Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALPAY ARIBAŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : aaribas@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Akut pulmoner emboli' de nötrofil gelatinaz ilişkililipokalin' in sağ ventrikül disfonksiyonu ve hastane içi prognoz ile ilişkisi
AHMET ÖZGÜR BAŞARIR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
2. Kalp yetmezliği hastalarında diyastolik global longitudinal strain rate mortalite, rehospitalizasyon ve yatış süresi ile ilişkili midir?
SEFA TATAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020