Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. DEMET AYDOĞDU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : dkiresi@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Hemofili Hastalarında Profilaktik Tedavinin Eklem Sağlığı Üzerine Olan Koruyucu Etkisinin Gözlemlendiği, Çok Merkezli, Müdahalesiz, Gözlemsel İlaç Çalışması
Birincil amaç: Hemofili hastalarında profilaktik tedavinin eklem sağlığı üzerine olan koruyucu etkisinin gözlemlenmesi. İkincil amaçlar: Profilaktik tedavi alan ve almayan hemofili hastalarının yaşam kalitelerinin saptanması Ultrasonografik görüntüleme ile hemartroz takibinin gözlemlenmesi.
Tamamlandı
Aktif