Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. SELÇUK DUMAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

E-posta : sduman@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Semen analizlerinden bazı parametrelerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
ŞABAN SEZEN
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1998
2. İnsanda fötal epidermis ve eklentilerinin farklı anatomik bölgelerdeki histomorfometrik analizi
M. SULTAN MERMER
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
1997
3. İnsan gonadlarının intrauterin gelişiminin histolojik değerlendirilmesi
MURAT TOSUN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
1998
4. 55 yaş ve üzeri yaşlardaki kadın ve erkeklerde dental kalsiyumun farklı tekniklerle karşılaştırılması
NURULLAH KEKLİKOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2000
5. Cep telefonu kullanımının in vitro düzeyde bazı semen parametrelerine etkileri
DUYGU ÇORUH
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
6. Kadın gamet hücresinde optimal vitrifikasyon araştırması
ASLIHAN ŞAYLAN
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2011
7. Normospermili kişilerde sperm kriyoprezervasyonu öncesi ve sonrası spermatozoada annexin V testi ile apoptozisin değerlendirilmesi
TUBA TUNCEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
8. Farklı semen örneklerindeki hyaluronik asidin swim-up tekniğinde kullanımı ve sperm parametrelerine etkisi
ASLIHAN ŞAYLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doktora
2015
9. Adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücre kültürlerinde hücre yüzey markırlarının immunositokimyasal değerlendirmesi
GÜLSEMİN ÇİÇEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
10. Swim-Up tekniği ile hazırlanacak semen örneklerinde trombositten zengin plazma etkisinin değerlendirilmesi
SAİME ŞIK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
11. Basit yıkama yöntemi ile hazırlanmış semen örneklerinde trombositten zengin plazmanın (TZP) etkisinin değerlendirilmesi
MERVE DURAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019