Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. HACI HASAN ESEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

E-posta : hesen@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Mesanenin ürotelyal tümörlerinde immunhistokimyasal CerbB-2, P53, P27, IGF-1 ve Survivin ekspresyonunun tümör histolojik derecesi ve invazivliği ile ilişkisi
FATMA CAVİDE SÖNMEZ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
2. Prostat adenokarsinomu tanısında bazal hücre markırları: Yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin (HMWCK) ve P63 ekspresyonlarının karşılaştırılması
ASLI MENGELOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Patoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
3. Mikst tipte hücre morfolojisine sahip gastrointestinalstromal tümörlerde mitoz sayısının hücre tipi ile ilişkisi
FULYA GÖKALP
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020