Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. FATİH ŞAP

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : fsap@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Senkop, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile gelen çocukların holter kayıtlarının değerlendirilmesi.
19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Online platform.
YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Senkop, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile gelen çocukların holter kayıtlarının değerlendirilmesi.
19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Online platform.
YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Senkop, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile gelen çocukların holter kayıtlarının değerlendirilmesi.
19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Online platform.
YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Senkop, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile gelen çocukların holter kayıtlarının değerlendirilmesi.
19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Online platform.
YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Senkop, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile gelen çocukların holter kayıtlarının değerlendirilmesi.
19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Online platform.
YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Senkop, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile gelen çocukların holter kayıtlarının değerlendirilmesi.
19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Online platform.
YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Kemoterapi Alan Febril Nötropenili Çocuk Hastada Gelişen Konjestif Kalp Yetmezliği.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
YILMAZ HÜSEYİN,SARAÇ UĞUR,GÜNEŞ MUHAMMED,ÜNAL EMİN,ŞAP FATİH,TOKGÖZ HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Sepsis Kliniği Olan Prematüre Bebekte Kalp İçi Trombüs.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
YILMAZ HÜSEYİN,GÜNEŞ MUHAMMED,SARAÇ UĞUR,ŞAP FATİH,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER,ALTUNHAN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. İzotretinoin Kullanan Adolesanda Görülen Kalp Dışı Nedenli Göğüs Ağrısı
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
GÜNEY AHMET YASİN,SARAÇ UĞUR,ŞAP FATİH,YILMAZ HÜSEYİN,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜNEŞ MUHAMMED,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Sağlıklı ve Sporcu Bir Çocukta Tam/İleri Derece Atriyoventriküler Blok.
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
ŞAP FATİH,SARAÇ UĞUR,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Multiple Perkutan Ve Cerrahi İle Kapatılan Atriyal Septal Defekt Hastalarında Kapatma Materyalinin Trombosit Aktivasyon İndekslerine Etkisi.
18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi,
OFLAZ MEHMET BURHAN,TANYELİ ÖMER,IŞIK MEHMET,ŞAP FATİH,DERELİ YÜKSEL,EGE ERDAL,BAYSAL TAMER,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Mediastinal Lenfadenomegali ve Supraventriküler Ektopi Birlikteliği.
. 18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,YILMAZ HÜSEYİN,TOKGÖZ HÜSEYİN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Membranoproliferatif Glomerulonefrit ile Eş Zamanlı Ortaya Çıkan Akut Romatizmal Ateş Olgusu.
18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ÜNAL EMİN,GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,YILMAZ HÜSEYİN,ATAŞ BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile P/QT/QTc Dispersiyonu ve Tp-e Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
GÜNEY AHMET YASİN,ŞAP FATİH,SELVER EKLİOĞLU BERAY,OFLAZ MEHMET BURHAN,ATABEK MEHMET EMRE,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Çocukluk Çağında Nadir Görülen Mediastinal Bir Lezyon: Perikardiyal Kist.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS
ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,YILMAZ HÜSEYİN,GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. A Dysrhythmia Rarely Seen in Acute Rheumatic Fever: Mobitz Type 1 2nd-Degree AV Block.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS
ÜNAL EMİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,GÜNEŞ MUHAMMED,YILMAZ HÜSEYİN,ŞAP FATİH,ATAŞ BÜLENT,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Kommerell’s Dıvertıculum Assocıatıon Of Aberrant Left Subclavıan Artery And Rıght Arcus Aorta In An Adolescent.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS
YILMAZ HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,ÜNAL EMİN,GÜNEŞ MUHAMMED,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Syncope Due To Social Phobia May Be A Sign Of Serious Ventricular Arrhythmia.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS
ŞAP FATİH,GÜNEŞ MUHAMMED
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. The Importance Of Holter Monitoring In A Clinically Normal Child With Implanted Epicardial Pacemaker.
1. International Rumi Pediatric Congress, A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J PROJECT CONGRESS,
ŞAP FATİH,YILMAZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. PIDs affecting the cardiovascular system
1st International Rumi Pediatric Congress and 3rd J Project Congress
ŞAP FATİH
Aktif
İngilizce
24. Adenozin’e Geçici Olarak Cevap Veren Fokal Atriyal Taşikardi. P-190
17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya.
ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,GÜR CELAL,OFLAZ MEHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Asemptomatik Sağlıklı Bir Adolesan Elektrokardiyografisinde Saptanan Fragmente QRS. P-186
17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya.
ŞAP FATİH,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Multiple Pterygium Sendromu Tanılı Bir Olguda Asemptomatik Çok Sık Ventriküler Ekstrasistoller ve Nonsustained VT Atakları. P-183
17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya.
ŞAP FATİH,GÜR CELAL,OFLAZ MEHMET BURHAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. ALSTRÖM SENDROMU VE KRONIK BÖBREKYETMEZLIĞINE SEKONDER GELIŞTIĞIDÜŞÜNÜLEN DILATE KARDIYOMYOPATIDE YOĞUNHEMODIYALIZIN ÖNEMI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ŞAP FATİH,ATAŞ BÜLENT,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. KARDITLE SEYREDEN AKUT ROMATIZMAL ATEŞOLGUSUNDA RITIM BOZUKLUĞU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. İNFANTIL POMPE HASTALIĞI OLAN BIR HASTADAEKOKARDIYOGRAFIK IZLEM BULGULARI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ALPINAR ABDULLAH,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. AORT KAPAĞI VE ARKUS AORTA VE DALLARINDADIFFÜZ KALSIFIKASYONLA SEYREDEN GAUCHERHASTALIĞI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. KAWASAKI HASTALIĞINA BAĞLI BILATERALPRESEPTAL SELLÜLIT
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. STREPTOKOKUS CRISTATUSA BAĞLI BIYOLOJIKKAPAK ENDOKARDITI: ILK PEDIATRIK OLGU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. GALEN VEN ARTERIYOVENÖZ MALFORMASYONUNEONATALKONJESTIF KALP YETERSIZLIĞININNADIR BIR NEDENI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. PRENATAL TANI ALAN PULMONER KAPAK YOKLUĞUSENDROMU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. KARDIYAK SARKOIDOZIS-PEDIATRIK OLGU
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH,GÜR CELAL,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. PSIKIYATRIK İLAÇLARA BAĞLI GELIŞTIĞIDÜŞÜNÜLEN NON-SUSTAINED VENTRIKÜLERTAŞIKARDI
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ŞAP FATİH,AKÇA ÖMER FARUK,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. TÜBEROSKLEROZ İLIŞKILI İNTRAKARDIYAKRABDOMYOMASI OLAN OLGUDA AKSELEREVENTRIKÜLER RITIM
16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
ŞAP FATİH,ÇAKSEN HÜSEYİN,OFLAZ MEHMET BURHAN,GÜR CELAL,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil lenfosit oranının değerlendirilmesi
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli. P-369. Pediatr Heart J 2015:2(1);35
ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ALPINAR ABDULLAH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Asemptomatik atriyoventriküler tam blok 8 yaş erkek olgu
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli. P-188. Pediatr Heart J 2015:2(1);184
ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,ALPINAR ABDULLAH,AKKUŞ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Akut miyokardit düşünülen bir olguda kardiyak manyetik rezonans görüntülemenin tanıya katkısı
14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli. P-71. Pediatr Heart J 2015:2(1);127
ŞAP FATİH,AKKUŞ ABDULLAH,KESKİN SUAT,BAYSAL TAMER,OFLAZ MEHMET BURHAN,ALPINAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Senkop ile başvuran preadölesan bir kızda QT uzamasının nadir bir nedeni Psödohipoparatiroidizm
13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır. P-140. Pediatr Heart J 2014:1(1);194
ASLAN EYÜP,SERT AHMET,BÜYÜKİNAN MUAMMER,ŞAP FATİH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Konjenital kalp hastalığı olan bebekte enfeksiyon ilişkili 2 derece tip 2 AV blok
13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır. P-109. Pediatr Heart J 2014:1(1);179
ŞAP FATİH,ASLAN EYÜP,SERT AHMET,KOCAOĞLU ÇELEBİ,ÖZEL AHMET,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Triküspit kapak atrezisi anal atrezi ve 12 kromozomda translokasyon saptanan bir yenidoğan olgusu
13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır. P-99. Pediatr Heart J 2014:1(1);168
ŞAP FATİH,GÖKMEN ZEYNEL,ASLAN EYÜP,SERT AHMET,KOCAOĞLU CANAN,ÇİÇEK SALİH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. Büyüme geriliği ve üfürüm nedeniyle incelenen on yaşında bir olguda saptanan Scimitar sendromu
13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır. P-96. Pediatr Heart J 2014:1(1);167
ŞAP FATİH,SERT AHMET,ASLAN EYÜP,GÖKTÜRK BAHAR,BÜYÜKTERZİ MERAL,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. Obez çocuklarda epikardiyal adipoz doku karotis intima media kalınlığı sol ventrikül kitle indeksinin belirlenmesi ve ventrikül fonksiyonlarının pulse ve doku doppler ekokardiyografik yöntemlerle değerlendirilmesi
13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır. P-4. Pediatr Heart J 2014:1(1);127
ALP HAYRULLAH,KARAARSLAN SEVİM,SELVER EKLİOĞLU BERAY,ATABEK MEHMET EMRE,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Akut romatizmal ateş tanısı konulan hastaların klinik ve ekokardiyografik özellikleri
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-336.
SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ŞAP FATİH,AYPAR EBRU,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Bayılma yakınması ile çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların değerlendirilmesi
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-310
SERT AHMET,AYPAR EBRU,ASLAN EYÜP,ŞAP FATİH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Çocuk kardiyoloji polikliniğine Down sendromu tanısı ile başvuran çocukların demografik ve ekokardiyografik özellikleri
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-294
ASLAN EYÜP,SERT AHMET,ŞAP FATİH,AYPAR EBRU,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Akut romatizmal ateşin seyrek bir bulgusu Eritema marginatum
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-293
ASLAN EYÜP,SERT AHMET,ŞAP FATİH,KILIÇARSLAN CENGİZ,ARSLAN ŞÜKRÜ,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Çarpıntı yakınması ile çocuk kardiyoloji ünitesine başvuran hastaların klinik ekokardiyografik ve 24 saatlik EKG bulguları
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-285
AYPAR EBRU,SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ŞAP FATİH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Raynaud Fenomeni ile prezente olan adolesan bir olguda restriktif kardiyomiyopati
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-275
ŞAP FATİH,ASLAN EYÜP,SERT AHMET,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Yeterli antienflamatuar tedavi süresine rağmen iki kez rebound olan bir akut romatizmal ateş olgusu
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-267
ŞAP FATİH,SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ARSLAN ŞÜKRÜ,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. Prematüre bebekte sağ atrium içinde kateter ilişkili dev trombüs
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-250
ŞAP FATİH,GÖKMEN ZEYNEL,SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs deformitesi nedeniyle başvuran çocukların demografik ve ekokardiyografik özellikleri
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-246
ASLAN EYÜP,SERT AHMET,ŞAP FATİH,AYPAR EBRU,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Çeşitli nedenlerle 24 saatlik holter elektrokardiyografi istenen 260 olgunun değerlendirilmesi
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-107
ŞAP FATİH,SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Kalpte kitle bulunan tüberosklerozlu hastada yeni bir elektrokardiyografik bulgu
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-75
ASLAN EYÜP,ŞAP FATİH,SERT AHMET,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Çocuk kardiyoloji polikliniğinde transtorasik ekokardiyografi ile tanı konulan mitral kapak prolapsuslu hastaların değerlendirilmesi
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-60
SERT AHMET,ŞAP FATİH,ASLAN EYÜP,AYPAR EBRU,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Prematüre bir olguda kalp fonksiyonlarını etkilemeyen multiple büyük intrakardiyak kitleler
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-41
ŞAP FATİH,ASLAN EYÜP,GÖKMEN ZEYNEL,SERT AHMET,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. Çift odacıklı sağ ventrikül tanısı konulan olgularımızın değerlendirilmesi
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-23
SERT AHMET,ŞAP FATİH,ASLAN EYÜP,AYPAR EBRU,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. Prematüre bir olguda sağ aortik arkus ve bilateral duktus arteriyozus birlikteliği
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. P-8
ŞAP FATİH,ASLAN EYÜP,SERT AHMET,GÖKMEN ZEYNEL,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
61. Çocuk ve adölesanlarda hipertansiyon ve obezitenin sol ventrikül geometrisi ve kalp fonksiyonları üzerine olan etkileri
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. Sözel bildiri-7
ALP HAYRULLAH,KARAARSLAN SEVİM,BAYSAL TAMER,SELVER EKLİOĞLU BERAY,ATABEK MEHMET EMRE,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. Çocuk kardiyoloji polikliniğinde ekokardiyografi ile değerlendirilen 12 636 çocukta biküspit aort kapağı sıklığı ve eşlik eden faktörler
12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 01-05 Mayıs 2013, Fethiye. Sözel bildiri-1
SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ŞAP FATİH,AYPAR EBRU,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
63. İzole levokardi nadir görülen bir situs anomalisi İki farklı olgu sunumu
48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Antalya.Türk Pediatri Arşivi, 48. Türk Pediatri Kongresi Abstraktları, 2012, 47 (Özel sayı):21-132; P-9
ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
64. Sol atriyuma açılan dev sol koroner arter fistülü Olgu sunumu
48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Antalya. Türk Pediatri Arşivi, 48. Türk Pediatri Kongresi Abstraktları, 2012, 47 (Özel sayı):21-132; P-7
ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. Romatizmal mitral yetmezliği olan çocuklarda sol atriyal hacim indeksi ile sol ventrikül fonksiyonlarının kıyaslanması
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-281
ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,KARAARSLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Sol sağ şantlı doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda pulmoner hipertansiyonla malnütrisyonun ilişkisi Gözlemsel bir çalışma
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-193
ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Yenidoğan döneminde bradikardi ve hipertrofik kardiyomyopati ile prezente pompe hastalığı Olgu sunumu
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-187
ŞAP FATİH,AYPAR EBRU,GÖKMEN ZEYNEL,SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Mitral kapak tamiri ve VSD kapatılması sonrası gelişen hemolitik anemi Olgu sunumu
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-182
ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAARSLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
69. Tiner maruziyeti sonrası gelişen geçici miyokard iskemisi olgusu
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-180
ALP HAYRULLAH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARAARSLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
70. Normal yapıda akciğer ve kalbi bulunan azigos devamlılığı izole levokardi ve polispleni birlikteliği Oldukça nadir görülen bir situs anomalisi
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-175
ALTIN HAKAN,ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,ALP HAYRULLAH,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
71. Asiyanotik soldan sağa şantlı doğuştan kalp hastalığı olan Down sendromlu çocuklarda pulmoner hipertansiyon ve malnutrisyonun değerlendirilmesi 10 yıllık bir deneyim
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-173
ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
72. Hiyosin N Butilbromide Buscopan kullanımı ile tanı alan supraventriküler taşikardi olgusu
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-160
ASLAN EYÜP,AYPAR EBRU,SERT AHMET,ŞAP FATİH,ARSLAN ŞÜKRÜ,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
73. Uzun süre ksilometazolin içeren nazal dekonjestan Otrivine kullanımına bağlı geliştiği düşünülen supraventriküler taşikardi
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-150
ASLAN EYÜP,AYPAR EBRU,SERT AHMET,ŞAP FATİH,ARSLAN ŞÜKRÜ,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
74. 11 aylık bebekte dev soliter kardiyak kitle
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-85
AYPAR EBRU,ŞAP FATİH,SERT AHMET,ASLAN EYÜP,ARSLAN ŞÜKRÜ,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
75. Total cerrahi düzeltme yapılan Fallot Tetralojili hastalarımızın sonuçları 20 yıllık deneyim
11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir. P-10
KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,ALTIN HAKAN,BAYSAL TAMER,SARIGÜL ALİ,KARAARSLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
76. Konjenital kalp hastalığı bulunan Down sendromlu çocuklarda gün içerisindeki vücut ısısı ölçümlerinin değerlendirilmesi
55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya. P-86
ALP HAYRULLAH,KARAARSLAN SEVİM,KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,YAVUZ İLKNUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
77. Pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda P dalga dispersiyonu ile QT QTc dispersiyonu ve bunların pulmoner arter basınçları ile ilişkisinin araştırılması
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-214
ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,ORAN BÜLENT,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
78. Tip A kesintili arkus aorta Bir vakanın sunumu
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-127
ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
79. Yenidoğan döneminde geçici izole sağ ventrikül hipertrofisi Olgu sunumu
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-94
KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,KARAASLAN SEVİM,ALP HAYRULLAH,ALTIN HAKAN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
80. Yenidoğan döneminde üç farklı aritmi olgusu
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-93
ALTIN HAKAN,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. Primer pulmoner hipertansiyon erken başlangıçlı bir vaka
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-54
ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
82. Yenidoğan döneminde duyulan üfürümün konjenital kalp hastalığını saptamadaki önemi
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-37
ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
83. Çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran yenidoğan bebeklerin ekokardiyografik incelemeleri
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-31
BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
84. Membranoproliferatif glomerulonefrit ile geçici ciddi mitral yetmezlik birlikteliği Adolesan bir olgu sunumu
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-29
ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,ATAŞ BÜLENT,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
85. Torako Abdominal ektopia kordis ve tek ventrikülün eşlik ettiği Cantrell Pentalojisi Bir yenidoğan olgusu
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-24
ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ANNAGÜR ALİ,ALTUNHAN HÜSEYİN,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. Pulmoner kapak yokluğu sendromu Vaka takdimi
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-20
KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
87. Kronik böbrek yetmezliği bulunan bir çocuk hastada kalıcı çift lümenli diyaliz kateteri nedeniyle gelişen ağır triküspit kapak yetmezliği
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-19
ALTIN HAKAN,ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
88. Çocukluk döneminde sol pulmoner arter yokluğu ile mitral valv prolapsusu birlikteliği Olgu sunumu
10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 04-07 Mayıs 2011, Gaziantep. P-6
BAYSAL TAMER,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,UYGUN SAİME SÜNDÜS,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
89. Doğumsal kalp hastalıkları ve anne baba akrabalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-131
BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ERTOY KARAGÖL HACER İLBİLGE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
90. Pulmoner atrezi ve sistemik pulmoner bağlantılı tip persistan beşinci aortik arkı PBAA olan bir yenidoğan olgu
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-129
ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
91. Anormal orjinli sol pulmoner arter ve ASD birlikteliği
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-128
KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
92. Konjenital kalp hastalığı bulunan vakalarımızda tanısal kalp kateterizasyonu esnasında tespit edilen kalp dışı damar renal anomaliler ve sıklığı
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-122
ALP HAYRULLAH,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
93. Çocukluk döneminde aort koarktasyonu sonucunda gelişen dilate kardiyomyopati
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-120
KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAGÖZ TEVFİK,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
94. Sol sağ şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arter basıncı ve akımlar oranının miyokard performans indeksi ile öngörülmesi
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi,05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-80
KARAASLAN SEVİM,YÜCEL MEHMET,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
95. Loeys Dietz Sendromu ve timoma birlikteliği Vaka sunumu
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-49
ALP HAYRULLAH,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
96. Ellis Van Creveld Sendromu Kondroektedermal displazi Sol persistan vena kava birlikteliği
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-37
ALP HAYRULLAH,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
97. Büyüme Hormonu eksikliği bulunan Phaces Sendromu
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-28
ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM,ATABEK MEHMET EMRE,KADIYORAN CENGİZ,ÖDEV KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
98. Vasküler ring semptomlarına neden olan çift aortik ark ve ayna hayali dekstrokardi birlikteliği
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-25
ALTIN HAKAN,ŞAP FATİH,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
99. Çocukluk döneminde künt göğüs travması sonrası koroner arter zedelenmesiyle birlikte gelişen VSD
9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 05-08 Mayıs 2010, Eskişehir. P-8 (Poster üçüncülük ödülü almıştır)
KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
100. Yenidoğan Dönemindeki Duktus Ligasyonunun Önemi ile İlgili 3 Olgu
8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 06-09 Mayıs 2009, Bursa. P-58
ŞAP FATİH,ÇİMEN DERYA,ALTUNHAN HÜSEYİN,KARAASLAN SEVİM,ORAN BÜLENT,BAYSAL TAMER,ÖRS RAHMİ,EGE ERDAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
101. Adolesan Çağında Verapamil İntoksikasyonunun Kardiyak Etkileri ile İlgili Bir Olgu Sunumu
8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 06-09 Mayıs 2009, Bursa. P-55
ŞAP FATİH,ÇİMEN DERYA,ÖZAY MERYEM,KARAASLAN SEVİM,ORAN BÜLENT,BAYSAL TAMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
102. Beta talesemili olgularda ventrikül disfonksiyonunu belirlemede NT Pro BNP nin yeri
7. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 09-12 Nisan 2008, Adana. P-15
TAVLI VEDİDE,SARITAŞ TÜRKAY,ŞAP FATİH,ÇEVİK BERNA,MEŞE TİMUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
103. A new biochemical marker in diagnosis of acute rheumatic fever Ischemia modified albumin
46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, May 23-26, 2012, İstanbul, Turkey. Cardiology in the Young, Abstracts of 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 2012, 22 (Suppl-1), 1-186; P-131.
KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,MEHMETOĞLU İDRİS
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
104. Significance of Tenascin C in diagnosis of chronic rheumatic heart disease
46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, May 23-26, 2012, İstanbul, Turkey. Cardiology in the Young, Abstracts of 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 2012, 22 (Suppl-1), 1-186; P-130
KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,ÇİÇEKLER HÜMEYRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
105. P wave dispersion in children with rheumatic heart disease
46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, May 23-26, 2012, İstanbul, Turkey. Cardiology in the Young, Abstracts of 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 2012, 22 (Suppl-1), 1-186; P-100
ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARATAŞ ZEHRA,ALTIN HAKAN,ALP HAYRULLAH,KARAARSLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
106. Evaluation of the incidence and echocardiographic findings of congenital heart diseases in children with Down Syndrome in the middle Anatolia of Turkey
46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, May 23-26, 2012, İstanbul, Turkey. Cardiology in the Young, Abstracts of 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 2012, 22 (Suppl-1), 1-186; P-97
ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARAARSLAN SEVİM,YILDIRIM MAHMUT SELMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
107. Usability of QTc dispersion for the prediction of Orthostatic intolarance syndromes
46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, May 23-26, 2012, İstanbul, Turkey. Cardiology in the Young, Abstracts of 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 2012, 22 (Suppl-1), 1-186; P-85
KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,ŞAP FATİH,ALTIN HAKAN,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
108. Prevalence of and risk factors for postoperative arrhythmias in neonates and children after cardiac surgery Four year experience
3rd Scientific Meeting of the World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery, June 23-26, 2011, İstanbul, Turkey.P-92
ALP HAYRULLAH,NARİN CÜNEYT,ŞAP FATİH,GÖRMÜŞ NİYAZİ,BAYSAL TAMER,YENİTERZİ MEHMET,SARIGÜL ALİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
109. Blocked premature atrial contractions in a newborn
Pediatric and Congenital Rhythm Congress (Pedirhythm 4), September 22-25, 2010, İzmir, Turkey. P-8.
ALTIN HAKAN,ŞAP FATİH,ALP HAYRULLAH,KARATAŞ ZEHRA,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
110. Evaluation of QTc dispersion during and after angiography
Pediatric and Congenital Rhythm Congress (Pedirhythm 4), September 22-25, 2010, İzmir, Turkey. P-3
KARATAŞ ZEHRA,ALP HAYRULLAH,ALTIN HAKAN,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
111. Sotalol treatment in intermittent ventricular tachycardia a newborn case
Pediatric and Congenital Rhythm Congress (Pedirhythm 4), September 22-25, 2010, İzmir, Turkey. P-1
ALP HAYRULLAH,ALTIN HAKAN,KARATAŞ ZEHRA,ŞAP FATİH,BAYSAL TAMER,KARAASLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
112. Impact of in vitro bleeding time with PFA 100 for screening of Type 1 von Willebrand disease Turkish experience
International Congress of the World Federation of Hemophilia, June 1-5, 2008, İstanbul, Turkey.i. Haemophilia, Abstracts of the XXVIIIth International Congress of the World Federation of Haemophilia, July 2008,14 (Suppl), 1-176; P04-47.
KAVAKLI KAAN,KAVAKLI TÜLAY,ŞAP FATİH,BİLENOĞLU BASRİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
113. A case of infantile botulism
23rd Annual Meeting of The European Society for Paediatric Infectious Diseases-ESPID, May 18-20, Valencia, Spain. PB2-1
TARGAN ŞEREF,GÜLEZ NESRİN,AĞIN HASAN,ATLIHAN FÜSUN,TEKGÜL HASAN,ŞAP FATİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce