Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET TEKİN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta : atekin@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Rekürren Laringeal Sinir Kesilerinde Primer Onarım ve Poliglikolik Asit Kaplı Tüple Onarımın Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma
21. Ulusal Cerrahi Kongresi
ŞENTÜRK MUSTAFA,ÇAKIR MURAT,TEKİN AHMET,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,YILDIRIM MEHMET AYKUT,ALKAN SELMAN,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Rekürren Laringeal Sinir Kesilerinde Primer Onarım Ve Poliglikolik Asit Kaplı TüpleOnarımın Karşılaştırılması (Deneysel Bir Çalışma)
21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
ŞENTÜRK MUSTAFA,ÇAKIR MURAT,TEKİN AHMET,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,YILDIRIM MEHMET AYKUT,ALKAN SELMAN,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Uterotonik Ilaçlarin Prokinetik Etkinliğinin Araştirilmasi(Deneysel Çalişma)
21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
ATALAY RAMAZAN,ÇAKIR MURAT,YILDIRIM MEHMET AYKUT,TEKİN AHMET,BİÇER MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Non-operative management in splenic injuries after blunt abdominal trauma
1. International Mersin Symposium
YILDIRIM MEHMET AYKUT,TEKİN AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Anaplastik Tiroid Kanserli Olgular
8. ulusal endokrin cerrahisi kongresi
YILDIRIM MEHMET AYKUT,AKSOY FARUK,TEKİN AHMET,VATANSEV CELALETTİN,BELVİRANLI MEHMET METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Retroperitoneal Yerleşimli Ekstra Gastrointestinal Yerleşimli Stromal Tümör: Olgu Sunumu
XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
YILDIRIM MEHMET AYKUT,ÇAKIR MURAT,ALKAN SELMAN,VARMAN ALPER,TEKİN AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Cerrahi Dışı Akut Travmatik Perianal Yaralanmalar
XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
ÇAKIR MURAT,YILDIRIM MEHMET AYKUT,TEKİN AHMET,VATANSEV CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Kolon Kanserinin tiroid Glanda Metastazı
8. Ulusal Endokrin Kongresi
YILDIRIM MEHMET AYKUT,ALKAN SELMAN,VARMAN ALPER,TEKİN AHMET,AKSOY FARUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Akut Apandisit Tanısıyla Laparoskopik Apendektomi Yapılan Vakalarda Erken Geri Dönüş Nedenleri
XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
YILDIRIM MEHMET AYKUT,ÇAKIR MURAT,TEKİN AHMET,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,BELVİRANLI MEHMET METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. İleostomi Kapatılmasında Negatif Basınçlı Dren Kullanımının Postoperatif Yara Yeri Komplikasyonları Üzerine Etkisi
XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,YILDIRIM MEHMET AYKUT,ÇAKIR MURAT,ALKAN SELMAN,TEKİN AHMET,VATANSEV CELALETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Delici Kesici Alete Bağlı Perineal Yaralanma Sonucu Gelişen Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu
XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
YILDIRIM MEHMET AYKUT,ÇAKIR MURAT,TEKİN AHMET,VATANSEV CELALETTİN,BELVİRANLI MEHMET METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. The effects of trastuzumab paclitaxel and carboplatin on HER2 positive cancer stem cells that are isolated from primary breast cancer cultures a preliminary report
uluslar arası kongre
ÇAKIR MURAT,TEKİN AHMET,KARTAL ADİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce