Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. DEMET AYDOĞDU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : dkiresi@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Mesane Tümörlerinde Sanal BT Sistoskopi ve Konvansiyonel Sistoskopi Bulgularının Karşılaştırılması
Ali Sami Kıvrak
/ /
Tıpta Uzmanlık
2006
2. Vezikoüreteral reflünün tanısal olarak değerlendirilmesinde konansiyonel işeme sistoüreterografisi ile manyetik rezonans işeme sistoüreterografisinin karşılaştırılması
SERTER GÜMÜŞ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
3. İleri nöroradyolojik inceleme yöntemlerinden difüzyon tensor görüntülemenin beyin kitlelerinde kullanımı
HÜSEYİN ÖZBİNER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
4. Visseral yağ miktarı ile böbrek taşlarının içeriği arasındaki ilişkinin kontrastsız dual enerji bt kullanılarak araştırılması
MELTEM ORUÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020