Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. KISMET ESRA NURULLAHOĞLU ATALIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

E-posta : enurullahoglu@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
2. Dana Kardiyak Veninde Kalsiyum Kanal Blokörlerine Verilen Gevşeme Cevaplarına Soğutmanın Etkisi
Şerife CANBOLAT
/ /
Yüksek Lisans
2016
3. Dana Kardiyak Veninde Rosuvastatin’e verilen Gevşeme Cevabına Soğutmanın Etkisi
Seyfettin Mustafa GÜREŞİR
/ /
Yüksek Lisans
2013
4. Asetilkolinesteraz inhibitörü donepezil'in dana kardiyak ven düz kasına etkileri- temperatürün rolü
BÜŞRA TOPTAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020