Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. HALİL ZEKİ TONBUL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : ztonbul@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Rutin hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalık sıklığı ile kardiyovasküler hastalık önleme ve tedavisine yönelik ilaç kullanım durumu
Yalçın Korkmaz
/ /
Tıpta Uzmanlık
2016
2. Ramazan orucunda uzun sürelki sususzluk ve RAS blokeri kullanımının akut böbrek hasarı yönünden değerlendirilmesi
Fatih Pektaş
/ /
Tıpta Uzmanlık
2015
3. Konya ili ve ilçelerinde hemodiyalize giren 400 hastanın hemodiyaliz kalite göstergeleri yönünden değerlendirilmesi
HASAN TOY
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2006
4. Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarının koroner arter kalsifikasyonu yönünden karşılaştırılması ve koroner arter kalsifikasyonunun kemik mineral dansitometri değerleri ve inflamasyonla ilişkisinin araştırılması
HATİCE KAYIKÇIOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
5. Amiloidozu olan ve olmayan hemodiyaliz hastalarının arteriovenöz fistül yetersizliği yönünden karşılaştırılması
MEMDUH CAYMAZ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
6. 2003-2011 yılları arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan böbrek nakli olguları
KÜLTİGİN TÜRKMEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Nefroloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
7. Multiple myelom hastalarında böbrek tutulum oranının incelenmesi
BÜLENT SAVUT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
8. Diyalize girmeyen evre 3 ve evre 4 kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda basit böbrek kisti sıklığının araştırılması ve bu hastaların böbrek fonksiyonları normal olup basit böbrek kisti olan kontrol gurubu ile karşılaştırılması
TACETTİN AKÇAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
9. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı tarafından takip edilen fabry hastalarının demografik verilerinin ve enzim replasman tedavisine yanıtlarının değerlendirilmesi
GÜLNUR KAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
10. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında nefrolojik endikasyonla yapılan terapötik plazmaferez deneyimimiz
HATİCE ÖZGE SERİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019