Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. KISMET ESRA NURULLAHOĞLU ATALIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

E-posta : enurullahoglu@erbakan.edu.tr
Bildiriler
2. Batı tipi diyet ve zenginleştirilmiş çevrenin ratlarda eser element üzerine etkisi
Uluslar Arası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi
Can ÜmmüGülsüm,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,Öz Mehmet,DEMİR ENVER AHMET,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,GERGERLİOĞLU HASAN SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. İnsan varikosel spermatik veninde hipoterminin etkisi ve nitrik oksidin rolü
24.Ulusal Farmakoloji Kongresi
NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,Cenker Ali
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Role of the nitric oxide on rosuvastatin induced relaxation of calf cardiac vein during cooling
EPHAR 2016
NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,Güreşir Mustafa
Aktif
İngilizce
5. Cilostazol induced relaxation of calf cardiac vein andcoronary artery during cooling
EPHAR 2016
NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,NURULLAHOĞLU ZAHİDE ULYA,Kılıç M,ARIBAŞ ALPAY
Aktif
İngilizce
6. The role of phosphodiesterase activity on the temperature dependent responses of calf cardiac vein
International Conference on Biological Sciences
NURULLAHOĞLU ZAHİDE ULYA,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA
Aktif
İngilizce
7. Yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda öğrenme ve bellek üzerine zenginleştirilmiş çevrenin etkileri
Ulusal Bildiri
ÖZ M,DEMİR EA,GERGERLİOĞLU HASAN SERDAR,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Sisplatin ve kurkumunin hipotalamik hipofizer adrenal aks üzerine etkileri
Ulusal Bildiri
ÖZ M,DEMİR EA,GERGERLİOĞLU HASAN SERDAR,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Dana Kardiyak Veninde Rosuvastatin Cevapları
Ulusal Bildiri
KISA MUSTAFA,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,ÖZ M,SHAFIYI A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Depression and Anxiety like Behaviors in Cisplatin treated Rats Effects of Curcumin
Uluslararası Bildiri
GERGERLİOĞLU HASAN SERDAR,DEMİR EA,ÖZ M,ALP Mİ,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. The effect of high fat and high sucrose diet on Tau Amyloid Precursor Protein Amyloid Beta Peptide syntesis and the effect of enriched environment on Alzheimer s associated changes in rats
Uluslararası Bildiri
AKBABA NURSEL,SELVİ YAVUZ,Öz M,KANDEĞER ALİ,Demir Enver Ahmet,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Öğrenci gözünden klinik Farmakoloji stajı Akılcı İlaç Uygulama Modülü
Ulusal Bildiri
SONER BURAK CEM,İNAN SALİM YALÇIN,KORKMAZ M,KILIÇ M,AL M,DUMAN İPEK,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,ŞAHİN A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Histopathologic responses of acrylamide treated rat bleaders
Uluslararası bildiri
NURULLAHOĞLU ZAHİDE ULYA,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,OKUDAN NİLSEL,BELVİRANLI MUAZ,Esen H,YENER YEŞİM,Çelik İ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. Agomelatine has relaxant effect on isolated rat thoracic aorta through nitric oxide dependent mechanism
The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Lithuania
Solak H,ÖZEN KOCA RAVİYE,NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Uzun Süreli Akrilamid Uygulanan Sıçanlarda Torasik Aorta Cevapları
Ulusal Bildiri
NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,OKUDAN NİLSEL,BELVİRANLI MUAZ,ESEN H,YENER YEŞİM,ÖZNURLU YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Dana kardiyak veninde soğutma esnasında kasılma cevaplarına kalsiyum iyonunun rolü
21.Ulusal Biyoloji kongresi 3-7 Eylül 2012, Ege Ü. İzmir
Nurullahoğlu Atalık KE, Nurullahoğlu ZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Sisplatin uygulanan sıçanlardan izole edilen aortalarda kasıcı ajanlara cevaplar ve antioksidanların rolü
21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eskişehir, 2011.
Nurullahoğlu Atalık KE, Keleş B, Uyar Y, Dündar A, Öz M, Esen H
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Dana kardiyak veni ve koroner arterinde soğutma esnasında diazoksid e bağlı gevşeme cevaplarında nitrik oksid in rolü
20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 282, Kızılağaç, Manavgat, Antalya, 2009.
Atalık KE, Kılıç M, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. İnsan umbilikal arterinde 5 hidroksitriptamin ve asetilkolin e bağlı kasılmalara ısıtmanın ve soğutmanın etkileri Nitrik oksidin rolü
19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008
Nurullahoğlu ZÜ, Atalık KE, Kılıç M, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. İnsan umbilikal arterinde histamin e bağlı kasılma cevaplarına soğutmanın etkisi ve iyon kanallarının rolü
19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 419, Trabzon, 2007.
Atalık KE, Kılıç M, Nurullahoğlu ZÜ, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Role of the endothelium on the response to adrenoceptor agonists of rabbit aorta during cooling
Turkish Pharmacological Society, 17 th National Congress of Pharmacology, 1 st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of The Turkish & Dutch Pharmacological Societies, 190, Belek-Antalya, 2003.
Atalık KE, Şahin AS, Kılıç M, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. Warming and response to contractile agents in calf cardiac vein Role of the nitric oxide
Turkish Pharmacological Society, 17 th National Congress of Pharmacology, 1 st Clinical Pharmacology Symposium & Joint Meeting of The Turkish & Dutch Pharmacological Societies, 190, Belek-Antalya, 2003.
Atalık KE, Şahin AS, Ulusoy HB, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. Dana baziler arterinde 5 HT ve KCl ile oluşan kasılma cevapları üzerine membranın Na iyonuna geçirgenliğini değiştiren maddelerin etkisi
XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 131, Kuşadası , 2001
Şahin AS, Atalık KE, Ulusoy HB, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Rat ve tavşan aortasında alfa 1 adrenoseptör agonist yanıtlarına alfa 2 adrenoseptör agonistlerinin etkileri
Rat ve tavşan aortasında alfa-1 adrenoseptör agonist yanıtlarına alfa-2 adrenoseptör agonistlerinin etkileri
Atalık KE, Şahin AS, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Tavşan trakea düz kasında adrenerjik reseptör agonistleri ve fosfodiesteraz inhibitörlerinin gevşetici etkilerinde K kanallarının rolü
XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, 1999
Şahin AS, Atalık KE, Kılıç M, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. İzole tavşan mesane detrusor düz kasında hipotermi ile karbakol cevaplarının arttırılması ve bunun Ca 2 K Ve Na kanalları ile ilişkisi
XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, 1999
Atalık KE, Şahin AS, Kılıç M, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. İnsan spermatik veninde postsinaptik adrenerjik reseptör alt tipleri
XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 49, Antalya, 1997
Atalık KE, Kılınç M, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Asetilkolin ile kasılan izole kobay ve tavşan mide fundusunda pinaveriumun etkisi ve bunun kalsiyum ile ilişkisi
XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 89, Antalya , 1996.
Çiçek E, Karabacak H, Atalık E
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. İzole kobay mide fundusunda karbakole bağlı kasılma üzerine pinaverium bromid verapamil ve diltiazemin inhibitör etkileri
XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 83, Antalya, 1996
Çiçek E, Atalık E, Karabacak H
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. İzole tavşan detrusor kasında karbakole bağlı kasılmanın kalsiyum ile ilişkisi ve bazı muskarinik antagonistlerin inhibitör etkileri
XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 83, Antalya, 1996
Çiçek E, Karabacak H, Atalık E, Barişkaner H
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. İzole sıçan uterusunda oksitosin ile oluşturulan ritmik kasılmalar üzerine verapamil ve diltiazemin inhibitör etkileri
XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi , 83, Antalya, 1996.
Çiçek E, Atalık KE, Şahin AS, Cenik A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Tavşan torasik aortasında ACh ATP ve NA e bağlı cevaplara L NAME in etkisi
XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 62, Antalya , 1996.
Çiçek E, Karabacak H, Atalık E, Barışkaner H
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Tavşan ve kobay aortasında adrenerjik reseptör agonist ve antagonistlerine verilen cevapların yaş ve temperatür ile ilişkisi
XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 62, Antalya, 1996.
Atalık KE, Çiçek E, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Tavşan aortunda endotele bağlı gevşemede kalsiyum Ca ve magnezyum Mg iyonlarının rolü
X. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 7, Bursa, 1990.
Nurullahoğlu KE, Çiçek E, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Verapamil ve diltiazem in sıçan aorta ve gastro özofagal sfinkter kasılmaları üzerine etkileri
X. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 5, Bursa , 1990.
Çiçek E, Doğan N, Nurullahoğlu KE, Özkal E
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Age sex and anxiety on spatial learning and memory in rats
8th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research, 28-31 Aug 2012 Utrecht, The Netherlands.
Belviranlı M, Atalık KE, Okudan N, Gökbel H
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Age sex and anxiety affect locomotor activity in rats
8th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research, 28-31 Aug 2012 Utrecht, The Netherlands.
Belviranlı M, Atalık KE, Okudan N, Gökbel H
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. The effects of cooling on urinary bladder contraction in diabetic and nondiabetic rats
6th International Congress of Pathophysiology, Montreal, Quebec, Canada, 2010.
Gökbel H, Atalık KE, Okudan N, Kalkan S, Cüce G
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Alpha lipoic acid treatment improved endothelium dependent relaxation on diabetic rat aorta
6th International Congress of Pathophysiology, Montreal, Quebec, Canada, 2010.
Okudan N, Atalık KE, Gökbel H, Canbilen A, Kara İ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Which mechanisms are involved in the direct vascular effect of desflurane on human sapheneous veins An in vitro study
Postgraduate Assembly in Anesthesiology, New York, 2004.
Erol A, Şahin AS, Atalık KE, Şahin TK, Öğün C, Duman A, Ölçer F
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Mechanisms of direct relaxation induced by fentanyl in the human saphenous vein
13th World Congress of Anaesthesiologists
Şahin AS, Duman A, Atalık KE, Öğün C, Erol A, Şahin TK, Özergin U
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. In vitro effects of remifentanil and fentanyl on isolated human right atria
10th ESA Anniversary Meeting and 24th EAA Annual Meeting Euroanaesthesia , Nice, France
Şahin AS, Duman A, Atalık KE, Öğün CÖ, Ulusoy HB, Durgut K
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. The in vitro effects of remifentanil and fentanyl on 5 HT contractions of human saphenous veins
10th ESA Anniversary Meeting and 24th EAA Annual Meeting Euroanaesthesia
Duman A, Öğün CÖ, Şahin AS, Atalık KE, Durgut K, ökesli S
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Nonadrenergic noncholinergic responses of the human colon smooth muscle and the role of the K channels in these responses
XIVth World Congress of Pharmacology, San Francisco
Ulusoy HB, Şahin AS, Atalık KE, Günel E, Doğan N
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce