Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SELÇUK DUMAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

E-posta : sduman@erbakan.edu.tr
Projeler
1. ultrasonik kavitasyon kullanımı ile histokimyasal boya eldesinin araştırılması
Tamamlandı
Aktif
2. Yağ dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinde apoptotik ve fenotipik karakterlerin analizi
Tamamlandı
Aktif
3. Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Kültürlerinde Hücre Yüzey markerlarının İmmunositokimyasal Değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
4. Histoloji ve Embriyoloji Ders Preparatlarının Görüntü Kalitesi ve Çeşitliliğinin Arttırılması
Histoloji ve Embriyoloji Ders Preparatlarının Görüntü Kalitesi ve Çeşitliliğinin Arttırılması
Tamamlandı
Aktif