL YAKLAŞIMLA TOTAL ÇIKARILAN İKİ KRANİOFARENGİOMA OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,ÜSTÜN MEHMET ERKAN,GÜNEY AHMET ÖNDER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
204. SUBARAKNOİD KANAMA HABERCİSİ PERİANEVRİZMATİK SIZINTI KANAMASI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KARATAŞ YAŞAR,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
205. İNTRAKRANİAL ANEVRİZMADA HABERCİ BULGU OLARAKPERİANEVRİZMATİK SIZINTI KANAMASI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KOÇ OSMAN,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
206. YAKLAŞAN KANAMANIN HABERCİSİ BAŞAĞRISI
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,İLİK MUSTAFA KEMAL,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
207. PEDİYATRİK HASTADA İDİYOPATİK KRONİK SUBDURAL HEMATOM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KARATAŞ YAŞAR,GÜNEY AHMET ÖNDER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
208. İKİ KIZ KARDEŞTE GÖRÜLEN GLİOBLASTOME MULTIFORME OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,GÜNEY AHMET ÖNDER,KOCAOĞULLAR YALÇIN,ÖZKAL ERTUĞ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
209. İSKEMİK SEREBRAL İNFARKTLA PREZENTE OLAN KANAMAMIŞİNTRAKRANİAL ANEVRİZMA OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KARATAŞ YAŞAR,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
210. SUPRATENTORYAL VE İNFRATENTORYAL YERLEŞİMLİ MULTİPLKAVERNOM OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KAYA BÜLENT,GÜNEY AHMET ÖNDER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
211. TEMPORAPARİYETAL EKSTRAAKSİYEL YERLEŞİMLİ DEVEPİDERMOİD KİST OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,MUTLUER MUZAFFER,ESEN HACI HASAN,BAYSEFER ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
212. HIV HASTADA FARKLI SEVİYEDE NÜKS EDEN PRİMER SPİNAL KİST HİDATİK OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
213. FRONTOBAZAL YERLEŞİMLİ MENİNGİOMALAR
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
214. SPİNAL EPİDURAL MESAFEDE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİLENFOMA OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KOCAOĞULLAR YALÇIN,KARATAŞ YAŞAR,ESEN HACI HASAN,ÖZKAL ERTUĞ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
215. DİSTAL POSTERİOR İNFERİOR SEREBELLAR ARTER ANEVRİZMASI VE CERRAHİ TEDAVİSİ OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,ÜSTÜN MEHMET ERKAN,UYGUN MEHMET ALİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
216. DİSTAL SUPERİOR SEREBELLAR ARTER ANEVRİZMASI VEENDOVASKÜLER TEDAVİSİ OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR,KOÇ OSMAN,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
217. SPİNAL EPİDURAL ABSELERDE ERKEN TANI VE TEDAVİNİN ÖNEMİ
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
218. SERVİKAL DİSK HERNİSİNİN SPONTAN REZORBSİYONU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
219. AKUT EPİDURAL HEMATOMUN SPONTAN REZORBSİYONU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
220. TEMPORAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN SEREBRAL TÜBERKÜLOM OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
221. BİLATERAL KRONİK SUBDURAL HEMATOM OLGUSU İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
222. ARAKNOİD KİSTİN TRAVMA SONRASI KOMPLİKASYONU SUBDURAL HİGROMA
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
223. TRAVMATİK BOS FİSTÜLLERİ VE MR SİSTERNOGRAFİ İKİ OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,KARATAŞ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
224. TAVŞANLARDA DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA İLOPROST VE PİRASETAM UYGULAMASININ ETKİLERİ DENEYSEL ÇALIŞMA
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,TOSUN MURAT,ÜNLÜ ALİ,ÇİÇEK ONUR,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,KALKAN SABİHA SERPİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
225. TORAKALDE EPİDURAL MESAFEYE METASTAZ YAPMIŞ EWİNG SARKOM A OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,KAYA BÜLENT,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
227. MOYAMOYA HASTALIĞI OLGU SUNUMU
IV. Ulusal Beyin Damar Hastalikları Kongresi
YAVUZ SERVET,KESKİN FATİH,İLİK MUSTAFA KEMAL,USTUN MEHMET ERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
228. KAROTİD OKLÜZYONU OLAN HASTADA REVASKÜLARİZASYON CERRAHİ
IV. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi
YAVUZ SERVET,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,ÜSTÜN MEHMET ERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
229. MR ANJİOGRAFİ İLE TESPİT EDİLEN OKÜLT AVM OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi
İLİK MUSTAFA KEMAL,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,ÜSTÜN MEHMET ERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
230. TROMBOLİTİK TEDAVİ İLE DÜZELEN AKUT İSKEMİK İNME
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,İLİK MUSTAFA KEMAL,ERDİ MEHMET FATİH,ÜSTÜN MEHMET ERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
231. PERİTON ABSORBSİYON BOZUKLUĞU OLAN HASTADA VENTRİKÜLOPLEVRAL ŞANT SONRASI GELİŞEN HİDROTORAKS OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,İLİK MUSTAFA KEMAL,YAVUZ SERVET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
232. BEYİN ABSESİ BOŞLUĞUNDA GELİŞEN BEYİN İÇİ KAN TOPLAĞI OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,ERAYMAN İBRAHİM,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,BAYSEFER ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
233. ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜL KOLLOİD KİSTİ İLE İLİŞKİLİ AİCARDİ SENDROMU OLGU SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi
CENGİZ ŞAHİKA LİVA ,ERDİ MEHMET FATİH,KESKİN FATİH,ESEN HACI HASAN,İLİK MUSTAFA KEMAL,TAŞPINAR ERCAN,BAYSEFER ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
234. SUBFRONTAL PTERİONAL YAKLAŞIMLA LAMİNA TERMİNALİS YOLUYLA TOTAL ÇIKARILAN KRANİOFARENGİOMA OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi
KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,ÜSTÜN MEHMET ERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
235. SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONU İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN TRİGONASEFALİ OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi
İLİK MUSTAFA KEMAL,ERDİ MEHMET FATİH,GÖKTÜRK BAHAR,KESKİN FATİH,KALKAN ERDAL,TORUN FUAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
236. KONSTİPASYON SONRASI GELİŞEN GEÇİCİ MALFONKSİYONE V P ŞANT OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi
KAYA BÜLENT,KESKİN FATİH,ÜSTÜN MEHMET ERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
237. TORAKAL EKSTRADURAL YERLEŞİMLİ TORAKS BOŞLUĞUNA UZANIM GÖSTEREN NÖROFİBROM OLGUSU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,ÇİÇEK ONUR,TORUN FUAT,BAYSEFER ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
238. REİTER S SENDROMU SONRASI OLUŞAN OPTİK HİDROPS
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi
CENGİZ ŞAHİKA LİVA,KALKAN ERDAL,ÇİÇEK ONUR,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,BAYSEFER ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
239. TORAKAL EPİDURAL KAVERNÖZ HEMANGİOMA VAKA SUNUMU
Türk Nöroşirürji Dergisi, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi
TORUN FUAT,KALKAN ERDAL,CENGİZ LİVA,KESKİN FATİH,BAYSEFER ALPER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
240. XV Oturum Kanıta dayalı veriler Olgu çözümlemeleri Omurga tümörleri
Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
241. Füzyon sonrası sorunlar olgu tartışmaları
Spinal ve periferik sinir cerrahisi öğretim ve eğitim grubu füzyon sonrası sorunlar paneli
KESKİN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
242. A case report of firearm bullet settling into the thoracic spinal canal without causing neurological deficit or vertebral bone destruction
The World Spine Society,Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care
KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,CENGİZ ŞAHİKA LİVA,BAYSEFER ALPER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
243. The effects of octreotide acetate on spinal cord ischemia reperfusion injury
15TH World Congress of Neurosurgery
ERDİ MEHMET FATİH,DÜNDAR SERHAT,KALKAN ERDAL,KESKİN FATİH,KAYA BÜLENT,YERLİKAYA FATMA HÜMEYRA,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce