Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. RUHUŞEN KUTLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

E-posta : rkutlu@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ve Personellerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi.
19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th - 20th September 2020
KUTLU RUHUŞEN,DEMİRBAŞ NUR,Hatır Emre
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin El Hijyeni ve Güvenli Kesici-Delici Alet Kullanımına Yönelik Tutum ve Bilgi Düzeyleri.
19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congss 17th - 20th September 2020
DEMİRBAŞ NUR,KUTLU RUHUŞEN,TERLEMEZ ARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Demirbaş N, Kutlu R. Fibromiyaljide Hastalık Şiddetinin D Vitamini Düzeyi veİnflamatuar Belirteçler ile İlişkisi. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2020 Sözel Bildiriler (Tam metin)
19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
Demirbaş Nur,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Periyodik sağlık muayenesi için başvuran hastada tübüler adenomatöz polip saptanması: Olgu sunumu. Hatır AE, Kutlu R, Yavuzer E. 17th - 20th September 2020 (Poster Sunum PP-152).
19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
Hatır Ahmet Emre,KUTLU RUHUŞEN,YAVUZER ENGİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. Kutlu R, Tekin C. Bir Medikososyal Polikliniğine 2019 Yılı İçerisinde Başvuran Hasta Profili. 17th - 20th September 2020 (Poster Sunum PP-156).
19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
KUTLU RUHUŞEN,Tekin Canan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Demirbaş N, Kutlu R, Terlemez A. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin El Hijyeni ve Güvenli Kesici-Delici Alet Kullanımına Yönelik Tutum ve Bilgi Düzeyleri. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th - 20th September 2020 (Sözlü Sunum OP-388)
19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress
Demirbaş Nur,KUTLU RUHUŞEN,TERLEMEZ ARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ve Personellerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 17th - 20th September 2020 (Sözlü Sunum OP-359)
19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
KUTLU RUHUŞEN,TERLEMEZ ARSLAN,Demirbaş Nur,Hatır Emre
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Hipotiroidili hastalarda visseral adipozite indeksi
40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
pekgör selma,DURAN CEVDET,KUTLU RUHUŞEN,SOLAK İBRAHİM,PEKGÖR AHMET,ERYILMAZ MEHMET ALİ
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
21. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi.
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
KUTLU RUHUŞEN,TERLEMEZ ARSLAN,KARADEMİRCİ MEDİNE MERVE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Çoklu ilaç kullanan yetişkin bireylerin tedaviye uyumu ve öz-etkililik düzeyleri
4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
Demirbaş Nur,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. İlköğretim 3.ve 4. sınıf öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığının obezite ile ilişkisi: Konya örneği
18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
Koçakoğlu Umut,KARAOĞLU NAZAN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. ANTROPOMETRİK İNDEKSLERİN METABOLİK SENDROM VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ
18. Uluslararası DoğuAkdeniz Aile Hekimliği Kongresi
DEMİRBAŞ NUR,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. FREQUENCY OF SMOKING IN THE PRIMARYAND SECONDARY SCHOOL TEACHERS
FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE
KUTLU RUHUŞEN,YESİLDAG KERİM,CAVDARCI YAMAN FERAHNUR,TASER SADIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. GENDER ROLE PERCEPTIONS OF THE INTERN DOCTORSWHO HAD INTERNSHIP IN FAMILY MEDICINE
FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE –
CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. MERAM TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN AKADEMİK BİR ÇALIŞMA OLARAK KİTAP YAZMA DENEYİMİ
EAB KONGRESİ 2018
KARAOĞLU NAZAN,OLGUN ZEYNEP,AYDIN TEVHİD,URGAN LATİFE,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Obezite İle Yeme Davranışı, Beden Algısı Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 9-12 Kasım 2017.
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
ELÇİ BOĞAZ MAŞİTE,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN,BÜYÜKYÖRÜK CENNET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. TheRelatıonshıp Between Sex Steroıds,Insulın Resıstance And Body Composıtıons In Obese Women: A Case Control Study
17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 10-13 May, Adana, Turkey, 2018,
SAYIN SEHER,KUTLU RUHUŞEN,KULAKSIZOĞLU MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. GENDER ROLE PERCEPTIONS OF THE INTERN DOCTORSWHO HAD INTERNSHIP IN FAMILY MEDICINE
FOURTH INTERNATIONALJUBILEE CONGRESSOF GENERAL/FAMILY MEDICINE
CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Obezite İle Yeme Davranışı, Beden Algısı Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress10-13 May, Adana, Turkey, 2018,
ELÇİ BOĞAZ MAŞİTE,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN,BÜYÜKYÖRÜK CENNET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. . Evaluation of Anxiety, Depression Level And Quality Of Life in Migraine Patient.
. 22nd WONCA World Conference Primary Care in the Future: Professional Excellence.October17-21, 2018, Seoul, Korea
KUTLU RUHUŞEN,BÜYÜKYÖRÜK CENNET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Frequency of Smokıng in Necmettin Erbakan Unıversıty staff.
. 22nd WONCA World Conference Primary Care in the Future: Professional Excellence.October17-21, 2018, Seoul, Korea
KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğinde Bir Yıl İçinde Yapılan Erişkin Aşılarının Değerlendirilmesi.
17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress10-13 May, Adana, Turkey, 2018
YüceEsen Pınar,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Evaluation of Changes in Hematological Parameters, Lipid Profile and Depressive Symptoms Before and After Smoking Cessation Treatment
22nd WONCA World Conference Primary Care in the Future: Professional Excellence.October17-21, 2018, Seoul, Korea
KUTLU RUHUŞEN,Dağıstan Fatma
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. MERAM TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA: TEZ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
EAB CONGRESS 2018
KARAOĞLU NAZAN,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN,İYİSOY MEHMET SİNAN,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. THE EFFECTS OF SMOKING ON LUNG AGE AND RESPIRATORY PERFORMANCE
17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
DEMİRBAŞ NUR,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. FİBROMİYALJİLİ HASTALARDA AĞRI, DEPRESYON VE UYKULULUK DURUMU
17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
DEMİRBAŞ NUR,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Evaluation of Geriatric Patients Admitting to Emergency Service due to Traffic Accidents.
5th Conference of AGPFMSEE,
CİHAN FATMA GÖKŞİN,Meşin M Zahid,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Uǧur M, Kutlu R, Kilinç I. The effects of cigarette smoking on vascular endothelial growth factor and inflammation markers. Budva, Montenegro, 25 - 28 May 2017
5th Conference of AGPFMSEE,
UĞUR MERVE,KUTLU RUHUŞEN,KILINÇ İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Işiklar-Ozberk D, Kutlu R, Kilinc I. The comparison of urine iodine concentration and thyroid function tests with breast milk iodine levels in newborns and their mothers.
5th Conference of AGPFMSEE,
IŞIKLARÖZBERK DERYA,KUTLU RUHUŞEN,KILINÇ İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. The relationship between vitamin e, vitamin c and total antioxidant status, total oxidant status levels in smoker and nonsmoker men.
5th Conference of AGPFMSEE,
KARADEMİRCİ MEDİNE MERVE,KUTLU RUHUŞEN,KILINÇ İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olanlarda Sarkopeninin Solunum Fonksiyon Testleri ve Pletismografi Ile Değerlendirilmesi. Kayseri, 6-9 Nisan 2017.
10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
CİHAN FATMA GÖKŞİN,Demircioğlu Havva,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. Kutlu R, Cihan FG, Demircioğlu H. Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerde Serum Α-Klotho Düzeylerinin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Olan Etkileri.
10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN,Demircioğlu Havva
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlisi Hekimlerin Mobbing ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi.
10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
Urgan Latife,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Konya İlinde Yaşayan 65 Yaş Üstü Geriatrik Bireylerde Yaşam Kalitesi, Beslenme Ve Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi.
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
Demircioğlu Havva,KUTLU RUHUŞEN,YüceEsen Pınar,Demirbaş Nur
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Uzun L, Kutlu R, Çalışkan Ü, Tokgöz H. Beta Talasemi Majorlu Hastalarda İskemik Modifiye Albumin (İMA) Seviyesi ve Kardiyak Komplikasyonlarla İlişkisi.
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
Urgan Latife,KUTLU RUHUŞEN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının, Aleksitimi Boyutları ve Sosyal Destek İle İlişkisi.
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
YüceEsen Pınar,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Evaluation of ankle-brachial indeks and framingham risk scores in healthy-looking individuals.
5th Conference of AGPFMSEE,
KUTLU RUHUŞEN,ÖKSÜZ AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. The effects of bone mineral density on pain, depression and life quality in fibromyalgia syndrome.
5th Conference of AGPFMSEE,
Demirbaş Nur,KUTLU RUHUŞEN,KOCABAŞ HİLAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. Frequency and affecting factors of premenstrual syndrone among Turkish female university students
5th Conference of AGPFMSEE,
KUTLU RUHUŞEN,Demirbaş Nur,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. BRUCELLA SACROILIITIS IN A PATIENT PRESENTING WITHWALKING DISORDER
V Conference AGPFM SEE
CİHAN FATMA GÖKŞİN,KARADEMİRCİ MEDİNE MERVE,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. 8 Yaşında Sağlıklı Bir Kız Çocuğunda Kısa Süreli Kortikosteroid Tedavisiyle Reaktive Olan Herpes Zoster: Bir Olgu Sunumu. Konya, 9-12 Kasım 2017.
11. Aile Hekimliği Araştırma Günleri (AHAG),
BÜYÜKYÖRÜK CENNET,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. The effects of smoking on platelet count, mean platelet volume and cardiovascular risk factors: a case-control study.
5th Conference of AGPFMSEE
KUTLU RUHUŞEN,Demirbaş Nur
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
56. Family physicians approach and knowledge about the use of child car safety seats and seat belts
Wonca Europe Conference
CİHAN FATMA GÖKŞİN,Gökgöz Durmaz Funda,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
57. Çalışan annelerde emzirme sürecinde etkili olan faktörler
9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 10-13 Kasım 2016, Aydın.
CİHAN FATMA GÖKŞİN,Işıklar Özberk Derya,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Türkçe
58. Bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde doğum yapan annelerin ve yenidoğanların özellikleri
9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri,10-13 Kasım 2016, Aydın.
Işıklar Özberk Derya,KUTLU RUHUŞEN,Kılıçaslan AÖ
Aktif
Türkçe
59. Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi
. 5. International Trakya Family Medicine Congress.
Öksüz Ahmet,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Türkçe
60. Travma veya cerrahi öyküsü olmayan kolda epidermal kist Olgu sunumu
16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26-29 Mayıs 2016, Adana
UĞUR MERVE,KARADEMİRCİ MEDİNE MERVE,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Türkçe
61. Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sigara bağımlılığının değerlendirilmesi
16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2016, Adana
Işıklar Özberk Derya,KUTLU RUHUŞEN,Gök Hasan,Demirbaş Nur,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
İngilizce
62. Evaluation of self esteem body image and childhood trauma in obese women over 18 years old
Wonca Europe Conference
Duran Karagülmez Ayşe,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
İngilizce
63. Evaluation of breast cancer risk levels and its relation with breast self examination on practices in women
Wonca Europe Conference
KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
İngilizce
64. Sociodemographic features and smoking status in female infertility
Wonca Europe Conference 15 -18 June 2016
KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
İngilizce
65. Evaluation of depression and related factors in the medical residents
Wonca Europe Conference 15 -18 June 2016
CİHAN FATMA GÖKŞİN,Başpınar Recep,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
İngilizce
66. Karademirci M Kutlu R Cihan FG Erişkin hastada epidermal inklüzyon kisti Olgu sunumu
Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2015
KARADEMİRCİ MEDİNE MERVE,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Pnömoni olgusu 28 31 Mayıs 2015 Konya poster
Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2015
GÜZELDÜLGER MERVE,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Ebstein Barr virus enfeksiyonuna bağlı lenfadenopati olgusu
Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2015
ELÇİ BOĞAZ MAŞİTE,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
69. Halsizlik ve burun kanamsı şikayeti ile başvuran B12 eksikliği ve Brucella Olgu Sunumu
Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2015,
Çıngı Kilis Gülsüm,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
70. Obstriktif Uyku Apne Sendromlu hastada Tip 2 Diyabetes Mellitus DM olgusu
Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2015
Biçer Ümmiye,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN,YOSUNKAYA ŞEBNEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
71. Adet düzensizliği ve galaktore ile başvuran hipofiz makroadenomu Prolaktinoma Olgu Sunumu
Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2015, 28-31 Mayıs 2015,
Keskinkılıç Ayşegül,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
72. Bir periyodik ateş tablosu PFAPA sendromu Olgu Sunumu
Aile Hekimleri Ulusal Kongresi 2015
BÜYÜKYÖRÜK CENNET,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
73. The Relationship Between Sex Hormone Binding Globulin and Metabolic Syndrome Parameters with Obesity in Premenopausal Women
Wonca Europe 2015
Sayın S,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
74. The comparison of the vitamin D levels between the pregnant women with gestational diabetes mellitus and the pregnant women with normal glucose tolerance test results
Wonca Europe 2015
Pekgör Se,Başaran M,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
75. The effects of menopausal symptoms in climacteric women on marital adjustment and sexual life
Wonca Europe 2015
Can Turhan Z,CİHAN FATMA GÖKŞİN,KUTLU RUHUŞEN,ECİRLİ ŞAMİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
76. Perceived Stress and State and Trait Anxiety Levels of Intern Medical Students
Wonca Europe 2015
CİHAN FATMA GÖKŞİN,KARADEMİRCİ MEDİNE MERVE,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
77. Frequency of depression and other risk factors in patients with obstructive sleep apnea syndrome
4th Conference AGPFMSEE
KUTLU RUHUŞEN,YOSUNKAYA ŞEBNEM,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
78. The Relationship between hs CRP Levels and Cardiovascular Risks in Obese Individuals
4th Conference AGPFMSEE
KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
79. An Epidermal Inclusion Cyst in arm a case report
4th Conference AGPFMSEE
KARADEMİRCİ MEDİNE MERVE,KUTLU RUHUŞEN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
80. The evaluation of Research Assistants in Terms of Burn out and Percieved Stress Parameters
4th Conference AGPFMSEE
CİHAN FATMA GÖKŞİN,Başpınar R,KUTLU RUHUŞEN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce