Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET TOPAL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : atopal@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Genel anestezi ve epidural anestezi ile birlikte uygulanan genel anestezinin hemodinami stres yanıt ve postoperatif ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
SEMRA ÇALIMLI
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2007
2. Laparoskopik kolesistektomi girişimlerinde desfluran ve sevofluran anestezisinin hemostatik sistem üzerine olan etkilerinin tromboelostografi yöntemi ile değerlendirilmesi
ALİ YÜCEAKTAŞ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2009
3. Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında sevofluran-fentanil, sevofluran-remifentanil anestezisinin maliyet ve anestezi özelliklerinin karşılaştırılması
MEHMET SELÇUK ULUER
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2011
4. Gebe ratlarda sugammadeksin progesteron seviyesi üzerine etkisi
TAYFUN ET
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
5. Laparoskopik kolesistektomi operasyonu geçiren hastalarda farklı genel anestezi yöntemlerinin laktat ve karaciğer enzimleri üzerine etkileri
MEHMET SARGIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
6. Rektus kılıf bloğu yönteminin etkinliğinin araştırılması
ESMA KARAARSLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
7. Anestezi altında kolonoskopi yapılacak hastalarda menstruel siklusun etkileri
DAMLANUR ÜSTÜN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
8. Sağ internal juguler ven distansibilite indeksinin sistolik basınç değişimi ve nabız basıncı değişimi ile korelasyonu
MUSTAFA KOYUNCU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020