Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. RUHUŞEN KUTLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

E-posta : rkutlu@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Psöriasis hastalarında total oksidan kapasite(TOS), total antioksidan kapasite(TAS), iskemik modifiye albumin(İMA), mikroRNA(miRNA) seviyesi ile psöriasis alan şiddet indeksi(PASI) ile ilişkinin incelenmesi
Psöriasis hastalarında total oksidan kapasite(TOS), total antioksidan kapasite(TAS), iskemik modifiye albumin(İMA), mikroRNA(miRNA) seviyesi ile psöriasis alan şiddet indeksi(PASI) ile ilişkinin incelenmesi
Tamamlandı
Aktif
2. OBEZ HASTALARDA AKUPUNKTUR ÖNCESİ VE SONRASI SERUM LEPTİN VE NESFATİN-1 DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Tamamlandı
Aktif
3. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlarda sarkopeninin solunum fonksiyon testleri ve pletismografi ile değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
4. Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı olan bireylerde hastalık süresi ve sigara içme durumu ile Alfa - Klotho geni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı olan bireylerde hastalık süresi ve sigara içme durumu ile Alfa - Klotho geni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
5. Sigaranın Leptin ve Adiponektin Seviyeleri Üzerindeki Etkisi
Sigaranın Leptin ve Adiponektin Seviyeleri Üzerindeki Etkisi
Tamamlandı
Aktif
6. Akademik gelişimi destekleme projesi
Devam Ediyor
Aktif
7. Fibromiyalji hastalarında kemik mineral yoğunluğunun ağrı depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkileri
Tamamlandı
Aktif
8. OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU OUAS HASTALARDA SERUM GHRELİN OMENTİN 1 DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tamamlandı
Aktif
9. Antioksidan Vitaminler E C Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Sigaranın Etkisi
Tamamlandı
Aktif
10. Sigara İçen Bireylerde Vasküler Endotelyal Growth Faktör VEGF ile Enflamasyon Belirteçlerinin Kan Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Fonksiyonel Parametrelerle Arasındaki İlişki
Tamamlandı
Aktif
11. 18 Yaş Üstü Erişkinlerde Tetanoz İmmunglobulin G Düzeyi Ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi
Tamamlandı
Aktif
12. Sık Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda İdrar Kotinin Düzeyi ile Pasif Sigara İçiciliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
13. Obez Olan ve Olmayan Kadınlarda Seks Steroidleri ve İnsülin Direnci İle Vücut Kompozisyonları Arasındaki İlişki Vaka Kontrol Çalışması
Tamamlandı
Aktif
14. Gebe Kadınlarda ve Yenidoğan Kord Kanında Vitamin D Seviyesi ve Bunun Doğum Ölçüleri İle İlişkisi
Tamamlandı
Aktif
15. Frequency Severity and Risk Factors Of Restless Legs Syndrome in Hemodialysis Patients
Tamamlandı
Aktif
16. Yenidoğan Ve Annelerinde İdrar İyotu Ve Tiroid Fonksiyon Testleri İle Anne Sütü İyot Düzeyinin Karşılaştırılması
Tamamlandı
Aktif
17. Postmenapozal Kadınlarda Frax Skoru Kullanılarak On Yıllık Kırık Riski İhtimalinin Değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
18. Sigara Kullananlarda Total Antioksidan Status TAS Total Oksidan Status TOS ve Paraoksonaz PON1 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
19. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine Müracaat Eden 20 Yaş ve Üzerindeki Hipertansif Hastalarda Spot İdrarda Mikroalbuminüri Düzeyi ve End Organ Hasarının İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
20. Sigara İçen ve İçmeyen Gebe Kadınlarda Plasenta Kadmiyum Kurşun Çinko Bakır ve Demir Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
21. Konya ve Çevresinde Çocuk ve Adölesanlarda Guatr Prevalansı
Tamamlandı
Aktif
22. Konya ve Çevresi Adölesanlarda Tip 2 Diabet
Tamamlandı
Aktif
23. Akut Solunum Sistemi Enfeksiyonuna Yol Açan 5 Mikroorganizmanın Real Time PCR Teknolojisi ile Hızlı Tanısı
Tamamlandı
Aktif
24. Sigara Bırakmada Elektroakupunktur Tedavisinin Etki Mekanizmaları
Tamamlandı
Aktif
25. Sigaranın Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkilerine Sosyal ve Medikal Yaklaşımlar
Tamamlandı
Aktif
26. İnfertil Erkeklerde Y kromozomu Mikrodelesyonlarının İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
27. İnfertil Erkeklerde Sigara Kullanımının Anoploidiye olan Etkisinin Fish Yöntemi ile incelenmesi
GENETİK
Tamamlandı
Aktif