Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ÜLKÜ KERİMOĞLU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : ukerimoglu@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Manyetik rezonans görüntüleme yönteminde menisküs kaymasının eşlik eden diz patolojileri ile ilişkisi
LEMAN GÜNBEY KARABEKMEZ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
2. Safra yollarındaki patolojilerin BT dansite ölçümünün malign-benign ayrımındaki yeri, bulguların ERKP ve patoloji sonuçlarıyla karşılaştırılması
ABDUSSAMET BATUR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
3. İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARINDA MANYETİK REZONANS ENTEROGRAFİ BULGULARI, TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT DEĞERLERİNİN FARKI VE KLİNİK CEVAP İLE KORELASYONU
SEYİT EROL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
4. PROSTAT KANSERLİ OLGULARDA ÖLÇÜLEN ADC VE SUVMAX DEĞERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK EVRE, PERİNÖRAL İNVAZYON VE KEMİK METASTAZI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI
ABDULLAH ENES ATAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Radyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2021