Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. FATİH KESKİN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

E-posta : fkeskin@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Nöroonkoloji ve vasküler nöroşirürji uygulamalarında yeni nesil görüntü filtreli cerrahi mikroskobu kullanımının etkinliği
Tamamlandı
Aktif
2. Deneysel Spinal Kord Travma Modelinde Milrinone’nin Antienflamatuvar ve Antioksidatif Özelliklerinin Spinal Hasar Üzerine Etkileri
Tamamlandı
Aktif
3. Tocilizumabın deneysel subaraknoid kanama modelinde vazospazm üzerine etkilerinin incelenmesi
Tamamlandı
Aktif
4. Astrositomlarda kolin transporter like protein 1 CTL1 ubiquitin carboxy terminal hydrolase L1 UCH L1 chemokine C motif receptor 1 XCR1 mutant izositrat dehidrogenaz 1 IDH 1 in fonksiyonel ekspresyonunun tümör derecesi ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
5. Adalimumab ve Tocilizumabın tavşanlarda oluşturulan deneysel spinal kord iskemi reperfüzyon modelinde ikincil hasar üzerine olan etkilerinin incelenmesi
Tamamlandı
Aktif
6. DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI ERKEN BEYİN HASARINDA ORTAYA ÇIKAN PATOFİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE PENTOKSİFİLİNİN ETKİLERİ
Devam Ediyor
Aktif
7. Endoskopik endonazal transsfenoidal hipofiz cerrahisi
Tamamlandı
Aktif
9. Nöronavigasyonun intrakranial kitle lezyonlarında etkinliği
Tamamlandı
Aktif
10. Deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmın tiyoredoksin sistem üzerine etkileri
Tamamlandı
Aktif
11. Telmisartan ve ramipril in deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmdatiyoredoksin sistem üzerinden iyileştirici etkileri
Tamamlandı
Aktif
12. Primer ve sekonder glioblastomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 TXNRD 1 gen ekspresyon analizi
Tamamlandı
Aktif
14. Astrositom ve menengiomalarda tiyoredoksin redüktaz 1 TXNRD 1 gen ekspresyonu ve tümör grade i ile ilişkisi
Tamamlandı
Aktif
15. Deneysel subaraknoid kanamasonrasında ferulik asidin serebral vazospazm üzerine etkileri
Tamamlandı
Aktif