Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALPAY ARIBAŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : aaribas@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Psödoefedrinle ilişkili kardiyak Aritmi
VI. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2020)
ARIBAŞ ALPAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Is there a relationship between diastolic global longitudinal strain rate and mortality,rehospitalization and length of hospital stay in patients with heart failure withreduced ejection fraction?
36. ULUSLARARASI KATILIMLI TKD KONGRESİ
TATAR SEFA,ARIBAŞ ALPAY,AKILLI HAKAN,AKILLI NEZİRE BELGİN,İÇLİ ABDULLAH,SERTDEMİR AHMET LÜTFÜ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Kardiyak Hasar Yapan Nadir Bir olgu: Chron Atak
36, TKD KONGESİ
TATAR SEFA,İÇLİ ABDULLAH,KAN HASAN,ARIBAŞ ALPAY,AKILLI HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. IS A NINE DAY FEAST HOLIDAY A CHANCE? IS IT MISFORTUNE?
35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AKILLI HAKAN,TATAR SEFA,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ÖZER HÜSEYİN,YAVUZ YUNUS EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. What ıs more ımportant: the symptom? or the test?
6th Intercontinental Emergency Medicine Congres, 6 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
Akıllı Nazire Belgin,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH,TATAR SEFA,Kıncı Emin Cihan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Cannabınoıd-Related Brugada Pattern
6th Intercontinental Emergency Medicine Congres, 6 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
Akıllı Nazire Belgin,İÇLİ ABDULLAH,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,TATAR SEFA,Kutlu Samet
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Acute Coranary Syndrome Case Wıth Atıpıc Prezentatıon
6th Intercontinental Emergency Medicine Congres, 6 th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
Akıllı Nazire Belgin,AKILLI HAKAN,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH,TATAR SEFA,Kabınkara Emrullah
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. EKG de kafa karışıklıklarıPacemaker ve KRT EKG’xxsi sorunlar için ip uçları
33. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ARIBAŞ ALPAY
Aktif
Türkçe
9. Primer hiperlipidemili hastalarda plazma mir-33, mir-122, mir-758, mir-370, mir-378/378, mir-27, mir-335 ve mir-143 seviyeleri
Uluslar Arası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi
YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,Can Ümmü Gülsüm,Alpaydın Mehmet Sertaç,ARIBAŞ ALPAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Akut miyokard infarktüsünde serum YKL 40 ın rolü
XIV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
Can Ü, Yerlikaya FH, Toker A, Arıbas A, Akbuğa K
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. Serum level of Supar and YKL 40 a new biomarker in patients with acute myocardial infarction
IFCC WorldLab
Can Ü, Yerlikaya FH, Toker A, Arıbas A, Akbuğa K
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
13. Sol ventrikülde trombüs ile komplike olmuş Takotsubo sendromu
Stent for Life, girişimsel zor olgular ve komplikasyonlar oturumu. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji-Bahar (Kardiyo Bahar) Güncellemesi
Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Mehmet Kayrak, Mehmet Yazıcı, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
14. Is there a role of Implantable Cardioverter Defibrillator ICD in patients with Left Ventricular Assist Device LVAD
30th Turkish Cardiology Congress with International Participation
İlknur Can, Hasan Gök, Alpay Arıbaş, İbrahim Erdoğan, Venkatakrishna Tholanakanhalli
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. Frequency of masked hypertension in prediabetic patients
30th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Alpay Arıbaş., Mehmet Kayrak, Turyan Abdulhalikov, Füsun Zeynep Arıbaş, Orkide Kutlu, Mehmet Yazıcı
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. The relationship between Neutrophil Lymphocyte ratio and myocardial ischemia in dobutamine stress echocardiography
29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Hakan Akıllı, Mehmet Kayrak, Hajrudin Alibasiç, Alpay Arıbaş, Oğuzhan Yıldırım, Mustafa Karanfil, Ahmet Lütfi Sertdemir, Ufuk Tan Bayram, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. The effects of C Reactive protein and procalcitonin levels on mortality in sepsis
7th European Congress on Emergency Medicine
Gul M, Harmankaya A, Cander B, Girişgin AS, Ergin M, Aribas A, Kaya H, Duran A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Atriyal fibrilasyon hastalarında uyku kalitesi
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Hajrudin Alibasiç, Turyan Abdulhalikov, Mehmet Gündüz, Alpay Arıbaş, Mehmet Yazıcı, Kurtuluş Özdemir
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Normotansif Tip II Diabetes Mellitus hastalarında serum asimetrik dimetil arjinin seviyelerinin subjektif uyku kalitesi ile ilişkisi
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Mehmet Kayrak, Mehmet Tekinalp, Hajrudin Alibasiç, Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Serkan Yıldırım, Alparslan Taner, Ali Ünlü
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Akut iskemik inme ile başvuran hastalarda P dalga dispersiyonunun olası öngördürücü değerinin incelenmesi
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Umuttan Doğan, Ebru Apaydın Doğan, Mehmet Tekinalp, Osman Serhat Tokgöz, Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök, Betigül Yürüten
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kardiyovasküler otonom nöropati ve serum asimetrik dimetil arjinin seviyesi arasındaki ilişki
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Mehmet Tekinalp, Mehmet Kayrak, Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Alpaslan Taner, Ali Ünlü
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Akut koroner sendrom ile başvuran hemofili hastasına perkütan koroner girişim
Stent for Life, girişimsel zor olgular ve komplikasyonlar oturumu. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji-Bahar (Kardiyo Bahar) Güncellemesi
Alpay Arıbaş, Mehmet Yazıcı, Hakan Akıllı, Abdullah İçli, Mehmet Kayrak, Ufuktan Bayram, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. AFTER Atrial Fibrillation in Turkey Epidemiologic Registry çalışması atriyal fibrilasyonlu hastalarda inme belirteçleri
XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Faruk Ertaş, Hasan Kaya, Mehmet Kanadaşı, Murat Yüksel, Çağlar Emre Çağlıyan, Nuri Köse, Göksel Açar, Nihan Kahya Eren, Mustafa Oylumlu, Bayram Köroğlu, Alpay Arıbaş, Mehmet Zihni Bilik, Hakan Özhan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Electrocautery led to electromagnetic interference and post surgical inappropriate sensing events revealing electrocautery induced implantable cardioverter defibrillator lead failure
30th Turkish Cardiology Congress with International Participation
İlknur Can, Alpay Arıbaş, Yüksel Dereli, Venkatakrishna Tholanakanhalli
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Distribution of pathogens in cardiovascular implantable electronic device infections in Turkey
30th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Mesut Aydın, Murat Yüksel, Abdulkadir Yıldız, Zeynettin Kaya, Alpay Arıbaş, Kenan Demir, Nihat Polat, Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Halit Acet, Murat Çaylı, Yahya İslamoğlu, Mehmet Sıddık Ülgen, Hakan Özhan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Diyabetik ve diyabetik olmayan morbid obez kadınlarda serum eser element durumu
XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
Fatma Hümeyra Yerlikaya, Aysun Toker, Alpay Arıbaş
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Nötrofil Lenfosit oranıyla başarılı bir elektriksel kardiyoversiyondan sonra atriyal fibrilasyon nüksü arasındaki ilişki
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Kenan Demir, Çetin Duman, Hajrudin Alibasiç, Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. AFTER Atrial Fibrillation in Turkey Epidemiologic Registry çalışması atriyal fibrilasyonu olan hastalarda etkin INR düzeyine ulaşma belirteçleri
XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Alpay Arıbaş, Mehmet Ata Akıl, Mehmet Gül, Mehmet Zihni Bilik, Nuri Köse, Oğuz Akkuş, Ekrem Yeter, Serkan Bulur, Necdet Özaydoğdu, Rüstem Yılmaz, Hakan Özhan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Romatizmal mitral darlığı olgularında mitral balon valvüloplastisinin sol ventrikül miyokart performans indeksi üzerine akut ve orta dönem etkileri Bir doku doppler çalışması
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Kurtuluş Özdemir, Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Hajrudin Alibasiç, Mehmet Kayrak, Gökhan Altunbaş
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Sol atriyal apendiks trombüsü olan hastada başarılı perkütan mitral balon valvüloplastisi Ülkemizden bildirilen ilk vaka
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Gökhan Altunbaş, Kurtuluş Özdemir
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Erkeklerde serum ürik asit düzeyi ile koroner arter hastalığı varlığı ve yaygınlığı arasındaki ilişki
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Mehmet Kayrak, Umuttan Doğan, Gökhan Altunbaş, Ahmet Özgür Başarır, Hasan Gök
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Electrical storm associated with H1N1 infection
6th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Doğan U, Can İ, Arıbaş A, Düzenli MA, Yazıcı M, Erayman
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Is measurement of tissue doppler left ventricular tei index associated with sepsis mortality
7th European Congress on Emergency Medicine
Gul M, Harmankaya A, Akilli H, Abdukhalikov T, Cander B, Girisgin AS, Aribas A, Ergin M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Tpe Tpe dispersion and Tpe Qt ratio as risk markers of malign ventricular arrytmia in patients with rheumatoid arthritis
7th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Tekinalp M, Kayrak M, Sallı A, Bacaksız A, Arıbaş A, Akıllı H, Küçüksen S
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Effect of beta blocker teraphy on heart rate variability in heart failure
7th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Sizer M, Akıllı H, Demir K, Yazıcı M, Kayrak M, Arıbaş A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. Serial cardiac marker measurements in patients developing coronary artery reocclusion and or side branch occlusion after primary percutaneous coronary intervention in acute ST segment elevation myocardial infarction
6th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.
Açıkel M, Arıbaş A, Aksakal E, Sevimli S, Arslan Ş, Karakelleoğlu Ş
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. AFTER Atrial Fibrillation in Turkey Epidemiologic Registry çalışması Non valvüler atriyal fibrilasyonlu hastalarda CHA2DS2VASc skoru ile inme riski ve profilaktik ilaç kullanımının değerlendirilmesi
XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Nihan Kahya Eren, Faruk Ertaş, Hasan Kaya, Selçuk Gedik, Çağlar Emre Çağlıyan, Ziya Şimşek, Mehmet Gül, Mesut Aydın, Bülent Vatan, Alpay Arıbaş, Göksel Açar, Mehmet Ali Elbey, Mehmet Sıddık Ülgen
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Koroner arter hastalarında transkripsiyon faktörü MEF2A gen mutasyonlarının taranması
XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Ersöz Nilay, Hepdoğru Melda, Can İlknur, Arıkoğlu Hilal, Paydak Ferhan, Gök Hasan, Arıbaş Alpay
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Serum trace element status of diabetic and nondiabetic morbid obese females
AACC Annual Meeting and Clinical Lab Expo
F Yerlikay, A Toker, A Aribas
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Pacemaker stress Echocardiography for differantial diagnosis of low output low gradient aortic stenosis
6th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Doğan U, Akıllı H, Arıbaş A, Arslan R, Soylu A, Tokaç M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. AFTER Atrial Fibrillation in Turkey Epidemiologic Registry çalışması atriyal fibrilasyonlu hastalarda antikoagülan kullanımı ve ilaç uyumunun değerlendirilmesi
XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Faruk Ertaş, Hasan Kaya, Serkan Bulur, Tolga Çimen, Zekeriya Kaya, Selçuk Gedik, Alpay Arıbaş, Abdulkadir Yıldız, Mehmet Ata Akıl, Çağlar Emre Çağlıyan, Nihan Kahya Eren, Murat Yüksel, Mehmet Sıddık Ülgen
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Our experiences of dobutamine stress echocardiography
29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Hakan Akıllı, Mehmet Kayrak, Hajrudin Alibasiç, Alpay Arıbaş, Umuttan Doğan, Mehmet Yazıcı, Hasan Gök, Kurtuluş Özdemir
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. The Relationship Between Red Blood Cell Distribution Width and Myocardial Ischemia in Dobutamine Stress Echocardiography
29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Hakan Akıllı, Mehmet Kayrak, Alpay Aribas, Hajrudin Alibasic, Oguzhan Yildirim, Ahmet Lütfi Sertdemir, Kurtulus Ozdemir
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Are Measurements of Tissue Doppler left ventricular Sm Em andA m values associated with sepis mortality
7th European Congress on Emergency Medicine
Gul M, Harmankaya A, Akilli H, Abdulhalikov T, Cander B, Kocak S, Ergin M, Aribas A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. The effects of long term beta blocker treatment on myocardial performance index in congestive heart failure
The Eleventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography
Aygul N, Ozdemir K, Aydın MU, Duzenli MA, Aribas A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. Tip 2 diabetes mellitus lu hastalarda kardiyovasküler otonom nöropati ile ilişkili risk faktörleri
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Ahmet Soylu, Mehmet Tekinalp, Mehmet Kayrak, Alpay Arıbaş, Gökhan Altunbaş
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Apical Balloning syndrome Takotsubo cardiomyopati A case report
7th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Tekinalp M, Akıllı H, Arıbaş A, Duman Ç, Alihanoğlu Yİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Is measurement of tissue doppler right ventricular tei index associated with sepsis mortality
7th European Congress on Emergency Medicine
Gul M, Harmankaya A, Akilli H, Abdukhalikov T, Cander B, Aribas A, Ergin M, Akilli B
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Atriyal fibrilasyon hastalarında elektriksel kardiyoversiyonla sinüs ritmini geri döndürmenin hastanın bildirdiği uyku kalitesi üzerine etkisi
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Hajrudin Alibasiç, Turyan Abdülhalikov, Oguzhan Yıldırım, Alpay Arıbaş, Mehmet Yazıcı, Kurtuluş Özdemir
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Romatizmal mitral darlığı olgularında mitral balon valvuloplastinin sağ ventrikül fonksiyonları üzerine akut ve orta dönem etkileri
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Kurtuluş Özdemir, Mehmet Kayrak, Hajruddin Alibasiç
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Akut pulmoner embolide nötrofil lenfosit oranının 30 günlük mortaliteyi öngördürmede değeri Retrospektif gözlemsel bir çalışma
XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Mehmet Kayrak, Halil İbrahim Erdoğan, Yalçın Solak, Enes Elvin Gül, Oğuzhan Yıldırım, Murat Erer, Hakan Akıllı, Taha Tahir Bekçi, Belgin Akıllı, Alpay Arıbaş, Mehmet Yazıcı, Hasan Gök
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Acute anterior miyocardial infarction due to coronary artery spasm trigerred by psychosocial trauma in a young adult patient
7th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Arıbaş A, Tekinalp M, Akıllı H, Alihanoğlu Yİ, Özdemir K
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. Effect of increasing doses of aspirin on aspirin resistance in patients with diabetes mellitus
European Society of Cardiology Congress
Dogan Y, Duzenli MA, Ozdemir K, Aygul N, Soylu A, Tokac M, Aribas A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. The relationship among thiazide like diuretic uric acid and erectile dysfunction in hypertensive subjects
29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Alpay Arıbaş, Mehmet Kayrak, Şeref Ulucan, Ahmet Keser, Kenan Demir, Hayrudin Alibaşiç, Hakan Akıllı, Yalçın Solak, Ahmet Avcı, Yaşar Turan, Zeynettin Kaya, Hüseyin Katlandur, Mehmet Kanbay
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
55. Epicardial adipose tissue and atherosclerosis in patients with familial mediterranean fever
ACR/ARHP Annual Meeting
Kucuk A, Solak Y, Akilli H, Yildirim O, Guler I, Ucar R, Aribas A, Ozbek O, Kayrak M, Tunc R
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
56. Progesteron tedavisi başlanmasını takiben ani bradikardi sonrası gelişen senkop
16. Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi
Mustafa Dağlı, Alpay Arıbaş
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Tip 2 diabetes mellitus hastalarında kardiyovasküler otonom nöropati sıklığı
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Mehmet Tekinalp, Ahmet Soylu, Alpay Arıbaş
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. An unusual electrocardiographic presentation of occlusion of the left anterior descending artery inferolateral ST segment elevation
7th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Dogan U, Tekinalp M, Can İ, Arıbaş A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
59. Ventricular septal rupture complication of acute myocardial infarction secondary to coronary artery embolism in a patient with atrial fibrillation
7th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Akıllı H, Tekinalp M, Arıbaş A, Duman Ç
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
60. Correlations between neutrophil gelatinase related lipocalin right ventricular dysfunction and in hospital prognosis
30th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Ahmet Özgür Başarır, Alpay Arıbaş, Mehmet Kayrak, Aysun Toker, Kenan Yavuz, Hakan Akıllı, Abdullah İçli, Umuttan Doğan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
61. Left ventricular apical thrombus secondary to Takotsubo syndrome
6th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Akıllı H, Arıbaş A, Doğan U, Karaarslan Ş, Düzenli MA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
62. The value of axial diameters and obstruction scores for determining the echocardiographic right ventricular dysfunction in acute pulmonary embolism
29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Alpay Arıbaş, Suat Keskin, Hakan Akıllı, Mehmet Kayrak, Halil İbrahim Erdoğan, İbrahim Güler, Oğuzhan Yıldırım,Taha Tahir Bekçi
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
63. White coat hypertension and poor sleep quality
29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Zeynettin Kaya, Mehmet Kayrak, Kenan Demir, Mehmet Gündüz, Hayruddin Alibasiç, Mustafa Karanfil, Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Abdullah İçli
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
64. The role of ischemia modified albumin in acute pulmonary embolism
29th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Zeynettin Kaya, Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Gökhan Altunbaş, Aysun Toker, Aysel Kıyıcı, Mehmet Gündüz, Hayruddin Alibasic, Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Abdullah Tuncez
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
65. Kounis Syndrome First case due to propyphenazone in Turkey
6th Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
Arıbaş A, Sizer M, Doğan U, Akıllı H, Gök H
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
66. Two vascular variations in one patient Splenic artery directly originating from abdominal aorta truncus hepatogastrica and retroaortic left renal vein
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Güler İ, Yılmaz MT, Keskin S, Arıbaş A, Akın D, Akcan M, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
67. Is there a role of Implantable Cardioverter Defibrillator ICD in patients with Left Ventricular Assist Device LVAD
The 7th Asia-Pacific Heart Rhythm Scientific Session
Can İ, Gök H, Aribas A, İbrahim Erdoğan, Venkatakrishna Tholanakanhalli
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
68. Serum and saliva levels of ischemia modified albumin in patients with acute myocardial infarction
20th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation
Aysun Toker, Alpay Arıbaş, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Erkan Tasyurek, Kürşat Akbuğa
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
69. The Association of total sialic acid levels with malondialdehyde levels and metabolic and anthropometric variables in obese people
20th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation
Fatma Hümeyra Yerlikaya, Aysun Toker, Hümeyra Çiçekler, Alpay Arıbaş
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. Effect of serum uric acid on the positive predictive value of dobutamine stress echocardiography
30th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Alpay Arıbaş., Hakan Akıllı, Mehmet Kayrak, Hayrudin Alibasiç, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Lütfi Sertdemir, Mustafa Karanfil, Kurtuluş Özdemir
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
71. Clinical characteristics and outcomes of cardiovascular implantable electronic device infections in Turkey
30th Turkish Cardiology Congress with International Participation
Mesut Aydın, Abdulkadir Yıldız, Zeynettin Kaya, Zekeriya Kaya, Alpay Arıbaş, Nazmiye Çakmak, Baktash Morrad, İbrahim Dönmez, Ahmet Avcı, Kenan Demir, Emre Çağlıyan, Murat Yüksel, Nihat Polat, Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Halit Acet, Nejdet Özaydoğdu, Fethullah Kayan, Murat Çaylı, Said Alan, Mehmet Sıddık Ülgen, Hakan Özhan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. Sol atriyal total elektro mekanik süre üzerine mitral valvüloplastinin etkisi Atriyal doku dopler çalışması
XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Hakan Akıllı, Kurtuluş Özdemir, Mehmet Kayrak, Hajruddin Alibasiç, Alpay Arıbaş
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe