Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. GANİME DİLEK EMLİK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : gdemlik@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Malignite riski yüksek meme lezyonlarında us-elastografinin tanıya katkısı
İRFAN ÖZCAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
2. Parotis bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı görüntülemenin konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemeye katkısının araştırılması
ERDOĞAN ŞUGÜLER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
3. Acil servise başvuran nontravmatik hastalarda beyin BT bulgularının klinik bulgularla korelasyonu
ELİF YILMAZ DEMİROK
Sağlık Bakanlığı / Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018