Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. DEMET AYDOĞDU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : dkiresi@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. The morphometric analysis of subclavian artery by multidetector computed tomography (MDCT
1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi
ÖZEN KEMAL EMRE,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,AYDOĞDU DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Ruptured intracranial dermoid cyst secondary to trauma:CT and MR findings
xVth Balkancongressof radiology
POYRAZ NECDET,İBRAHİM ERDEM GÖKMEN,AYDOĞDU DEMET,BAKDIK SÜLEYMAN,KADIYORAN CENGİZ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Benign lymphoepithelial parotid lesions of HIV : A case report.
XVth bALKAN Congress of Radiology ESOR Course. Budapest,2017
AYDOĞDU DEMET,KAYA HASAN EMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Sjögren Larsson Syndrome in a child and sjögren syndrome in an adult: cranial MRI findings
XVth bALKAN Congress of Radiology ESOR Course. Budapest,2017
KAYA HASAN EMİN,AYDOĞDU DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Spontaneous pneumatocele and pneumocephalus secondary to mastoid hyperpneumatization
XVth bALKAN Congress of Radiology ESOR Course. Budapest,2017
KAYA HASAN EMİN,AYDOĞDU DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Ruptured intracranial dermoid cyst secondary to trauma: CT and MR findings.
XVth BALKAN Congress of Radiology ESOR Course. Budapest, 2017
POYRAZ NECDET,AYDOĞDU DEMET,BAKDIK SÜLEYMAN,KADIYORAN CENGİZ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Diabetik Üremide Akut Bilateral Bazal Ganglion Lezyonları MRG Bulguları
29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 14, 413, Antalya, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Ailesel Olmayan Bilateral Karotis Cisim Tümörü Olgu Sunumu
29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 14, 312, Antalya, 2008
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
10. Multianatomik Varyasyon Gösteren İnferior Vena Kava Olgu Sunumu
29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 14, 209, Antalya, 2008
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. HCC lezyonlarının tedavisinde Transkateter Doxorubisin Yüklü DC Bead Kemoembolizasyonu Ön çalışma sonuçları
29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 14, 207, Antalya, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
12. Akçaağaç Şurubu Kokulu İdrar Hastalığında Difüzyon MRG Bulguları
3. Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, 109, Ankara, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
13. Metanol Zehirlenmesinde Kraniyal MRG Bulguları
3. Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, 107, Ankara, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
14. Agresif Fibromatoz BT ve MRG Bulguları
3. Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, 69, Ankara, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
15. İntravasküler Papiller Endotelyal Hiperplazide MRG Bulguları
3. Türk Manyetik Rezonans Derneği Kongresi, 58, Ankara, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
16. İdiopatik Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Klinik Nörofizyolojik ve MR Görüntüleme Değerlendirmesi
24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Kongre Kitabı, 104, Antalya, 2007
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. B12 Eksikliği ile Görülen Amyotrofik Lateral Sklerozis Olgu Sunumu
24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Kongre Kitabı, 62, Antalya, 2007
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Spinal Arteriovenöz Malformasyonun Tanısında Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi
28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, 305, Antalya, 2007.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. İntratorasik Ekstrapulmoner Hidatik Kistler Radyolojik Bulgular
28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, 372, Antalya, 2007
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. Tüberküloz Ampiyem Necessitatis Radyolojik Bulgular
28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, 360, Antalya, 2007.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
21. Spinal Nöral Foramen Genişlemesinin Sık ve Nadir Görülen Nedenleri Görüntüleme Bulguları
28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, 331, Antalya, 2007
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
22. Üst Ekstremitenin Tek Taraflı Hemofilik Artropatisi Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Direk Grafi Bulguları
28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, 270, Antalya, 2007.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. İş İstasyonunda Yapılan İmaj Çıkarma İşleminin Radyoloğa Sağladığı Kolaylıklar
28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, 195, Antalya, 2007.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. Karaciğerde Travmaya Sekonder Gelişen Arteriovenöz ve Arterioportal Fistül Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, 133, Antalya, 2007.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Tuberosklerozlu Bir Olguda Hemorajik Dev Angiomyolipoma
27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, 2006/6, 180-181, Antalya, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
26. Vertebrobaziller Yetmezlik Tanısında Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliği
27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, 2006/6, 232, Antalya, 2006
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Alt Ekstremite Atrofisi ile Birlikte Görülen Parry Romberg Sendromu Olgu Bildirisi
26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 251, Antalya, 2005.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
28. Bilateral Elastofibroma Dorsi BT ve MR bulguları
26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 254, Antalya, 2005
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Trakea ve Ana Bronş Patolojileri Klinik ve Radyolojik Bulgular
26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 184, Antalya, 2005.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
30. Torasik Outlet Sendromu
26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 181, Antalya, 2005.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Amiloidozu Olan Masif Proteinürili Hastalarda Renal Ablasyon
26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 169, Antalya, 2005.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
32. Omuz İncelemesinde MRG ve US nin Karşılaştırılması
25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10, 266, Antalya, 2004.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
33. Leigh Sendromlu Üç Kız Kardeşin Beyin MRG Bulguları
25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10, 246, Antalya, 2004.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
34. Swyer James Sendromlu 9 Olguda Radyolojik Bulgular
25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10, 166, Antalya, 2004.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
35. Behçet Hastalığı Olan Üç Olguda Pulmoner Vasküler ve Kardiyak Tutulumun Noninvaziv Değerlendirilmesi
25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10, 165, Antalya, 2004.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
36. Pulmoner Arteriovenöz Malformasyonlu Üç Olguda MR Anjiografi
25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10, 165-166, Antalya, 2004.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
37. Zamani A Durakbaşı H G Kıreşi D A Gürbüz S Acar A Meckel Gruber Sendromlu Bir Olgu
VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Bildiri Kitabı, 160, Antalya, 2004.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
38. Granülositik Sarkom Olgu Bildirisi
24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 9, 274, Ankara, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
39. Dizde Menisküs Yaralanmaları Çapraz Bağ Lezyonları ve Kemik Kontüzyonları Arasındaki İlişkinin MRG ile Değerlendirilmesi
24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 9, 253-254, Ankara, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
40. Epiforalı Hastaların Değerlendirilmesinde MR Dakriyosistografi
24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 9, 206-207, Ankara, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
41. BT ile İnferior Vena Kava Transpozisyonunun Değerlendirilmesi Olgu Bildirisi
24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 9, 161-162, Ankara, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
42. Primer Peritoneal ve Retroperitoneal Liposarkom Olgu Bildirisi
24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 9, 124-125, Ankara, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
43. Nadir Lokalizasyon Gösteren Kist Hidatikler
13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 280, Konya, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
44. Karaciğer Hidatik Kistlerinin Perkütan Drenaj Yöntemi ile Tedavisi Uzun Dönem Takip Sonuçları
13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 281, Konya, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
45. Alveolar Kist Hastalığında Klinik ve Radyolojik Bulgular
13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 282, Konya, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Pnömotoraks ve Pnömomediastinum Radyolojik Bulgular
Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri, 51, Antalya, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
47. Akciğer Malign Tümörüne Bağlı İskelet Kasına Metastaz
Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri, 34, Antalya, 2003.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Sıklıkla Kondrom ile Karışan Larinks Kondrosarkomu Olgu Bildirisi
23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 8, 132, Antalya, 2002.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
49. Olgu Bildirisi Sublingual Ektopik Tiroid ve Buna Sekonder Oftalmopati
23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 8, 138, Antalya, 2002.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Swyer James Macleod Sendromu Olgu Bildirisi
23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 8, 144-145, Antalya, 2002
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
51. Üst Ektremitede Soliter Subkutanöz Venöz Anjiyom
23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri, Cilt 8, 244, Antalya, 2002.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
52. Skorbüt Olgu Sunumu
22. Türk Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster özetleri, Cilt 7, 105, Antalya, 2001.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. Dev Safra Kesesi Tümörü Olgu Sunumu
22. Türk Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 7, 196, Antalya, 2001.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Semptomsuz Unilateral Serebellar Agenezi
22. Türk Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 7, 73, Antalya, 2001.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. İntrarenal Kanamalarda Radyolojik Bulgular
22. Türk Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 7, 208-209, Antalya, 2001.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
56. İntramusküler Hemanjiom Olgu Sunumu
22. Türk Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 7, 249, Antalya, 2001.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
57. Radyolojik Görünümü ile Atipik Karaciğer Hemanjiomu
17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 145-146, 2000,İstanbul.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Toraks Duvarını Tutan Lezyonlarda Radyolojik Bulgular
17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 122, 2000, İstanbul.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. Olgu Bildirimi Adulttde Kolo Kolik İnvajinasyon
17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 142-143, 2000, İstanbul.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
60. İntrauterin Galen Veni Anevrizması US Doppler US MRG MR Anjiografi
17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 184, 2000, İstanbul.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
61. Kemik Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında BT ve MRG
17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 198, 2000, İstanbul.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
62. Menisküs Yaralanmalarında Lokalizasyon ve Eşlik Eden Patolojiler MRG Değerlendirme
17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 198-199, 2000, İstanbul.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
63. Yumşak Doku Tümörü ve Tümör Benzeri Lezyonların Ayırıcı Tanısında BT ve MRG
17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 199, 2000, İstanbul.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
64. Böcek Sokmasına Bağlı Anaflaksinin MRG Bulguları Olgu Sunumu
I. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Sözlü ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 44, İzmir, 2000.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
65. Uterus Patolojilerinde US BT ve MRG Bulguları
4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 5, 67, Antalya, 1999.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Kronik Temporomandibular Rahatsızlığı Olan Olgularda Klinik Muayeane Ve MRG Bulgularının Karşılaştırılması
4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 5, 31, Antalya, 1999.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
67. Castleman Hastalığı US BT MRG ve MR Venografi Bulguları
4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 5, 71-72, Antalya, 1999.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
68. Wilson Hastalığı
4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 5, 126, Antalya, 1999.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
69. K Kranyal Ekstradural Dev Epidermoid Tümör
4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 5, 130-131, Antalya, 1999.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
70. Gebelikte Venöz İnfarkt MR ve MR Venografi Özellikleri
4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Program Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Cilt 5, 133, Antalya, 1999.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
71. Toraks Duvarında Lokalize Lezyonlarda Radyolojik Bulgular
16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 87, İzmir, 1998.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
72. İki Olgu Nedeniyle Poland s Anomalisi URK 98
16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 75, İzmir, 1998
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
73. Koroideal Metastaz Radyolojik Bulgular Olgu Sunumu
16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 9, İzmir, 1998.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
74. Primer Nuchal Kist Hidatik
16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 6, İzmir, 1998..
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
75. Travmaya Sekonder Femoral Psödoanevrizmada Doppler ve MR Bulguları
16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 55, İzmir, 1998.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
76. Travmaya Bağlı Akciğer Psödokisti
16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, 89, İzmir, 1998
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
77. Chondrodysplasıa Punctata Vaka Takdimi
XL. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özetleri, 72, Gaziantep, 1996.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
78. Unilateral Hemophilic Arthropathy of Upper Extremity MRI and Direct Graphy Findings
16th Annual Congress, ESSR 2009, Genova, 2009.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
79. The Analysis of Meniscal Extrusion and Its Connection with Knee Joint Abnormalities
16th Annual Congress, ESSR 2009, Genova, 2009.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
80. Spontaneous Spinal Epidural Hematoma During Pregnancy
10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, 2009.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
81. The Role of MDCT in Craniocervical Junction Pathologies Pictorial Review
10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, 2009.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
82. Cerebral Infarct due to Delayed Diagnosed Traumatic Carotid Artery Dissection
10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, 2009.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
83. Our Experience of Percutaneous Treatment of Liver Hydatid Cysts 15 Years Results
19th Annual Meeting and Postgraduate Course (ESGAR 2008), ESGAR 2008 Book of Abstracts, Vol 18 (Supplement 2), 106, İstanbul, 2008
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
84. Linitis Plastica Apperance of the Stomach due to Caustic Substance Ingestion
15th Annual Meeting and Postgraduate Course (ESGAR 2004), European Radiology Supplements, Vol. 14, 60-61, Switzerland, 2004.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
85. Radiological Findings of Dysplasia Epiphysealis Multiplex Case Report
BSSR/ ESSR Congress, Abstracts of E-Poster Presentations, 60, Oxford, 2005.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
87. Abdominal Hydatid Disease A Pictorial Review of Unusual Findings and Pathologic Features
19th Annual Meeting and Postgraduate Course (ESGAR 2008), ESGAR 2008 Book of Abstracts, Vol 18 (Supplement 2), 100, İstanbul, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
88. Intragastric Hematoma Mimicking a Gastric Neoplasm Clinical and Imaging Findings
19th Annual Meeting and Postgraduate Course (ESGAR 2008), ESGAR 2008 Book of Abstracts, Vol 18 (Supplement 2), 77,İstanbul, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
89. The Effects of Mannitol and Melatonin on Magnetic Resonance Imaging Findings in Secondary Brain Damage
28th. International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Crit Care, vol 12 (suppl 2), 120, Brüksel, 2008.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
90. Two Case Reports of Hydatid Disease in the Pancreas
l7th Annual Meeting and Postgraduate Course 35th Annual Meeting of SGR, Book of Abstracts ESGAR 2006, Suppl 3, 90, Crete, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
91. The Effectiveness of Methylprednisolone on Swelling after Impacted Third Molar Operation
12th Congress of the BaSS, Proceedings of BaSS 2007, 66-67, İstanbul, 2007
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
92. The Efficacy of Dexketoprofen Trometamol and Paracetamol on Postoperative Events
Annual Meeting Iadr-Continental European and Israeli Divisions, Abstracts, 169, Thessaloniki, 2007.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
93. Comparison of Ultrasonography with Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Disk Displacement of the Temporomandibular Joint A Preliminary Study
European Society of Skeletal Radiology (ESSR 2006), Abstracts of the European Society of Skeletal Radiology, 441, Bruges, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
94. Parry Romberg Syndrome wıth Contralateral Low Extremity and Ipsilateral Salivary Gland Involvement
European Society of Skeletal Radiology (ESSR 2006), Abstracts of the European Society of Skeletal Radiology, 441, Bruges, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
95. Craniofacial Fibrous Dysplasia
European Society of Skeletal Radiology (ESSR 2006), Abstracts of the European Society of Skeletal Radiology, 441, Bruges, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
96. Shoulder Impingement Syndrome Prospective Comparison of MR Imaging with Sonography
European Society of Skeletal Radiology (ESSR 2006), Abstracts of the European Society of Skeletal Radiology, 440-441, Bruges, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
97. Primary Bilateral Adrenal Non Hodgkin s Lymphoma Radiologic Findings
European Society of Urogenital Radiology (ESUR 06), Book of Abstracts, 171-172, Cairo, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
98. A Case of Tuberculosis of the Prostate and Kidney US CT and MRI Findings
European Society of Urogenital Radiology (ESUR 06), Book of Abstracts, 171, Cairo, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
99. Comparison of CT Virtual Cystoscopy and Conventional Cystoscopy for Urinary Bladder Tumors
European Society of Urogenital Radiology (ESUR 06), Book of Abstracts, 170-171, Cairo, 2006.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
100. A Pictorial Review of the Radiological Findings of Ankle and Foot Pathology
BSSR/ ESSR Congress, Abstracts of E-Poster Presentations, 71, Oxford, 2005.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
101. Granulocytic Sarkoma with AM M7 A Rare Case
BSSR/ ESSR Congress, Abstracts of E-Poster Presentations, 57, Oxford, 2005.
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
102. Three Dimensional Digital Subtraction Dacryocystography
Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRCE 2004),
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
103. MRI Findings of the Brain in Acute CO Poisoning ESNR XXVIIIth Congress and 12th Advanced Course Vol 45 İstanbul 2003
ESNR XXVIIIth Congress and 12th Advanced Course
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
104. CT and MR Findings in Pelvic Cystic Lesions
11th European Congress of Radiology
KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce