Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. FATİH ŞAP

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : fsap@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Tip 1 diabetes mellitus tanılı çocuklarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile P/QT/QTc dispersiyonu ve Tp-e arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
AHMET YASİN GÜNEY
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
2. Kronik böbrek yetmezliği tanılı çocuk hastalarda kalp fonksiyonlarının ve ritminin değerlendirilmesi
ABDULLAH AKKUŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020
3. Diyabetik ketoasidoz tanılı çocuklarda elektrokardiyografik bulguların değerlendirilmesi
OĞUZ EĞİL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020
4. Ailevi akdeniz ateşi tanılı çocuklarda kalp ileti sistemindeki değişikliklerin değerlendirilmesi
BETÜL UĞURLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020