Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ATİLLA EROL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : aerol@erbakan.edu.tr
Projeler
1. End-tidal İnhalasyon Anestezik konsantrasyonunun otomatize hedef uygulamasının ve türbin ventilasyon vapor view sisteminin Farmako-Ekonomik Etki Karşılaştırması
Tamamlandı
Aktif
2. İnhalasyon Anesteziklerinin Farklı Düşük akımlarda ve Otomatize Hedef Kontollü Uygulanmasının Farmako-Ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi
İnhalasyon Anesteziklerinin Farklı Düşük akımlarda ve Otomatize Hedef Kontollü Uygulanmasının Farmako-Ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif