Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. RUHUŞEN KUTLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

E-posta : rkutlu@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
3. 65 yaş üstü bireylerde Mini Mental Test üzerine nutrisyonel durum, sosyodemografik özellikleri ve diğer sağlık değişkenlerinin etkisi
Sadık Taşer Prof Dr Ruhuşen Kutlu
/ /
Tıpta Uzmanlık
4. Obez Hastalarda Akupunktur Öncesi ve Sonrası Serum Leptin ve Nesfatin-1 Düzeylerindeki Değişiklikler
Tevhid Aydın Prof.Dr. Ruhuşen KUTLU
/ /
Tıpta Uzmanlık
5. Psöriasis hastalarında total oksidan kapasite (TOS), total antioksidan kapasite (TAS), iskemik modifiye albumin (İMA), mikroRNA (miRNA) seviyesinin ölçülmesi ve psöriasis alan şiddeti indeksi (PASI) ile ilişkisi
Latife UZUN Prof.Dr. Ruhuşen KUTLU
/ /
Tıpta Uzmanlık
6. Sigara bırakmada kullanılan medikal tedavi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması
Zeynep Olgun Prof.Dr. Ruhuşen KUTLU
/ /
Tıpta Uzmanlık
7. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının, Aleksitimi Boyutları ve Sosyal Destek İle İlişkisi
Pınar Yüce ESEN Prof.Dr. Ruhuşen KUTLU
/ /
Tıpta Uzmanlık
8. Diyabetik olan ve diyabetik olmayan erkeklerde erektil disfonksiyon olgu kontrol çalışması
AHMET YILMAZ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2007
9. Sigara iiçen ve iiçmeyen gebe kadınlarda plasenta kadmiyum, kurşun, çinko, bakır ve demir düzeylerinin değerlendirilmesi
DUYGU ERDEM KÖROĞLU
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2007
10. Yirmi yaş ve üzerindeki hipertansif hastalarda spot idrarda mikroalbuminüri düzeyinin incelenmesi
KORAY SERKAN AKINCI
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
11. Postmenopozal kadınlarda frax skoru kullanılarak majör osteoporotik ve kalça kırık riskinin değerlendirilmesi
AYŞE DEMİR
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2011
12. Sigara kullananlarda total antioksidan status(TAS), total oksidan status (TOS) ve paraoksonaz (PON1) düzeylerinin değerlendirilmesi
RAZİYE ASLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
13. Gebe kadınlarda ve yenidoğanlarının kord kanında vitamin D seviyesi ve bunun doğum ölçüleri ile ilişkisi
AYŞE ÖZLEM KILIÇASLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
14. Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda serum ghrelin, omentin–1 düzeyleri ve insülin direncinin değerlendirilmesi
ÜMMÜYE BİÇER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015
15. Kanser hastası olan çocukların annelerinde uyku kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi
ULVİYE UÇAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
16. Sık solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda idrar kotinin düzeyi ile pasif sigara içiciliği arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
AHMET ÖKSÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
17. 18 yaş üstü erişkinlerde tetanoz immunglobulin G düzeyi ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi
ALİ RIZA ÇAPA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
18. Fibromiyalji sendromunda kemik mineral yoğunluğu değerlerinin ağrı, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine
NUR DEMİRBAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
19. Sigara içen ve içmeyen erkeklerde vitamin e, vitamin c ve total antioksidan status (tas), total oksidan status (TOS) düzeylerinin değerlendirilmesi
MEDİNE MERVE KARADEMİRCİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
20. Sigara içen ve içmeyen bireylerde vasküler endotelyal Growth faktör (VEGF) ile inflamasyon belirteçlerinin karşılaştırılması
MERVE UĞUR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
21. Yenidoğan ve annelerinde idrar iyotu ve tiroid fonksiyon testleri ile anne sütü iyot düzeyinin karşılaştırılması
DERYA IŞIKLAR ÖZBERK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
22. Aile hekimliği polikliniğine başvuran bireylerin erişkin aşıları hakkındaki farkındalıklarının, mevcut erişkin aşılanma durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi
MEHMET KORAY BOLATKALE
Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
23. Sigara bırakma tedavisinin ortalama trombosit hacmi, lipit profili ve depresif belirtilere etkisi
FATMA DAĞISTAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
24. Migren hastalarının yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi
CENNET BÜYÜKYÖRÜK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
25. OBEZ OLAN VE OLMAYAN KADINLARDA SEKS STEROİDLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI
SEHER SAYİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
26. 0-24 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi düzeyi ve davranışları
HÜMEYRA YAKA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
27. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının aleksitimi boyutları ile ilişkisi
PINAR YÜCE ESEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
28. OBEZ HASTALARDA AKUPUNKTUR TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI SERUM LEPTİN VE NESFATİN-1 SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
TEVHİD AYDIN
Sağlık Bakanlığı / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
29. AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEYNEP OLGUN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
30. Altmış beş yaş ve üstü bireylerde nütrisyonel durum, sosyodemografik özellikler ve diğer sağlık değişkenlerinin mini mental test üzerine etkisi
SADIK TAŞER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019
31. Psöriasis hastalarında total oksidan kapasite, total antioksidan kapasite, iskemik modifiye albumin, mikrorna seviyesi ve psöriasis alan şiddet indeksi ile ilişkisi
LATİFE UZUN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020
32. Beş yaş altı çocukların annelerinde ateş yönetimi ve akılcı ilaç kullanımının değerlendirilmesi
TUĞBA YAZICI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020