Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET TEKİN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta : atekin@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanmalarında nonoperatif tedavi
MEHMET AYKUT YILDIRIM
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
2. Rekürren laringeal sinir kesilerinde primer onarım ile poliglikolik asit kaplı tüple onarım sonuçlarının karşılaştırılması: Deneysel bir çalışma
MUSTAFA ŞENTÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
3. Kesi fıtıklarında periton içine konan dual meşle omental interpozisyonlu polipropilen meş sonuçlarının karşılaştırılması
GÜRCAN ŞİMŞEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012